VTT:n Digitaaliset teknologiat -liiketoiminta-alueen yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

Uutiset, Lehdistötiedote

Digitalisaatio ja teknologioiden kehitysnopeus edellyttävät tutkimusorganisaatioilta kykyä uudistua. VTT:n Digitaaliset teknologiat -liiketoiminta-alueelle suunniteltiin uudistuksia yhteistoimintaneuvotteluissa 6.10. alkaen. Uudelleenorganisoinnin taustalla on tarve vastata toimintaympäristön muutokseen ja suunnata tutkimuksen painopisteitä asiakkaiden tuleviin innovaatiotarpeisiin.

Yt-neuvottelujen kohderyhmässä oli kyseisellä liiketoiminta-alueella 117 henkilöä, ja uudelleenorganisoinnin johdosta 32 työtehtävää päättyy. Yhtiöstä lähteville tarjotaan muutostukea ja tukea uudelleensijoittumiseen. VTT:n tarkoitus ei ole supistaa toimintaa, vaan uutta osaamista tarvitaan vahvistamaan kasvualueita, kuten tekoälyä hyödyntävien kriittisten järjestelmien tutkimusta. Kasvu tulee näkymään jo ensi vuoden rekrytoinneissa.

- Uuden luominen on VTT:n ytimessä, ja me autamme asiakkaita pysymään kilpailukykyisinä. Se edellyttää myös valintoja ja panostuksia tutkimukseen, jolle nähdään tulevaisuudessa kasvavaa kysyntää. Samalla meidän on osattava luopua tutkimustarjoamasta, joka ei enää vastaa asiakkaiden tarpeita toimintaympäristön muutosten takia tai jolle on olemassa muita kaupallisia tarjoajia, tutkimusalueen johtaja Sauli Eloranta sanoo.

VTT keskittyy sellaisten teknologisten ja systeemisten haasteiden ratkomiseen, joissa se voi saada aikaan suurinta vaikuttavuutta. VTT:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Hiilineutraalit ratkaisut, Tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit sekä Digitaaliset teknologiat. VTT:llä työskentelee reilut 2 100 henkilöä. VTT kääntää tieteen ja teknologian avulla suuria globaaleja haasteita yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi. 

VTT:n aiempi tiedote aiheesta
 

Jaa
Sauli Eloranta
Sauli Eloranta
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.