Älykkäät terveys- ja hyvinvointiratkaisut

Terveydenhuoltojärjestelmän kestävyys on yhteiskunnille suuri haaste. Eliniät pitenevät ja väestö ikääntyy. VTT:n tieteeseen ja tuloksiin perustuvien älykkäiden terveysratkaisujen avulla voidaan tarjota edullista terveydenhuoltoa, joka on kaikkien saatavilla ja varmistaa hyvän elämänlaadun kaikenikäisille ihmisille.

Lyhyesti

Sairauksien ennalta-ehkäisyllä voidaan saavuttaa suuria kustannussäästö. 
Pienilläkin elämäntapa-muutoksilla voi olla suuri merkitys. 

Digitaalisten terveydenhuolto-ratkaisujen avulla ammattilaiset osaavat valita oikean hoidon varmemmin ja vaivattomammin. 

Käytännölliset tekoäly-sovellukset analysoivat tietoa eri lähteistä, kuten potilasasia-kirjoista, kotihoidosta, terveydenhuolto-rekistereistä ja biopankeista. Tiedoilla on keskeinen merkitys päätöksenteossa.

Koska väestö vanhenee, yhä useammilla on riski sairastua kroonisesti esimerkiksi diabetekseen tai dementiaan – ja se koituu kalliiksi. Sairastumisen riskiä voidaan kuitenkin usein pienentää. VTT kehittää teknologisia ratkaisuja, joilla voidaan tunnistaa henkilökohtaisia riskejä ja ehdottaa niihin sopivia interventioita.  

Luodaksemme kestävän terveydenhuoltojärjestelmän ratkaisuja, hyödynnämme monenlaista osaamista. VTT keskittyy esimerkiksi tekoälyyn, tiedonanalysointimenetelmiin ja -palveluihin, uusiin antureihin, diagnostiikkavälineisiin, robotiikkaan, viestintäteknologiaan, integroituihin tietoarkkitehtuureihin ja käyttäytymisen muutosta tukeviin teknologioihin.  

Vuoteen 2030 mennessä pystymme tunnistamaan ainakin yhden merkittävän elintapasairauden riskin vuotta aiemmin kuin nykyään.

VTT:llä on ainutlaatuinen asema kehittää terveysratkaisuja, koska meillä on mahdollisuus hyödyntää suomalaista terveystietoinfrastruktuuria. Olemme merkittävä kansallinen ja kansainvälinen toimija, joka sidosryhmäyhteistyön avulla luo kansallisia ekosysteemejä, EU-yhteenliittymiä, verkostoja sekä julkisten ja yksityisten tahojen kumppanuuksia ja myös osallistuu niihin aktiivisesti. 

Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto

Tavoitteemme on vähentää ennenaikaisia kuolemia ja etenkin elintapasairauksien valtavia kustannuksia. Teemme sen tarjoamalla ihmisille välineet ja ajattelutavan, joilla voidaan tehdä oikeita elämäntapoihin liittyviä päätöksiä oikealla hetkellä, oikean faktatiedon tukemana. Tämä on tärkeää myös ikääntyvien ihmisten terveenä pysymisen ja itsenäisen elämän kannalta. Hyödynnämme VTT:n huipputason osaamista ja edelläkävijyyttä puettavissa antureissa, arkielämän terveystietoanalyyseissä ja käyttäytymisen muutosta tukevissa teknologioissa.

Ennaltaehkäisevä diagnosointi ja hoita

Terveydenhuollon tehokkuuden parantamiseksi tarvitaan kiireellisesti lisätietoa sairausmekanismeista, lääkityksen tehokkuudesta, hoitovaihtoehdoista ja terveysriskien profiloinnista yksilötasolla.  

Onnistumisessa tarvitaan kaksi asiaa: ensinnäkin VTT:n huippuosaaminen tekoälyn, terveydenhuollon päätöksentekoa tukevien järjestelmien, diagnosointityökalujen, tietoarkkitehtuurin ja infrastruktuuriin liittyvän tiedon sekä laskenta- ja robotiikkateknologioiden aloilla. Tarvitaan myös laajaa verkostoitumista terveystietojen palveluntarjoajien, terveydenhuollon ammattilaisten sekä lääkintälaite- ja lääketeollisuuden kanssa. 

Terveydenhuollon prosessien optimointi

Terveydenhuoltojärjestelmät kamppailevat lisääntyvän kysynnän ja rajallisten resurssien kanssa. VTT toimittaa ainutlaatuisia ratkaisuja monimutkaisten jatkohoitopolkujen (kotona ja sairaalassa) mallintamiseksi ja saattamiseksi ymmärrettävään muotoon. Näin resurssit voidaan optimoida objektiivisella ja faktoihin perustuvalla päätöksenteolla. Ratkaisuihin yhdistetään päättäjille tarkoitettuja, toimiviksi todettuja menetelmiä, joilla voidaan ennustaa digitaalisten terveydenhuoltoratkaisujen vaikutuksia.

Jaa
Elina M. Mattila

Elina M. Mattila

Customer Account Lead
Kari Kohtamäki

Kari Kohtamäki

Senior Advisor