Mittausepävarmuudella varmuutta mittauksiin -kurssit

VTT MIKES
Tekniikantie 1
02150 Espoo
Suomi

-

VTT MIKES järjestää mittausepävarmuuden arviointiin keskittyviä kursseja. Kurssien luennoitsijoina toimivat Ilkka Iisakka ja Sari Kuure. Kysy myös räätälöityjä koulutuksia!

Mittausepävarmuudella varmuutta mittauksiin -kurssit

Mittausepävarmuus- arvioinnin jatkokurssi

Seuraava kurssi järjestetään 9.4. Espoossa. Ilmoittaudu 28.3.2024 mennessä.

Mittausepävarmuuden peruskurssi

Seuraava kurssi järjestetään 17.-18.9.2024 Espoossa.  Ilmoittaudu 3.9.2024 mennessä.

Basic course in measurement uncertainty

The course is arranged on 4 - 5 February 2025 in Esbo. Please register before 21 Jan 2025.

Kalibrointikoulutus

8.10.2024: sähkösuureet
9.10.2024 paine, lämpötila ja massa

Seuraava kurssi järjestetään 8.-9.10. Espoossa. Ilmoittaudu 24.9.2024 mennessä.

Mittausepävarmuuden peruskurssi

Mittausepävarmuudella varmuutta mittauksiin on kaksipäiväinen kurssi, jossa ensimmäisen päivän aikana perehdytään mittausepävarmuuden määrittämisen periaatteisiin sekä harjoitellaan opittua muutaman yksinkertaisen laskuesimerkin avulla. Toinen päivä on laskentapäivä, joka sisältää laajan valikoiman erilaisia laskuharjoituksia keskittyen epävarmuuslaskennan eri osa-alueiden soveltamiseen.

Osallistujat saavat perustiedot mittausepävarmuuden arvioinnista ja laskemisesta sekä ideoita kurssilla esitettyjen asioiden soveltamiseksi omissa mittauskohteissaan. Laskuesimerkit tukevat mittausepävarmuusarvion laatimisen konkreettista oppimista ja ovat periaatteiltaan sovellettavissa yleisellä tasolla, vaikka käsittelevätkin tiettyjä fysikaalisia suureita.

Esimerkkien taustatiedot käydään läpi yksityiskohtaisesti. Osallistujat täydentävät epävarmuuslaskelmat opittua epävarmuuslaskennan teoriaa soveltaen luennoitsijan ohjatessa. Ensimmäisen päivän laskuesimerkkejä varten osallistujilla tulee olla riittävät tiedot Excelistä sekä oma tietokone käytettävissä. Toisen päivän laskuharjoituksia varten osallistujilla tulee olla lisäksi riittävät tiedot mittausepävarmuuslaskennasta, eli ensimmäinen päivä suoritettuna tai muuta kautta saadut vastaavat tiedot. Osallistujat saavat kurssipäivän jälkeen todistuksen osallistumisestaan kurssille.

Nykymuotoisen kurssin ensimmäinen päivä kattaa pääosin samat sisällöt kuin aiempi vuoteen 2021 saakka järjestetty Mittausepävarmuudella varmuutta mittauksiin -kurssi. Kurssin ennen vuotta 2022 suorittaneille suositellaan osallistumista vain toiseen päivään. Vain toiseen päivään osallistuvat saavat ennakkomateriaalina myös ensimmäisen päivän materiaalit, joista voivat tarpeen mukaan omatoimisesti kerrata teorian, johon toisen päivän harjoitukset pohjautuvat.

On myös mahdollista osallistua pelkästään ensimmäiseen päivään ja halutessaan täydentää kurssia käymällä toinen päivä myöhemmin. Kursseja on tarjolla tyypillisesti 1-2 kertaa vuodessa.

Peruskurssin ohjelma

Kurssimaksu:

 • Yksi päivä: 650 € + alv 24 % / henkilö
 • Molemmat päivät: 1 200 € + alv 24 % / henkilö
   

Ilmoittaudu tästä 3.9.2024 mennessä.

Tervetuloa mukaan kaikki mittausten luotettavuudesta kiinnostuneet!

Mittausepävarmuusarvioinnin jatkokurssi

Mittausepävarmuusarvioinnin jatkokurssi on yksipäiväinen kurssi, joka on avoin kaikille mittausepävarmuuden arvioinnista kiinnostuneille. Osallistujien odotetaan hallitsevan mittausepävarmuuslaskennan perusteet (peruskurssi ”Mittausepävarmuudella varmuutta mittauksiin” tai vastaavat tiedot). Päivän aikana syvennetään epävarmuuslaskennan taitoja: korrelaatio ja vapausasteet epävarmuuslaskennassa sekä datan sovitusyhtälöiden epävarmuuden määrittäminen.

Kurssi koostuu teoriasta ja yhdessä läpi käytävistä esimerkeistä.

Laskuesimerkkejä varten osallistujilla tulee olla riittävät tiedot Excelistä sekä mukana oma kannettava tietokone. Osallistujat saavat päivän päätteeksi todistuksen osallistumisestaan kurssille.

