VTT:n trendiraportti 2024 esittelee globaaleja megatrendejä ja toimialoja muuttavia teknologioita

Uutiset

VTT:n trendiraportti 2024 -julkaisussa keskitymme tällä kertaa resilienssiin, kestävyyteen. Se ei tarkoita, että pelkästään reagoimme häiriöihin, vaan että ennakoimme ja opimme niistä. Lisäksi se edellyttää meiltä ennakoivaa, mukautuvaa ajattelutapaa ja tasapainoista lähestymistapaa, jossa otamme huomioon teknologian, yhteiskunnan ja ympäristön.

Raportti tarjoaa kurkistuksen tulevaisuuteen ja esittelee näkemyksiä viidestä suuresta megatrendistä, jotka muokkaavat nykymaailmaamme:

  1. Epävarmuus yhteiskunnallisena haasteena
  2. Uudenlainen älykkyyden aikakausi
  3. Kohti kaiken kestävyyttä
  4. Vuorovaikutuksen uudet ulottuvuudet
  5. Terveyden transformaatio

”Pohdimme raportissa muun muassa, millainen keskeinen ja moniulotteinen rooli teknologialla on resilienssin edistämisessä. Vaikka globaalit tapahtumat varjostavatkin yhteisiä kokemuksiamme, teknologia säilyy liittolaisenamme yhteiskunnan rakentamisessa ja sen ylläpidossa. Toivomme, että pysähdyt hetkeksi miettimään, mitä kaikkea se voi merkitä”, toteaa VTT:n strategiajohtaja Laura Juvonen.

Raportissa esiteltyjen megatrendien valinnassa on hyödynnetty lukuisia erilaisia tietolähteitä, kuten markkinatietoa, patenttirekistereitä, tieteellisiä julkaisuja, uutisartikkeleita ja raportteja viime vuosien ajalta. Aineistoa on lähestytty temaattisen laadullisen analyysin kautta, jonka tuloksena määriteltiin joukko avainteemoja. Teemoja käytiin läpi resilienssin näkökulmasta, minkä jälkeen niitä on validoitu ja uudelleenarvioitu yhteistyössä GlobalDatan, Catapult International Oy:n ja Sitran kanssa.

Lisätietoja: Tanja Honkala, Krista Kovanen ja Linnea Sinkkilä VTT:n Business Intelligence -tiimistä.

Jaa
Sonja Martikainen
Sonja Martikainen
Head of Business Intelligence
Eveliina Jutila
Eveliina Jutila
Team Leader, Market and Patent Analysis
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.