VTT:n uusi spin-off-yritys: HTM Solutionsin ratkaisu mahdollistaa ihmisten reaaliaikaisen lämpökuormituksen etäseurannan

Uutiset, Lehdistötiedote

Esimerkiksi palonsammutuksessa kehon kohoava lämpötila ja kuivuminen lisäävät merkittävästi pelastajien onnettomuusriskejä sekä aiheuttavat hallitsemattomina peruuttamattomia terveysvaikutuksia. Lämpökuormituksen seuranta on jopa elintärkeää niin pelastajien koulutuksessa kuin todellisissa pelastustilanteissa. HTM Solutionsin Cee°-sovelluksen avulla lämpökuormituksen parametreja voidaan laskea tarkasti ja kattavasti seuraamalla reaaliaikaisesti sykettä.

Uusi ratkaisu tarjoaa vaihtoehdon perinteisesti käytetyille ruoansulatuskanavan lämpötilaa mittaville nieltäville pillereille sekä epämukaville rektaali- ja muille kehon sisään asetettaville mittalaitteille.

Cee°-sovelluksen avulla ihmiskehon lämpökuormituksen parametriarvoja voidaan ensimmäistä kertaa arvioida kattavasti ilman kehon sisälle sijoitettavia antureita, kuten nieltäviä telemetrisiä pillereitä tai kehon lämpötilan suoraa mittausta. Sovelluksen käyttö pienentää huomattavasti haasteellisissa tai vaarallisissa olosuhteissa olevien ihmisten lämpökuormituksen seurannasta syntyviä kustannuksia. Ratkaisu on kehitetty VTT:n, HTM Solutionsin ja Pelastusopiston yhteistyönä.  

”Pelastajien on tarkkailtava, ettei ruumiinlämpö pääse nousemaan liian korkeaksi. Tämä on erityisen vaikeaa haastavissa olosuhteissa, joissa pelastajat ovat tottuneet toimimaan epämukavuudesta välittämättä”, kertoo VTT:n johtava tutkija Pekka Tuomaala. ”Toiminta raskaiden suoja- ja sammutusvarusteiden kanssa lisää nopeasti lämpökuormittuneisuutta, mikä heikentää aluksi kognitiivisia kykyjä ja pahimmillaan jopa tappaa, jos pelastajan lämpökuormituksen taso ei ole tiedossa. Koulutustilanteissa pelastajien kehon ehdoton korkein sallittu lämpötila on 40 celsiusastetta, ja monissa ammateissa korkein lain sallima kehon lämpötila 38,5 celsiusastetta.”

Vuoden 2023 Global Climate Report -raportin mukaan tammi- ja heinäkuun välillä mitattu maapallon pintalämpötila oli 174-vuotisen mittaushistorian kolmanneksi lämpimin. Lämpötilan nousu puolestaan pidentää ja pahentaa metsäpalokausia, jolloin aktiivisessa palveluksessa olevia palomiehiä tarvitaan aiempaa enemmän. Yksistään Yhdysvalloissa palomiehiä on 32 000. Vuonna 2021 Yhdysvalloissa sattuneista palomieskuolemista 57 % johtui ylirasituksesta, stressistä ja lääketieteellisistä syistä.

HTM teknologia tuottaa monenlaista tietoa esimerkiksi kehon lämpötilasta, kumulatiivisista hikoilumääristä ja fysiologisesta kuormituksesta. Yksilöllisessä lämpökuormituksen arvioinnissa käytetään arvioitavan henkilön yksilöllisiä tietoja – esimerkiksi pituutta, painoa ja rasvaprosenttia - sekä kulloisessakin reaaliaikaseurannassa etänä seurattua dataa, joita ovat ympäristön lämpötila, vaatetus ja tärkeimpänä suureena aktiivisuustason kertova sydämen syke.

Pelastusopisto vastaa Suomessa uusien pelastajien koulutuksesta ja parhaista käytännöistä. Ennen yhteistyötä HTM Solutionsin kanssa pelastajaopiskelijoiden oli joko nieltävä telemetrinen pilleri tai asennettava rektaalilämpömittari, jotta heidän kehon lämpötilaansa voitiin seurata harjoitusten aikana terveysturvallisuuden varmistamiseksi.

