Verkon älykkyys ja reunalaskennan yleistyminen haastavat kyberturvallisuutta

Uutiset, Lehdistötiedote

Tietoverkkojen rooli yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamisessa kasvaa. Samalla tietoverkkoihin ja myös viranomaisverkkoihin kohdistuu uusia uhkia. VTT on mukana eurooppalaisessa AI-NET-ANTILLAS-hankkeessa, jossa kehitetään keinoja tietoverkkojen ja kriittisen infrastruktuurin turvaamiseen.

Verkkosovellusten kehitys ja uudet 5G-ja 6G-teknologiat laajentavat verkkojen toiminnallisuutta. Automaatio lisääntyy, ja palvelut siirtyvät pilveen ja verkon reunoille. Samalla tietoverkkojen haasteet muuttuvat. Esimerkiksi uudet tekoälyyn perustuvat palvelut aiheuttavat tietoverkkoihin uudenlaisia heikkouksia. Toisaalta myös ratkaisuja kehitetään AI:n ja koneoppimisen avulla.

Tutkimushankkeessa pyritään edistämään digitalisaatiota Euroopassa tietoverkkojen älykkään ja turvallisen automaation avulla. Hankkeessa tutkitaan tekoälyn, koneoppimisen ja tietoverkkojen leikkauspistettä. Uusia teknologioita hyödynnetään tietoverkkojen optimointiin ja turvaamiseen, ja niiden sovelluskohteina ovat muun muassa kriittisissä sovelluksissa käytetyt IoT-laitteet ja viranomaisviestintä.

”Hankkeessa tutkitaan käyttöskenaarioita, joissa verkkopalvelut tuodaan mahdollisimman lähelle käyttäjiä ja verkon toimintaa mukautetaan olosuhteiden ja tarpeiden perusteella. Tarkoitus on selvittää skenaarioissa hyödynnettävän reunalaskennan ja tekoälysovellusten mahdollisia tietoturvaongelmia sekä kehittää niihin ratkaisuja”, kertoo VTT:n erikoistutkija Jani Suomalainen.

Tekoälyn kohdalla kyse on muun muassa algoritmien soveltamisesta tietoturvaan ja niiden turvallisuuden ja luotettavuuden varmentamisesta. Kyberturvan kannalta kehitys kohdistuu myös luotettaviin alustaturvallisuusratkaisuihin ja laitteistoihin. Tietoverkkojen osalta selvitetään puolestaan verkon mukauttamista ja ohjaamista esimerkiksi koneoppimisen tai tietoturvahavaintojen avulla.

VTT:llä on tutkittu hankkeen teemoja pitkään, ja se on vahvassa roolissa kaikilla näillä osa-alueilla. VTT kehittää syväoppimista uhkien havaitsemiseen sekä tekoälyratkaisujen energiatehokkuutta ja tietoturvaa. Se selvittää myös tietoturvavaatimuksia, -arkkitehtuuria ja -metriikkaa sekä kehittää ratkaisuja laitteiden luotettavuuden etätodentamiseen. VTT osallistuu myös uusien konseptien varmentamiseen prototyypeillä, testiverkollaan ja testauspalveluillaan.

Ratkaisuja viranomaisille ja yrityksille

Tietoverkkojen turvallisuuden ja luotettavuuden merkitys yhteiskunnan kriittisille toiminnoille korostuu, kun viranomaisviestinnässä tullaan hyödyntämään kaupallisia 5G- ja 6G-verkkoja.

 “Tietoverkkojen ja digitalisaation nopea kehittyminen tulee tarjoamaan viranomaisille aivan uudenlaisia sovelluksia, jotka mahdollistavat tehokkaamman toiminnan, tarkemman tilannekuvan ja nopeamman päätöksenteon muuttuvien yhteiskunnallisten uhkien edessä. Airbusin tutkimustavoitteet hankkeessa liittyvät erityisesti IoT-ratkaisuihin kriittisessä kenttätoiminnassa ja uusien satelliittipalveluiden hyödyntämiseen yhdessä maanpäällisten verkkojen kanssa”, kertoo Tapio Savunen, Airbusin hankkeen koordinaattori.

Kehitettäviä ratkaisuja voidaan hyödyntää myös yksityisellä sektorilla.

”Lisääntynyt teho reunalaskentasovelluksissa muuttaa järjestelmiin liittyviä uhkakuvia. Tulevaisuudessa tekoälyyn perustuvat ratkaisut tulevat olemaan keskeisessä roolissa, kun järjestelmien tilaa ja niihin kohdistuvia tunkeutumisia tunnistetaan. Hankkeessa toteutettava tutkimustyö nopeuttaa ratkaisujen soveltamista kaupallisiin käyttökohteisiin”, toteaa Huldin CTO Lassi Sutela.

Lisätietoa hankkeesta

AI-NET-ANTILLAS on Celtic-Next-yhteistyöhanke, jossa on mukana kumppaneita Suomesta, Ranskasta ja Saksasta. VTT:n koordinoimaan Suomen konsortioon kuuluvat Airbus, Centria, Eficode, Goodmill Systems, Huld, Insta DefSec, iProtoXi, WithSecure ja Xiphera. Suomessa projektia rahoittaa Business Finland. Hanke päättyy vuonna 2024.

Jaa
Jani Suomalainen
Jani Suomalainen
Visiomme tulevaisuudesta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.