VTT:n liukkauden tunnistin varoittaa etukäteen kuljettajaa

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT on kehittänyt autoihin automaattisen liukkauden tunnistusjärjestelmän, jonka avulla voidaan välttää liukkailla keleillä aiheutuvia henkilövahinkoja ja peltivaurioita. Järjestelmän ansiosta ajoneuvot saavat hyvinkin nopeasti etukäteen tiedon tien todellisesta liukkaustasosta. Järjestelmä varoittaa välittömästi liukkaasta ajotiestä myös muita alueelle saapuvia autoja, joissa on tunnistin.

Pääkallokeleillä ajaminen turvallisemmaksi

Aiemmin autoihin välitettäviä liukkaustietoja on esimerkiksi testattu kännykkäviestein, ja varoitukset ovat perustuneet mm. säätietoihin pohjautuviin arvioihin. Uuden järjestelmän ansiosta saadaan reaaliaikaisia, suoria havaintoja liukkaudesta.

Liukkaudentunnistus perustuu VTT:n kehittämään ja patentoimaan menetelmään, jossa reaaliaikaiset liukkaustason muutokset tunnistetaan auton omien anturien mittaamien tietojen pohjalta. ”Menetelmä arvioi vetoakselin ja vapaasti pyörivien akselien nopeuseroja erilaisissa ajotilanteissa ja päättelee kitkatason”, kertoo erikoistutkija Kimmo Erkkilä.

Järjestelmä pystyy määrittelemään tien liukkaustason muutaman kilometrin ajon perusteella ja välittää tiedon kuljettajalle, usein ennen kuin kuljettaja edes huomaa liukkaustason muutosta. Kaikista autoista kerätyt havainnot ja niiden koordinaatit välitetään langattomasti taustajärjestelmään, joka ylläpitää reaaliaikaista liukkauskartastoa ja muodostaa teiden liukkaushistorian. Taustajärjestelmä tuottaa kullekin järjestelmään liittyvälle autolle liukkaustietopaketin, joka lähetetään autoihin. Näin kuljettajat voivat etukäteen varautua liukkaisiin tieosuuksiin.

Järjestelmään voi liittyä erilaisilla ajoneuvopäätelaitteilla, joissa on riittävät ominaisuudet liukkaudentunnistuslaskennan tekemiseen, liittymä ajoneuvon tietoväylään, paikannustieto ja yhteysmahdollisuus taustajärjestelmään. Kuljettajalle tieto liukkaustasosta välittyy päätelaitteen mukaan esimerkiksi varoitusvaloilla, äänenä, tekstinä tai symboleina. Lisäksi tietoa voidaan hyödyntää useiden tiedotuskanavien, kuten älypuhelimien, median, säätietojen tai tieopasteiden kautta.

Sopii kaikkiin autoihin

VTT:n kehittämä järjestelmä sopii kaikkiin autoihin merkistä riippumatta. Toistaiseksi järjestelmää on sovellettu kuorma-autoihin, mutta se sopii suoraan myös muihin raskaisiin ajoneuvoihin sekä henkilöautoihin. Tulevaisuudessa järjestelmää voidaan laajentaa hyödyntämään myös henkilöautoista kerättäviä liukkaushavaintoja.

Menetelmän toimivuutta on testattu kenttäolosuhteissa Itella Logistiikan (aiemmin VR Transpoint -kappaletavaraliiketoiminta) ja EC-Tools Oy:n sekä Nokian Renkaiden kanssa.

Järjestelmän laajamittainen käyttöönotto tuottaisi mittavia säästöjä liikennöitsijöille, muille tienkäyttäjille sekä koko yhteiskunnalle.

VTT neuvottelee järjestelmän kaupallistamisesta EC-Toolsin kanssa.

Päärahoittajana hankkeessa on ollut Tekes. Muut yhteistyökumppanit VTT:n lisäksi ovat liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Oulun yliopisto, Nokian Renkaat Oyj, Itella Logistiikka (aiemmin VR-Transpoint -kappaletavaraliiketoiminta), Veolia Transport Finland Oy, Kabus Oy, Neste Oil Oyj, Helsingin seudun liikenne HSL, Itella Oyj, Gasum Oy, Proventia Emission Control Oy ja Oy Parlok Ab.

Järjestelmä kehitettiin nykymuotoonsa kolmivuotisessa Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo (HDENIQ)-tutkimushankkeessa.

Jaa