VTT:n tutkimustilassa Ydinturvallisuustalossa vesivuoto

Uutiset

VTT on raportoinut Säteilyturvakeskukselle Otaniemen Ydinturvallisuustalon tutkimustiloissa 3.4. tapahtuneesta vesivuodosta kontaminaatioriskin vuoksi. Tutkimustilojen kellarikerroksessa tapahtui vesivahinko näytteen käsittelyyn liittyvän laitteiston käyttövirheen takia. Auki jääneestä venttiilistä kellarikerroksen lattialle vuotanut vesi kerättiin tankkeihin vesi-imureilla. Mittausten perusteella kukaan työhön osallistunut ei kontaminoitunut tai saanut poikkeavia henkilöannoksia.

Vuodon yhteydessä valui noin 3000 litraa vettä. Tutkimustilat on suunniteltu niin, ettei jäähdytyksessä käytettyä vettä voi päätyä niiden ulkopuolelle. Tiloissa ei mm. ole lattiakaivoja, joista vesi voisi päätyä julkiseen viemäriin. Veden tarkemmat mittaukset ovat vielä suorittamatta, mutta todennäköisesti vedessä ei ole vapauttamisrajat ylittävää määrää radioaktivisuutta. 
Seuraavana päivänä lattialta otetuissa pyyhkäisynäytteissä ei havaittu kontaminaatiota. Tilan kulkurajoitukset puretaan lisätutkimusten jälkeen. 

VTT:n ydinturvallisuustalossa on ydinturvallisuuteen erikoistuneita laboratorioita ja tutkimustiloja. Kuumakammioissa tutkitaan säteilytettyjä materiaaleja ja tehdään muun muassa vaurioanalyysejä.

Vastaavan inhimillisen virheen estämiseksi jatkossa VTT kehittää tilan vuodon tunnistus-, katkaisu- ja hälytysjärjestelmää. 

Ydinenergian ja säteilyn käyttöä valvoo Suomessa Säteilyturvakeskus (STUK).  

Lisätietoa VTT Ydinturvallisuustalon toiminnoista ja palveluista   

Jaa
Petri Kotiluoto
Petri Kotiluoto
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.