Lots of people walking down a busy city street

Älykäs rakennettu ympäristö

Yli puolet maailman väestöstä elää kaupunkiympäristöissä. Tulevaisuudessa kaupungeista tulee merkittävämpiä kuin maista. Kaupungit eivät kuitenkaan ole mitään ilman asukkaitaan.

Kaupungit täytyy rakentaa ihmisille. Rakennetun ympäristön suunnittelussa tärkeimmäksi periaatteeksi täytyy nostaa inhimillinen näkökulma. 

Elämisen palveluiden tulee olla asukkaiden kokemusten mukaan ohjautuvia, älykkäiden teknologioiden mahdollistamia ja kiertotalouteen perustuvia.
Pekka Tuominen

Elinympäristöt rakennetaan tarjoamaan arkipäivän palveluita käyttäjilleen. Me haluamme tuoda rakennetuissa ympäristöissä ihmisten arkipäivän kokemuksen etualalle kaikkialla maailmassa.

Tämän kokemuksen parantamiseen tarvitsemme älykkäitä teknologioita, joilla voimme viedä toimintatapoja kohti kiertotalouden periaatteita. 

Lähestymistapamme

Tavoitteemme on toteuttaa Suomessa ensimmäiset energiapositiiviset kaupunginosat ja kiertotalouteen perustuvat elinympäristöt yhdessä kumppaneidemme kanssa vuoteen 2025 mennessä. Olemme jo nyt mukana kehittämässä tulevaisuuden ihmiskeskeisiä, älykkäitä ja kestäviä elinympäristöjä.

Haluamme, että tulet mukaamme määrittelemään rakennetut ympäristöt uudelleen.

Lähestymistapamme kulmakivet: 

Yhteiskehittely ekosysteemikumppaneiden kanssa. Konkreettiset pilotti- ja esittelyhankkeet uusissa ja uudistettavissa kaupungeissa ja kaupunginosissa.

Teemme kokonaisvaltaisia pilottihankkeita, jotka kattavat niin markkinat kuin asiakkaatkin. Tarkoituksena on löytää oikeat tutkimusongelmat, joiden pohjalta ratkaisujen tarjoajat voivat kehittää uutta liiketoimintaa.

Verkkoon kytketyt järjestelmät ja palvelut rakennetussa ympäristössä. Me järjestämme toimialojen välille datavirtoja, joilla optimoidaan toimintaa ja mahdollistetaan uusien palveluiden luominen.

Konseptien kehittäminen tarkoituksena luoda tulevaisuudenkestäviä kaupunkeja. Järjestelmien dynamiikan mallinnus muutoksen mahdollistajana. Plusenergiarakennukset ja -asuinalueet. Energiapositiiviset kaupungit. Hiilineutraalia energiaa käyttävät kaupungit. Ilmastoneutraalit kaupungit. Kiertotalouskaupungit. VTT CityTune.