VTT:n patentit – perustaksi uuteen bisnekseen tai vauhdittajaksi vanhaan

Tarjoamme laajan ja monialaisen patenttisalkumme kumppaneidemme käyttöön. VTT:llä on lähes 2 000 patenttia tai patenttihakemusta noin 400 patenttiperheessä, ja uusia keksintöjä syntyy hyvää vauhtia.

Kaikki patenttimme ovat lisensoitavissa ja osa myös ostettavissa markkinahintaan. Voimme siirtää patentin tai sen lisenssin yritykseen myös sijoituksena, jolloin yritys maksaa siitä rahan sijaan osakkeillaan.

Patenttimme ovat luoneet perustan monelle uudelle liiketoiminnalle ja vauhdittaneet vanhaa. 

VTT:n teknologiaosaaminen kasvun tueksi

Keräämme patenttiperheitämme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti paketeiksi, joihin kuuluu patenttien käyttöoikeuksien ohella esimerkiksi dokumentoitua tietotaitoa tai kyseistä teknologiaa kehittäneen tiimin tuki. Näin autamme lisenssinhaltijaa kehittämään patentoitua teknologiaa edelleen ja saattamaan sen menestyksekkäästi markkinoille.
Suojaamme myös lisenssinhaltijoiden liiketoimintaa valvomalla aktiivisesti patenttioikeuksiamme. 

Asiakkaamme voivat hyödyntää teknologiaosaamistamme myös omien patenttiensa kaupallistamisessa ja patenttistrategiansa luomisessa. Voimme selvittää, mikä tekisi asiakkaan patenttisalkusta nykyistä houkuttelevamman lisenssimarkkinoilla tai yrityskaupoissa. Voimme myös auttaa asiakasta puuttuvan teknologian kehittämisessä. 

Sienirihmastosta valmistettu materiaali

Patenttioikeudet VTT:n asiakasprojekteissa

Kun asiakas ostaa VTT:n projektin toimeksiantona, selvitämme jo ennen projektin alkua, mitä patenttilisenssejä asiakas saattaa tarvita VTT:ltä hyödyntääkseen projektin tuloksia.  Lähtökohtamme on, että asiakas omistaa projektin tulokset keksintöineen.

Poikkeuksen muodostavat VTT:n tietyt valikoidut teknologiat sekä niitä suojaavat patentit, jotka soveltuvat hyvin laajasti eri asiakkaiden ja useiden markkinoiden käyttöön. Tällöin haluamme varmistaa, että asiakashankkeissamme syntyvät uudet keksinnöt eivät estä olemassa olevien patenttiemme laajaa hyödyntämistä. Tällaisissa tapauksissa säilytämme projekteissa syntyneiden keksintöjen omistuksen itsellämme ja asiakas saa keksintöihin, patentteihin sekä hankkeen muihin tuloksiin käyttöoikeudet. 

Ilman yksinoikeutta suurin hyöty

Suosimme ei-yksinoikeudellisia lisenssejä, jotta tieteen ja teknologian saavutukset tulevat nopeimmin ja laajimmin yritysten ja koko yhteiskunnan hyödyksi. Lisäksi sovellamme patenttitarjoamaamme julkisilta tutkimus- ja teknologiaorganisaatioilta vaadittavia ehtoja. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että saatamme rajata tiettyjä käyttötarkoituksia pois patenteiltamme.

Ota meihin yhteyttä

KaiErik Elers
Kai-Erik Elers
IPR Sales Lead