VTT:n ja RISE:n puheenvuoro: Pohjolasta Euroopan energiakriisin ratkaisija

Blogit
VTT

Voisiko pohjoisen Euroopan harvaan asutuilla, pitkien etäisyyksien ja vaativan ilmaston alueilla olla ratkaisijan rooli energiakriisistä ulospääsyssä? Fossiilitaloudesta irti pääsemisestä on tullut niin ilmastonmuutostaistelussa kuin geopoliittisista syistä yhteinen maali Euroopassa. Viimeaikaiset käänteet energiamarkkinoilla ovat osoittaneet, kuinka merkittäviä tekijöitä energian hinta ja sen saatavuus ovat kotitalouksien ostovoimalle ja yritystemme kilpailukyvylle. Vahvemmalla Suomi-Ruotsi -yhteistyöllä voimme rakentaa uutta kestävää kasvua energiamurroksesta, kirjoittavat VTT:n Jussi Manninen ja Ruotsin RISE:n Marco Lucisano.

Manninen ja Lucisano

Energia on meidän kaikkien yhteinen asia, osa kansallista turvallisuutta ja toimintakykyä. Suomen ja Ruotsin tutkimusorganisaatioiden VTT:n ja RISE:n tavoitteena on etsiä ja rakentaa vahvuuksia Pohjolan yhteistyölle. Meidän energiaratkaisuihimme liittyvä tutkimusosaaminen ja tutkimusinfra täydentävät toisiaan ja voivat olla ratkaisevassa asemassa, jos haluamme kasvaa Euroopan uusiutuvan energian suurvallaksi. Tämä vaatii meiltä nyt yhteistä isoa visiota ja määrätietoisia satsauksia teknologioiden ja osaamisen kehittämiseen sekä teollisen mittakaavan demonstraatioihin.
 
Olemme pohjoisessa Euroopassa tehneet jo paljon ja pitkään satsauksia energiamurrokseen. Investoinnit tuuli-, vesi-, aurinko- ja ydinvoimaan ovat tekemässä Pohjolan sähköjärjestelmästä ilmastoneutraalin. Lämmityksen ja liikenteen vähähiilistyminen on kovassa vauhdissa. Pohjola näyttää myös suuntaa hiilineutraalin teräksen valmistamisessa sekä energiatehokkaissa kiinteistöissä. Pohjolan perukoille on rantautumassa isoja investointisuunnitelmia energian varastoinnin ja vetytalouden ratkaisuihin. Meidän energiainframme ovat myös hyvässä kunnossa yhteiskunnan sähköistymistä ajatellen. Tämä kehitys on ollut pitkäjänteisen ja sinnikkään työn tulosta ennen akuuttia energiakriisiä. 

Energiamurroksen globaali teknologiakisa on kuitenkin kiihtynyt ja kiristynyt. Energiamurroksen tekemiseen tarvitaan riittävästi tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia, suotuisaa investointiympäristöä ja maailman parasta eri alojen osaamista. Uudet teknologiat lyövät läpi Euroopassa ja Yhdysvalloissa vihreän siirtymän ja digitalisaation tukemisen myötä. Tarvitaan nopeampia, täsmällisempiä ja vaikuttavampia panostuksia myös Pohjolassa, jotta globaalissa kisassa pärjää. 

Mitä yhteistä meillä on energiaan liittyen?

Suomella ja Ruotsilla on paljon yhteisiä vahvuuksia energiassa. Toimimme samoilla kilpailukykyisillä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Meillä on fyysiset energiainfrayhteydet, joiden kautta energian siirtoa ja energiakauppaa tehdään päivittäin maidemme välillä ja muun Euroopan kanssa. Kummankin maan on varmistettava teollisuudelle, julkiselle sektorille sekä kotitalouksille puhdas, vakaa ja kohtuuhintainen energiansaanti myös pimeinä talvikuukausina. Molemmilla on vahvaa osaamista perusteollisuudessa, olemme metsä- ja biotalouden kärkimaita. Meillä on paljon Pohjolasta lähtöisin olevia globaaleja yrityksiä, jotka haluavat panostaa kiertotalouden ratkaisuihin ja hiilineutraaliin tuotantoon. Molemmat maat ovat onnistuneet hyppäämään myös digitalisaation kehitykseen, kehittäneet niin kännyköitä kuin ohjelmistoratkaisuja. Meitä katsotaan maailmalla mallimaina hyvinvoinnin, kasvuyritysmyönteisyyden ja yhteiskuntajärjestyksen osalta. Ruotsalaisilla ja suomalaisilla on pääsy puhtaaseen energiaan, mikä on monessa osassa maailmaa vielä pelkkä unelma. 

Jaamme monia yhteisiä haasteitakin Ruotsin ja Suomen välillä. Molemmilla on pienet kotimarkkinat ja olemme riippuvaisia kansainvälisestä viennistä ja toimitusketjuista. Yhteenlaskettu väestömäärämme on noin reilu 3 % EU:n väestöstä ja vajaa 5 % Yhdysvaltojen väestöstä. Pienet kotimarkkinat hidastavat ratkaisujen kaupallistamista ja skaalaamista. 

Osaamisemme täydentävät toisiaan. Suomi voi oppia Ruotsilta alustataloudesta, globaalista kuluttajabisneksestä ja brändien rakentamisesta. Suomella on vahva osaaminen esimerkiksi ydinenergiassa ja -turvallisuudessa, mikä on tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa ja energiakriisistä ulospääsyä. Pienydinvoimaloiden kehittäminen auttaa ratkomaan kaukolämmön ja teollisuuden prosessien hiilipäästöjen leikkaamista.

Tuumasta toimeen

Mitä meiltä vaaditaan, että voimme rakentaa vahvaa pohjoismaista yhteistyötä energiasektorilla? Olemme pohtineet tätä VTT:n ja RISE:n kollegoiden kesken ja tunnistaneet tarpeen yli hallituskausien yltävään Pohjolan yhteiseen energiastrategiaan. Tarvitsemme konkreettisia suuntaviivoja, joiden avulla tutkimuslaitoksemme voivat yhdessä pohjoismaisen elinkeinoelämän kanssa rakentaa yhteisiä pilotteja ja hankkeita, nopeuttaa uusien ratkaisujen läpilyöntiä ja luoda vaikuttavia referenssejä maailmalle. Tiiviimpi yhteistyö auttaisi esimerkiksi tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittämistä, mikä toisi kilpailukykyä ja kannattavuutta paikallisen energiantuotannon hyödyntämiseen, energian kulutuksen joustamiseen tai vetytalouden ratkaisuihin.

Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisillä hankkeilla vauhditetaan uuden, vähäpäästöisen teknologian käyttöönottoa ja tutkimustulosten nopeampaa kaupallistamista. Samalla voimme vahvistaa energiajärjestelmämme iskunkestävyyttä ulkoisiin häiriöihin.  

Odotamme innolla tiiviimpää yhteistyötä VTT:n ja RISE:n kollegoiden välillä ja toivomme lisää investointeja pohjoismaisiin energiainnovaatioihin. 
 

Jussi Manninen, johtaja, Hiilineutraalit ratkaisut, VTT
 
Marco Lucisano, johtaja, Rakennettu ympäristö, RISE Research Institutes of Sweden
 
Kirjoitus RISE:n sivuilla ruotsiksi / Texten på svenska på RISE:s hemsida

Jaa
Jussi Manninen
Jussi Manninen
Executive Vice President
Sanna Öörni
Sanna Öörni
Business Development Manager
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.