Vuoden teknologiajohtajaksi valittu Sauli Eloranta VTT:lle työelämäprofessoriksi

Uutiset, Lehdistötiedote

DI Sauli Eloranta aloitti 1.1.2020 VTT:llä työelämäprofessorina (Professor of Practice). Vuonna 2019 teknologiajohtajaksi valittu Eloranta tuo VTT:lle pitkän kokemuksen teknologian ja digitalisaation edistämisestä teollisuudessa ja meriliikenteessä.

Eloranta toimi viimeksi Kongsberg Maritimella teknologiajohtajana. Teknologiateollisuus ry:n myöntämän Vuoden teknologiajohtaja -palkinnon Eloranta sai ansioistaan aktiivisena vaikuttajana suomalaisessa innovaatiotoiminnassa ja autonimisen merenkulun edistämisessä. Lisäksi hän on ollut edistämässä yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistyötä.

- Suomi tarvitsee yhteistyötä teknologiakehityksessä. Suomalaisten ekosysteemien yhteistoimintamalli voi päihittää isojakin kansainvälisiä pelureita. Ekosysteemeille tarvitaan erottuva ja rohkea visio, joka ei ole vielä tänään arkipäivää. Hyvänä esimerkkinä on One Sea -ekosysteemi, jonka tehtävä on kehittää autonomista merenkulkua, One Sea -ekosysteemi puheenjohtajana toiminut Eloranta sanoo.

Sauli Eloranta vaikuttaa liikenteen uudistamiseen myös työ- ja elinkeinoministeriön Liikennealan kansallisen kasvuohjelman ohjausryhmän jäsenenä. Liikennejärjestelmän uudistaminen edellyttää vaikuttamista lainsäädäntöön ja esimerkiksi laitetoimittajasta riippumattomaan tiedon yhteensopivuuteen.

Elorannan työelämäprofessuuri keskittyy suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen.

- VTT:llä on valtion yhtiönä keskeinen rooli digitalisoituvan yhteiskunnan turvallisuuden ja toimivuuden varmistamisessa. Sauli Eloranta tuo mukanaan vahvan tuntemuksen meriliikenteen turvallisuuden kehittämisestä ja perinteisen teollisuudenalan uudistamisesta. VTT toimii tutkimuskumppanina koko suomalaiselle teollisuudelle, jossa on paljon turvallisuuskriittisiä toimintoja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät -liiketoiminta-alueen johtaja Erja Turunen VTT:ltä sanoo.

Kyberturvallisuus liittyy koko yhteiskuntaan

VTT tukee eri alojen toimijoita kokonaisturvallisuuden varmistamisessa uusien teknologioiden, innovaatioiden ja palveluiden avulla. Eri järjestelmät verkottuvat ja kytkeytyvät toisiinsa digitalisaation myötä. Suomessa kehitetään esimerkiksi älykkäitä rakennuksia, älykästä energiajärjestelmää, liikennettä ja terveydenhuoltoa. Sauli Eloranta on ollut vaikuttamassa kyberturvallisuuden kehittämiseen Business Finlandin Digitalisaatio-teeman ohjausryhmän jäsenenä. Tämän työn seurauksena on syntynyt muun muassa Digital Trust Finland -ohjelma.

- Tietojärjestelmät ovat yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Muun muassa liikenne tulee kytkeytymään yhä vahvemmin osaksi tietovirtoja. Kyberosaaminen onkin kaiken perusta lähitulevaisuudessa, ja siinä Suomen täytyy tähdätä kansalliseen itsenäisyyteen. Kokonaisturvallisuus on läpileikkaava teema VTT:n tutkimuksessa. VTT:n rooli on olla varmistamassa yhteiskunnan toimivuutta kaikissa tilanteissa, Eloranta kertoo.

- Uskon, että voimme tehdä yhteistyöllä merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä strategisia avauksia, joissa  VTT voi olla aktiivinen käynnistäjä vahvan teknologisen osaamisensa ansiosta. Tähtäämme tuottamaan merkittävää hyötyä asiakkaiden ja kumppaneiden liiketoimintaan sekä yhteiskunnallista hyötyä kansallisesti ja Euroopan laajuisesti, Eloranta painottaa.

Picture of Sauli Eloranta
Jaa
Sauli Eloranta
Sauli Eloranta