VTT:n vuosi 2020: menestyksekäs vuosi globaalisti haastavasta ajasta huolimatta

Uutiset, Yhtiötiedotteet

Vuosi 2020 jää mieleen. VTT:lle se osoitti, että pystymme mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin nopeasti ja jatkamaan työtä häiriöittä asiakkaan hyväksi. Tutkimustyön vaikuttavuus yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyödyksi kehittyi poikkeusoloista huolimatta hyvin. Asiakasmyynti jopa ylitti tavoitteensa lokakuuhun asti, vaikka loppuvuodesta pandemia hidasti uusasiakashankintaa. Uusia avauksia syntyi: valtio myönsi VTT:lle 20,7 miljoonan euron investointiavustuksen vuosille 2020–2024 Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen rakentamiseen.

Koronakriisi on osoittanut, miten tärkeää on tiedemaailman ja muun yhteiskunnan yhteistyö. Pandemia on tuonut soveltavan tieteen merkityksen yhteiskunnalle entistä näkyvämmäksi. VTT antoi vuonna 2020 oman vahvan panoksensa kriisin selättämiseksi Suomessa.  

”Maailmassa on suuria haasteita, mutta niin on sitäkin parempia työkaluja niiden ratkaisemiseen”, toteaa VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara. ”Haasteiden ratkaiseminen tarkoittaa myös uusia bisnesmahdollisuuksia yrityksille ja VTT:n tutkimukselle tarvetta. Vuosi 2020 näytti, kuinka tärkeää on, että Suomessa on osaamista, tutkimusta ja teknologiaa omasta takaa.”

Konsernin tilikauden tulos 9,6 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen liiketulos kääntyi voitolliseksi

Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 149 miljoonaa euroa (147 miljoonaa euroa vuonna 2019). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 95 miljoonaa euroa (98 miljoonaa euroa vuonna 2019), ja ne koostuivat pääosin valtionavustuksista. Liikevaihto kasvoi Business Finland -rahoituksen ansiosta. Liikevaihdosta 85 miljoonaa euroa kertyi strategisesta tutkimuksesta ja 64 miljoonaa euroa liiketaloudellisin perustein tapahtuvasta tutkimuksesta.

Konsernin liiketulos kasvoi 2019 vuoden 3,1 miljoonasta eurosta 11,4 miljoonaan euroon. Tuloksen parannus johtui muun muassa tuottojen kasvusta, kustannussäästöistä erityisesti matkustuksessa ja kertaluonteisista koronatoimista, kuten työeläkemaksujen alentumisesta. Konsernin oikaistu vertailukelpoinen liiketulos parani huomattavasti: vuonna 2019 se oli 5,6 miljoonaa euroa negatiivinen ja vuonna 2020 8,6 miljoonaa euroa voitollinen. Tilikauden tulos parani kuusi miljoonaa euroa 3,6 miljoonasta eurosta 9,6 miljoonaan euroon. Myös omavaraisuusaste koheni 66 prosentista 69,5 prosenttiin.

Voittoa tavoittelemattomana, riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena emoyhtiö-VTT:n erityistehtävä on edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. VTT:stä säädetyn lain mukaisesti yhtiön voitto käytetään kokonaisuudessaan yhtiön omaan tutkimustoimintaan, osaamisen kehittämiseen ja tutkimustulosten levittämiseen.

Emoyhtiöllä oli vuonna 2020 yhteensä 1 410 asiakasta, joista 880 oli suomalaisia yksityisen sektorin asiakkaita, 350 ulkomaisia yksityisen sektorin asiakkaita ja 180 sekä koti- että ulkomaisia julkisen sektorin asiakkaita. Emoyhtiön liikevaihdosta 56 prosenttia kertyi Suomesta ja 44 prosenttia ulkomailta (konsernissa vastaavat luvut 55 prosenttia ja 45 prosenttia). Emoyhtiön tilikauden tulos oli 11,5 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa vuonna 2019).

Eksponentiaalisen toivon polulla kohti kestävää kasvua

Vuonna 2020 päivitimme strategiamme seuraavalle kaudelle 2021–2025. 

”Toimintaamme ohjaavat edelleen globaalit haasteet, joihin kehitämme ratkaisuja tieteen ja teknologian avulla. Päivitetyssä strategiassa painottuvat entisestä voimakkaammin asiakkaan saama hyöty ja työmme vaikuttavuus, jotka ovat onnistumisemme mittareita”, Antti Vasara sanoo.

Vaikuttavuudesta kertoo muun muassa hyvänä pysynyt asiakastyytyväisyys: 93% asiakkaista kokee tietopohjansa ja osaamisensa vahvistuneen VTT-yhteistyön ansiosta. 

Vaikka pandemia haastoi koko maailmaa, VTT selvisi hyvin. ”Noudatimme pandemian iskettyä kolmea keskeistä periaatetta: tärkeintä on taata henkilöstön ja asiakkaiden terveys ja turvallisuus, varmistaa keskeytyksetön asiakastyö ja olla pandemian jälkeen vahvemmassa tilanteessa kuin sen alkaessa. Tässä tavoitteessamme onnistuimme erinomaisesti”, Antti Vasara jatkaa. 

Suurin osa henkilöstöstä siirtyi maaliskuussa 2020 nopeasti etätöihin. Kokeellinen toiminta on jatkunut poikkeusjärjestelyin koko ajan esimerkiksi laboratorioissamme, ja kokeellisen työn tekijät ovat sopeutuneet muutoksiin hienosti. VTT:läiset eri paikkakunnilla pysyivät terveinä, ja asiakastyö jatkui häiriöittä. 

Poikkeuksellisen vuoden tuloksia on koottu verkkosivuilla julkaistuun vuosikertomukseen. Siihen sisältyy myös vastuullisuusraportti GRI-taulukon muodossa. Vuonna 2020 VTT määritti yritysvastuunsa painopisteet: oman toiminnan kestävyys, huippuasiantuntijat, menestyvät asiakkaat ja yhteiskunnan resilienssi.

Toimitusjohtaja Antti Vasara muistuttaa, että VTT:n vastuullisuuden ydin on sen tutkimuksen ja kehittämien ratkaisujen vastuullisuus ja positiivinen kädenjälki: ”Kuluva vuosi tuntuu jo nyt huomattavasti toiveikkaammalta. On hienoa päästä jatkamaan työtä paremman maailman puolesta tilanteessa, jossa tieteen ja teknologian merkitys on käynyt entistäkin kirkkaammaksi.”

VTT:n vuosikertomus on julkaistu verkkosivuillamme. Sen liitteinä ovat selvitys verojalanjäljestä, hallinnosta, palkoista ja palkkioista sekä tilinpäätös ja toimintakertomus

Jaa
Antti Vasara
Antti Vasara