An aerial shot of an icebreaker ship going through ice in arctic conditions

Autonomiset järjestelmät

Tulevaisuudessa koneet voivat olla rinnallamme työnteossa, yhteistoiminnassa ja päätösten tekemisessä. Lisäksi automaatio valtaa alaa teollisessa tuotannossa, kun koneet ja ajoneuvot pystyvät toimimaan itsenäisesti, ilman ihmistä. 

Tämän toteuttamiseksi meidän on varmistettava, että autonomiset järjestelmät ovat turvallisia ja luotettavia. 

Teknologia voi luoda samanaikaisesti sekä kaupallista hyötyä että yhteistä hyvää.
Heli Helaakoski

Kehitämme autonomisia järjestelmiä turvallisella ja luotettavalla tavalla tarjoten samalla huomattavaa arvoa ja liiketoimintamahdollisuuksia maalla, merellä, ilmassa ja digitaalisessa maailmassa toimiville teollisuudenaloille.

Vuonna 2030 teollisuuslaitokset pystyvät toimimaan ilman ihmistä ja automatisoidut satamat toimivat turvallisesti ja luotettavasti. 

Lähestymistapamme

Tarvitsemme kumppaniyrityksiä rakentamaan ja pilotoimaan tulevaisuuden autonomisia logistiikka- ja kuljetusratkaisuja. VTT:n kanssa pääset turvallisten autonomisten järjestelmien kehityksen aallonharjalle.

Lähestymistapamme kulmakivet: 

Autonomisten järjestelmien odotetaan mahdollistavan asioita, joita ei ole aikaisemmin voitu toteuttaa, ja tekevän työskentelystä turvallisempaa tai tehokkaampaa.

Turvallisuus on tärkeintä. Jotta autonomiset järjestelmät voivat tehostaa liiketoimintaa ja työskentelyä, niiden täytyy olla turvallisia ja luotettavia. 

Autonomisten järjestelmien käyttöönotto tuo mukanaan toimintaan, suunnitteluun, lakiin, etiikkaan ja moraaliin liittyviä kysymyksiä. 

Tulevaisuutemme kannalta merkittävin muutos koskee autonomista liikennettä. Työpaikoilla liikkuvat koneet mullistavat koko teollisuussektorin.