Älykäs ja kestävä rakennettu ympäristö

Energiatehokas rakennettu ympäristö tekee tulevaisuuden asumisesta hiiletöntä.

Yli puolet maailman väestöstä elää kaupungeissa. Kaupungit ovat aktiivisia toimijoita ja edelläkävijöitä hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisessä.
Tuula Mäkinen, Lead, Green Electrification

Perinteiset rakentamisen ja rakennetun ympäristön ratkaisut eivät enää riitä, kun tavoittelemme hiilineutraaliutta ja resurssitehokkuutta. Olemme siirtymässä kohti kestävää, joustavaa, energiatehokasta ja älykästä rakennettua ympäristöä. Sen avulla tulevaisuuden asumisesta tulee hiiletöntä – ja ihmiset voivat elää parempaa elämää.

Ratkaisut ovat jo ulottuvillamme. Vuonna 2030 olemme mahdollistaneet energiapositiivisten kaupunginosien ja kiertotalouteen perustuvien elinympäristöjen rakentamisen. Asuinalueet tarjoavat arkielämää hyödyttäviä ja hyvinvointia edistäviä palveluita käyttäjilleen.

Lähestymistapamme

Luomme ratkaisuja rakennusten, infrastruktuurien ja kaupunkien kestävään ja älykkääseen suunnitteluun, uudis- ja korjausrakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon. Autamme tekemään tulevia sukupolvia hyödyttäviä päätöksiä ja valintoja kaupunkisuunnittelussa.

Lähestymistapamme kulmakivet: 

  • Kehitämme uusia konsepteja ja materiaaleja kestävään uudis- ja korjausrakentamiseen.

  • Autamme kehittämään digitaalisia ratkaisuja rakennetun ympäristön koko elinkaarelle suunnittelu- ja rakennusvaiheesta käyttö- ja purkuvaiheeseen. Tuemme myös näihin vaiheisiin liittyvässä päätöksenteossa.

  • Mahdollistamme energiatehokkaat rakennukset ja energiapositiiviset asuinalueet tinkimättä rakennusten ja elinympäristöjen mukavuudesta.

  • Luomme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa kestävien ja älykkäiden kaupunkiratkaisujen kehitysalustoja.