VTT:n nuoret tutkijat nuorison edustajina kansainvälisessä ministerikokouksessa

Uutiset
15.02.2020 18:56

Toukokuussa 2019, ensimmäistä kertaa Clean Energy Ministerial / Mission Innovation -ministerikokousten historiassa, nuorison edustajia pääsi osallistumaan kansainvälisen puhtaan energian ministerikokouksen kulkuun niin nuorille suunnatussa oheisohjelmassa, kokouksen aihekohtaisissa sivukokouksissa kuin ministerikokouksen varsinaisessa ohjelmassakin. Suomesta nuorisoedustajia valittiin mukaan kaksi nuorta tutkijaa VTT:ltä Petra Raussi ja Ville Sahlberg.

"VTT:ltä esimiehemme kannustivat meitä hakemaan nuorison edustajiksi. Hakemisprosessissa esittelimme itsemme, työmme kohti puhtaampaa maailma sekä näkemyksiämme siitä, kuinka nuoret olisi mahdollista ottaa mukaan yhteiskunnan päätöksentekoon ja kehitykseen. Tultuamme valituiksi teimme kumpikin kolme yhteisötehtävää Suomessa ennen Vancouverissa järjestettyyn ministerikokoukseen osallistumista", Petra Raussi kertoo.  

Petra piti luennon LUT-yliopistossa IEC 61850 –standardista ja H2020 ERIGrid –projektista sekä järjesti "Energy Communities – towards business models for the new normal" -työpajan Espoossa VTT:llä. 

Ville Sahlberg piti luennon pienydinreaktoreista Aalto-yliopiston "Johdatus Ydinenergiatekniikkaan" -kurssilla ja haastattelusession Kanadasta valituksi tulleen nuorison edustajan Matthew Mairingerin kanssa. Matthew haastatteli Villeä Suomen ydinenergiasektorin nykytilasta sekä pienreaktoreista.

"Tämän lisäksi järjestimme yhdessä online-kyselytutkimuksen kartoittaaksemme erityisesti suomalaisten nuorten mielipiteitä ilmastokriisistä, älykkäistä sähköverkoista ja ydinenergiasta. Kyselyn suosio yllätti. Saimme yli 150 vastausta alle 30-vuotiailta ja yli 40 vastausta vähän vanhemmiltakin", Ville iloitsee. 

Kyselyn tulosten sanoma oli hyvin selvä. Yli 87 % alle 30-vuotiaista vastanneista oli sitä mieltä, että ilmastonmuutos on vakava uhka heidän sukupolvelleen.
 

"Clean Energy Ministerialiin osallistuminen oli etuoikeus ja todella mahtava juttu. Pääsin Vancouverissa keskustelemaan useiden merkittävien ydinenergia-alan toimijoiden kanssa pienreaktoreista sekä siitä, kuinka ydinenergialla on valtaisa potentiaali sähköjärjestelmän puhdistamisen lisäksi myös kaukolämmön lähteenä sekä teollisuuden prosessilämmön ja vedyn tuotannossa. Pisteenä i:n päälle, muut nuorison edustajat olivat uskomattoman hienoja ja aikaansaavia ihmisiä. Reissulta jäi käteen vähintäänkin paljon uusia tuttavuuksia ja kontakteja maailmalta. Opin myös todella paljon muiden nuorison edustajien aloista, kuten yhteiskuntasuunnittelusta ja hiilenkaappausteknologioista", Ville sanoo. 

