Ydinenergia-alan osaamisselvitys: Suomella on ydinenergia-alalle tarvittava osaaminen ja henkilöstöresurssit

Uutiset, Lehdistötiedote
15.02.2020 20:32

Suomen kansallisen ydinturvallisuuden tutkimusohjelman SAFIR2018 loppuseminaari kokoaa ydinturvallisuusalan keskeisimmät toimijat 21.-22.3.2019 kuulemaan nelivuotisen ohjelman hankkeiden tuloksia. SAFIR2018 on kehittänyt ja ylläpitänyt Suomen ydinturvallisuuden osaamista vuodesta 2015 alkaen. Osana tutkimusohjelmaa toteutettiin alan osaamisselvitys, joka valmistui viime vuoden lopussa.

Selvityksen tulosten ja aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan, että Suomessa saavutetaan tarvittavat henkilöstöresurssit myös tulevaisuudessa käynnissä olevienkin ydinvoimahankkeiden osalta. Kuitenkin alalla on osaamisalueita, joiden riittävien henkilöresurssien varmistaminen vaatii erityishuomion.

"Ydinenergia-alan turvallisuustutkimuksella on jo useamman vuosikymmenen vahva perinne Suomessa. Nämä tutkimusohjelmat ovat tuottaneet tarpeellista tietoa alan kehittämiseen ja ydinlaitosten käytön valvontaan, mutta myös kasvattaneet merkittävällä tavalla osaamista Suomessa. Osaamisen kehittyminen tapahtuu tutkimusprojekteissa, niistä saatujen tulosten soveltamisessa ja yhteistyöfoorumeissa näiden ympärillä", sanoo työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo.

Vuonna 2010 ydinenergia-alan asiantuntijoita raportoitiin olevan 3300 ja vuonna 2017 määrä oli noin 3800. Vuoteen 2030 mennessä asiantuntijoiden tarve tulee nousemaan tehdyn selvityksen mukaan maltillisesti, noin 5 %. 

"Lisää osaajia kuitenkin tarvitaan koko ajan, sillä alalla tapahtuu normaalia asiantuntijoiden siirtymistä pois näistä tutkituista työsuhteista ja samaan aikaan ydinlaitosten elinkaaren myötä ja jätehuollon edetessä tulee uusia haasteita. Emme siis näe osaamisen kysynnän laantumista lähivuosikymmeninä. Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa roolissaan ydinenergia-alan kehitystä ja osaamisen tasoa sen osana. Erityisesti haluamme varmistaa, että eräiden alan keskeisten alueiden osaaminen pysyy korkealla tasolla. Näitä ovat esimerkiksi reaktorifysiikka, materiaalitekniikka ja ydinjätehuollon erityisalueet", jatkaa Heikinheimo.

"Jatkossa Suomessa tarvitaan alalle aiempaa enemmän nimenomaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, joiden tarpeen ennakoidaan lisääntyvän nykyisestä noin 1900 asiantuntijasta noin 200 hengellä eli 10 % vuoteen 2030 mennessä. Alemman korkeakoulututkinnon ja toisen asteen tutkinnon suorittaneiden nykyisten henkilömäärien arvioidaan riittävän", sanoo tutkimusohjelman johtaja Jari Hämäläinen VTT:ltä. 

Eri asiantuntija-alueille on tehty rekrytointeja kattavasti, joten eläköityminen ei vaaranna erityisesti minkään alueen asiantuntijoiden määrän riittävyyttä lähivuosina. Monet ydinenergia-alan tehtävät edellyttävät syvällistä perehtyneisyyttä ja pitkäaikaista kokemusta, joten hyvä tilanne edellyttää, että kaikilla alueilla toimii riittävästi nuorempia asiantuntijoita.

Suomessa kansallinen ydinturvallisuuden ohjelma SAFIR2018 ja ydinjätehuollon tutkimusohjelma KYT2018 sekä niiden edeltäjät ovat toimineet tärkeimpinä uusien asiantuntijoiden kouluttajina. Tutkimustyö jatkuu vuoden alussa alkaneissa nelivuotisissa ohjelmissa SAFIR2022 ja KYT2022.

 

Linkki osaamisselvitykseen                             

Linkki tutkimusohjelman sivuille: http://safir2018.vtt.fi/

Jaa

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä. Tulevaisuuden puhtaaseen energiajärjestelmään voivat kuitenkin osallistua kaikki – myös me tavalliset ihmiset. Pienilläkin yksilön valinnoilla on suuri vaikutus.

Aiheet
Toimialat
Tutkimusosaaminen