Jatkokurssin ohjelma

Kurssimaksu:

 • Kurssimaksu on 800 € + alv 24 % / henkilö

Ilmoittaudu tästä 28.3. mennessä

Tervetuloa mukaan kaikki mittausten luotettavuudesta kiinnostuneet! 

The basic course in measurement uncertainty

Our basic course is a two-day course, where during the first day you will familiarize yourself with the principles of measurement uncertainty and practice what you have learned with the help of a few simple calculation examples. The second day is a calculation day, which includes a wide selection of different calculation exercises focusing on the application of different areas of uncertainty calculation.

Participants will get basic information on evaluating and calculating measurement uncertainty, as well as ideas for applying the issues presented in the course in their own measurement sites. The calculation examples support the concrete learning of preparing a measurement uncertainty estimate and are in principle applicable at a general level, even though they deal with certain physical quantities.

The background information of the examples is reviewed in detail. The participants complete the uncertainty calculations by applying the uncertainty calculation theory under the guidance of the lecturers. For the calculation examples on the first day, participants must have sufficient knowledge of Excel and have their own computer available. For the calculation exercises on the second day, the participants must also have sufficient knowledge of measurement uncertainty calculation, i.e. similar information obtained from the first day or obtained through other means. After the course day, the participants will receive a certificate of their participation in the course.

The first day of the current course mainly covers the same content as our older one day courses. Those who completed the course before 2022 are recommended to attend only the second day. Those who only participate in the second day will also receive the first day's materials as advance material, from which they can repeat the theory on their own, on which the second day's exercises are based, if necessary.

It is also possible to attend only the first day and, if you wish, complete the course by attending the second day later. Courses are typically offered 1-2 times a year.

Basic course program

Course fee:

 • One day: €650 + VAT 24% / person
 • Both days: €1,200 + VAT 24% / person
   

Register here by 21 January 2025.

Everyone interested in the reliability of measurements is welcome!

Kalibrointikoulutus

8.10.2024: sähkösuureet
9.10.2024: paine, lämpötila ja massa

Tarpeidesi mukaan voit valita kumman tahansa tai molemmat päivät. Kurssilla käydään luentomuotoisesti läpi päivän teeman mukaisten suurealueiden mittaustekniikoita. Iltapäivällä tutustutaan laboratorioihin ja niiden laitteistoihin ja tehdään demokalibrointeja.

Kurssi sopii kalibroinneista kiinnostuneille: vähemmän kokeneille kalibroijille tai muissa tehtävissä työskenteleville, jotka haluavat päästä näkemään miten kalibrointeja käytännössä tehdään. Lisäksi kurssi sopii kokeneemmille kalibroijille ja teknisille vastuuhenkilöille, koska esitellään myös vaativampia kalibrointeja. Ilmoittautumisen yhteydessä voit esittää toiveita millaista kalibrointia erityisesti haluaisit päästä seuraamaan tai mistä haluaisit keskustella.

Kurssimaksu:

 • Yksi päivä: 700 € + alv 24 % / henkilö
 • Molemmat päivät: 1 300 € + alv 24 % / henkilö

Ilmoittaudu tästä 24.9.2024 mennessä

Tärkeätä tietoa kursseista

Huomioita

 • Suosittelemme kurssiin osallistumista paikan päällä Espoossa, mutta myös osallistuminen Teamsin kautta on mahdollista. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli haluat osallistua Teamsin kautta.
 • VTT voi muuttaa tilaisuuden Teams-webinaariksi lähempänä ajankohtaa, mikäli esim. vallitseva terveystilanne näin edellyttää.
 • VTT voi päättää kurssin ajankohdan siirtämisestä, mikäli viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä ei ole saatu tarpeeksi osallistujia.
 

Peruutusehdot 

 • Viimeistään viikkoa ennen kurssin aloitusta tehdyistä peruutuksista palautetaan maksettu osallistumismaksu. Laskulla maksettaessa laskutuslisää ei palauteta.
 • Mikäli peruutusta ei tehdä, maksuja ei hyvitetä. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
 • Osallistumismaksu ei sisällä matka- tai muuta vakuutusta, joten tarkistathan oman vakuutuksen voimassaolon ja kattavuuden.
 • Kaikista peruutuksista ja muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti Confedent Internationalille osoitteeseen [email protected].

Important information about the courses

Notes

 • VTT can change the event to a Teams webinar closer to the time, if, for example, the prevailing health situation so requires.
 • VTT can decide to move the date of the course if not enough participants have been received by the last day of registration.

 

Cancellation terms

For cancellations made no later than one week before the start of the course, the paid participation fee will be refunded. When paying by invoice, the billing surcharge is not refunded.

If the cancellation is not made, the payments will not be refunded. Non-payment is not cancellation.

The participation fee does not include travel or other insurance, so please check the validity and coverage of your own insurance.

All cancellations and changes must be notified in writing to Confedent International at the address [email protected].

Jaa
Ilkka Iisakka
Ilkka Iisakka
Research Scientist
Sari Kuure
Sari Kuure
Research Scientist