"'Ministerikokouksiin osallistuminen oli ainutkertainen mahdollisuus nähdä korkeantasoista kansainvälistä keskustelua ja päätöksen tekoa lähietäisyydeltä. Kohokohtina mieleen jäivät erityisesti Solar Impulsen Bertrand Piccardin kanssa keskustelu, Euroopan komissaari Carlos Moedasin tapaaminen ja sähköverkkojen kehittämiseen liittyvään sivukokoukseen osallistuminen. Muihin nuorison edustajiin ja heidän työhönsä tutustuminen oli myös upeaa. Harvoin tulee tavattua näin innovatiivisia nuoria ympäri maailmaa yhdessä tapahtumassa. Nuorten ohjelmassa ehdoton kohokohta olivat kaksi innovaatiohackathonia, joissa kummassakin saimme parissa tunnissa aikaan aivan uskomattomia innovaatioita aina päästöhyvityssovelluksesta kaupunkisuunnitteluohjelmaan energiajärjestelmälle. Matkalta mukaan on tarttunut uusien oppien ja kontaktien lisäksi kokonaisvaltaista ymmärrystä energiasta niin talouden, politiikan kuin tekniikankin näkökulmista", Petra summaa.

Työ- ja Elinkeinoministeriön delegaatio osallistui myös nuorison edustajien toimintaan muun muassa kutsumalla Petran ja Villen, yhdessä muiden kokoukseen lähtijöiden kanssa, lyhyeen opastuskokoukseen ennen varsinaista ministerikokousta. 

Energiamurrokseen osallistuminen on erityisen tärkeää nuorille, sillä he tulevat elämään ilmastokriisin seurausten muuttamassa maailmassa. Nuoret ovat aikaansaavia ja innovatiivisia ja heidän osallistumisensa toi uutta virtaa ministerikokouksiin. Nuoret edustajat saivatkin kehuja ja kannustusta osallistumisestaan koko tapahtuman ajan, esimerkiksi erään sivukokouksen pitäjä tuli kokouksen jälkeen juttelemaan Petran kanssa ja toivoi nuorten jatkavan opiskelua ja työskentelyä energia-alan parissa. 

Nuorten edustajat toivovat, että nuoret otetaan mukaan päätöksentekoon ja Clean Energy Ministerial kaltaisiin tapahtumiin jatkossakin. Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää niiden maiden nuorten osallistamiseen, joissa ilmastokriisin seuraukset ovat suurimmat ja resurssit vaikuttamiseen pienimmät. Kaikki Clean Energy Ministerialiin kutsutut nuorison edustajat eivät voineet osallistua, koska he eivät saaneet hallitukseltaan eivätkä muilta tahoilta rahaa matkan tekemiseen. Tämä johtaa siihen, että köyhien maiden ääni tulee huonommin kuuluviin kansainvälisellä areenalla.


10th Clean Energy Ministerial / 4th Mission Innovation –ministerikokous (CEM10/MI-4)

Clean Energy Ministerial on kansainvälinen ministerikokous, jonka tarkoituksena on kerätä yhteen eri maiden energiasektorin ministereitä ja ministeriöiden delegaatioita. CEM edistää maailman energiajärjestelmien puhdistamista sekä jakaa maiden tekemien puhtaan energian aloitteiden tuloksia.
Mission Innovation on 24 maan ja Euroopan Unionin välinen kansainvälinen aloite puhtaan energian ratkaisujen edistämiseksi. Vuoden 2019 Clean Energy Ministerial ja Mission Innovation -ministerikokoukset järjestettiin yhdessä.

Nuorille järjestetyn oheisohjelman 'CEM/MI Young Leaders Forumin' ja nuorten mahdollisuuden osallistua CEM/MI:in organisoi Student Energy. Student Energy on globaali hyväntekeväisyysjärjestö, jonka tavoitteena on luoda seuraava sukupolvi energia-alan johtajia muuttamaan maailma kohti kestävää kehitystä. Student Energyn organisoimana CEM/MI:in osallistui nuoria 60+ maasta useilla erilaisilla taustoilla aina start-up yrittäjyydestä tohtoriopiskelijoihin.

Jaa
Petra Raussi
Petra Raussi

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä. Tulevaisuuden puhtaaseen energiajärjestelmään voivat kuitenkin osallistua kaikki – myös me tavalliset ihmiset. Pienilläkin yksilön valinnoilla on suuri vaikutus.

Toimialat
Tutkimusosaaminen