”Etsimme keinoja mitata reaaliajassa opiskelijoiden kehon lämpötilaa poikkeuksellisissa olosuhteissa ilman kehoon asetettavia epämukavia mittalaitteita”, kertoo Pelastusopiston koulutuspäällikkö Pekka Lindholm. ”VTT oli jo aiemmin testannut HTM teknologiaa opiskelijoillamme ja vertaillut saatuja tuloksia nieltävien pillereiden ja kehoon asetettavien antureiden antamiin tuloksiin. Otin VTT:n tiimiin yhteyttä ja olin tyytyväinen siihen, miten teknologian käyttöönotto on edistynyt. Uusi menetelmä mahdollistaa nyt useiden pelastajaopiskelijoiden yhtäaikaisen seurannan yhdellä ja samalla älylaitteella ilman kalliita pillereitä ja epämiellyttäviä rektaaliantureita."

Myös nestehukan aiheuttama kuivuminen on huomattava riski, joten sitäkin on seurattava tarkasti.

"Kuivuminen aiheuttaa väsymystä sekä kognitiivisen ja fyysisen toimintakyvyn heikentymistä", Tuomaala kertoo. ”Jos nestehukka aiheuttaa 2–6 %:n painon laskun, esiintyy tyypillisinä oireina päänsärkyä ja levottomuutta. 6–10 %:n painon lasku aiheuttaa huimausta ja hengenahdistusta, ja erimerkiksi maksimaalinen suorituskyky laskee yli 25 %. Hikoilun aiheuttama 10–15 %:n painon lasku puolestaan aiheuttaa jo tajunnan häiriöitä ja yli 50 %:n laskun maksimaalisessa suorituskyvyssä.”

Teknologialla on myös muita käyttökohteita

”Kehon lämpötila on tärkein indikaattori aina, kun henkilön fyysistä kuntoa ja terveyttä on tarve seurata”, sanoo HTM Solutionsin toimitusjohtaja Harri Lehti. ”HTM-ohjelmiston avulla kehon lämpötilaa voi seurata reaaliaikaisesti ja 24/7. Haluttaessa henkilöä voidaan monitoroida myös etänä. Käytössä oleviin ratkaisuihin verrattuna HTM on edullinen ja seurantamenetelmästä hyötyvät niin kuumissa olosuhteissa työskentelevät kuin urheilijatkin.”

”Ympäristöteko on se, ettei ylimääräisiä laitteita tarvita. Yksinomaan ohjelmistoon perustuvan ratkaisun ylivertaisuus piilee siinä, että käyttäjillä on jo käytössään sydämen sykettä mittaavia laitteita ja sovelluksia, joissa HTM-teknologiaa voi hyödyntää”, Lehti lisää. ”Dataa on nykyisin mahdollista kerätä helposti puettavilla asusteilla, kuten sormuksilla, kelloilla ja rintakehän ympärille kiinnitettävillä sykemittareilla.”

Vuonna 2021 perustettu HTM Solutions Oy on osallistunut tieteeseen perustuvaan VTT LaunchPad -yrityshautomotoimintoon, jossa uudistetaan teollisuudenaloja tuomalla yhteen VTT:n tutkijat ja teknologia, paras liiketoimintaosaaminen ja sijoittajat. 
 

Lisätietoja

HTM Solutions Oy
Harri Lehti, toimitusjohtaja
puh. 050 444 2928, [email protected]

VTT
Pekka Tuomaala, johtava tutkija
puh. 040 720 1724, [email protected] 
 

HTM Solutions Oy

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n spin-off-yritys HTM Solutions tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden ihmiskehon lämpötilan reaaliaikaiseen seuraamiseen. Tuomme mielenrauhaa ihmisille, jotka toimivat haasteellisissa lämpöolosuhteissa esimerkiksi työturvallisuuteen tai urheiluun liittyvissä yhteyksissä. HTM-teknologian avulla voidaan parantaa ihmisten hyvinvointia ja tuottavuutta aina, kun on tarpeen huolehtia ihmisten lämpöviihtyvyydestä ja -turvallisuudesta.
 

Jaa
Pekka Tuomaala
Pekka Tuomaala
Principal Scientist
Lotta Partanen
Lotta Partanen
Visiomme tulevaisuudesta

Sykemittarit ja älykellot ovat vasta alkusoittoa. Entä jos älylaitteesi osaisi kertoa pulssisi lisäksi, missä vaiheessa pyörälenkkiä kannattaa hörpätä urheilujuomaa, jotta jaksat polkea pidempään?