VTT:n Digitaaliset teknologiat -liiketoiminta-alueella suunnitellaan muutoksia tutkimustarjoamaan

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT:llä on erityistehtävä auttaa yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan tieteeseen pohjautuvien innovaatioiden avulla. Monella alalla toimintaympäristö muuttuu ennennäkemättömällä vauhdilla, mikä edellyttää VTT:ltä vahvoja panostuksia strategisiin osaamisalueisiin. VTT tavoittelee kasvua näillä alueilla jo ensi vuonna.

Etenkin digitaalisten teknologioiden kehitysnopeus korostaa tutkimusorganisaatioiden kykyä vastata muuttuviin tutkimustarpeisiin. Siksi organisaatiossa on tunnistettu tarpeita muuttaa ja luopua osasta tutkimustarjoamaa sekä fokusoida jatkossa vahvemmin tutkimukseen, joka vahvistaa VTT:n edelläkävijyyttä ja tarjoaa lisäarvoa asiakkaille.

VTT:n Digitaaliset teknologiat -liiketoiminta-alueelle suunnitellaan muutoksia yhteistoimintaneuvotteluissa alkaen 6.10. Neuvottelujen vähimmäiskesto on kuusi viikkoa. Neuvottelujen kohteena on 117 henkilöä. Koska tutkimusta suunnitellaan jatkossa suunnattavaksi osin erilaiseen asiakastarpeeseen, arvioidaan työsuhteen päättyvän enintään 50 henkilöltä.  

- Meidän on tärkeää pysyä toimintaympäristön pulssilla ja varmistaa riittävä kyvykkyys yhteiskunnan ja yritysten tulevia innovaatiotarpeita ajatellen. Tavoitteemme ei ole supistaa toimintaa, vaan resursoida vahvasti kasvualueisiin. Menestyminen myös eurooppalaisissa hankkeissa edellyttää VTT:ltä kykyä panostaa yhä vahvemmin EU:n määrittelemiin kriittisiin teknologioihin, kuten tekoälyn soveltamiseen, kyberturvallisuuteen ja turvallisuuskriittiseen viestintäteknologiaan. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Euroopan johtavien toimijoiden kanssa, tutkimusalueen johtaja Sauli Eloranta sanoo.  

VTT:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Hiilineutraalit ratkaisut, Tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit sekä Digitaaliset teknologiat. VTT:llä työskentelee reilut 2 100 henkilöä. VTT kääntää tieteen ja teknologian avulla suuria globaaleja haasteita yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi.  

Jaa
Sauli Eloranta
Sauli Eloranta
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.