VTT:ltä spinnaava Olefy mullistaa muovin kierron

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT:ltä spinnaava Olefy Technologies ryhtyy kaupallistamaan uutta teknologiaa, jolla on mahdollista kierrättää suurin osa maailman jätemuoveista tehokkaasti ja lukemattomia kertoja takaisin laadultaan täysin alkuperäistä muovia vastaavaksi. Teknologian taustalla on VTT:n noin 40 vuotta kestänyt termokemiallisen konversion tutkimus. Teknologian suojaamiseksi on jätetty kahdeksan patenttihakemusta.

Olefy-teknologian avulla muovijätteestä voidaan ottaa talteen yli 70 prosenttia muoveja ja kemikaaleja uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Prosessi voidaan toteuttaa yksivaiheisena, mikä vähentää merkittävästi muovin kierrätyskustannuksia ja parantaa mahdollisuuksia hyödyntää sellaistakin muovijätettä, joka nyt sijoitetaan kaatopaikoille tai poltetaan energiaksi, koska nykymenetelmät eivät pysty sitä käsittelemään. 

Maailman muoveista kierrätetään vain 8–10 prosenttia ja pääasiassa se tehdään mekaanisesti kierrättämällä. Kuitenkin vain pieni osa kaikesta muovijätteestä voidaan kierrättää mekaanisesti. Lisäksi näin tuotettua kierrätysmuovia ei voida käyttää elintarvikepakkauksissa ja lääketeollisuuden sovelluksissa.

Suurin osa muovijätteestä päätyy nykyisin kaatopaikoille. Olefy-teknologian ansiosta on mahdollista valmistaa aiemmin käyttökelvottomasta muovijätteestä laadultaan alkuperäistä muovia vastaavaa materiaalia taloudellisesti kannattavasti. Menetelmä tarjoaa mahdollisuuden myös lajittelutarpeen vähentämiseen.  

”Muovijäte on yksi viidestä merkittävästä maailmanlaajuisesta ongelmasta, jotka VTT on strategisesti sitoutunut ratkaisemaan. Olefy-teknologialla on mahdollisuus toteuttaa kierrätyksessä läpimurto, joka tekee muovin aidosta kiertotaloudesta totta. Samalla se ohjaa meitä entistä nopeammin kohti hiilineutraaliutta,” sanoo VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

”Yksi nykyisten kierrätysmenetelmien ongelma on, että muovin laatu heikkenee joka kerta, kun sitä kierrätetään. Usean mekaanisen kierrätyskierroksen jälkeen muovi ei ole enää käyttökelpoista vaan päätyy kaatopaikalle tai polttoon. Olefy-prosessin ansiosta kierrätetyn muovin laatu vastaa alkuperäistä, joten muovia voidaan kierrättää lukemattomia kertoja, eikä materiaalien tarvitse enää päätyä kaatopaikoille”, toteaa Olefyn teknologiajohtaja Matti Nieminen.

Perinteisessä muovinvalmistuksessa keskeinen raaka-aine on raakaöljystä valmistettava nafta. Olefy-teknologia vähentää merkittävästi tarvetta käyttää naftaa muovin raaka-aineena. Teknologia pystyy myös tuottamaan riittävästi energiaa Olefy-prosessin tarpeisiin. 

”Taloudellinen hyöty, joka saadaan tuottamalla korkealaatuisia muovikomponentteja jätemuovista voi muuttaa täysin maailmanlaajuisen öljynkulutuksen dynamiikan. Olefy pystyy vähentämään merkittävästi tarvetta käyttää uutta öljyä muovin valmistukseen ja saattaa jopa luoda taloudellisen kannustimen kerätä talteen muovia kaatopaikoilta ja meristä, kun muovista tulee arvostettu hyödyke”, toteaa Nieminen.

Useat suuret kulutushyödykkeitä tuottavat yritykset ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita kierrätysmuovin sisällyttämiseksi sekä tuotteisiinsa että pakkauksiinsa. Tyypillinen tavoite on saada 25 prosenttia pakkauksiin käytetyistä materiaaleista kierrätyspohjaisiksi vuoteen 2025 mennessä. Kestävän ja kierrätetyn, täysin neitseellistä vastaavan muovin kysyntä maailmalla kasvaa nopeasti. Yhden polyeteenitonnin tuottamiseksi Olefy-prosessi tarvitsee eteeni- tai propeenipohjaista jätemuovia saman määrän kuin perinteinen muovinvalmistusprosessi tarvitsee naftaa. 

Prosessi alentaa kierrätysmuovin tuotantokustannuksia niin merkittävästi, että se voi laskea globaalien yritysten kynnystä käyttää sitä merkittävimpänä kierrätysmateriaalina tuotteissaan ja pakkauksissaan.

Kierrätysmuovien kysyntä kasvaa paljon tarjontaa nopeammin. Suuret kansainväliset kulutustuotteiden valmistajat ovat sitoutuneet torjumaan ilmastonmuutosta ja pyrkivät vastaamaan kuluttajien kasvavaan huoleen jätteiden kerääntymisestä hyödyntämällä tuotteissaan ja pakkauksissaan kierrätettyjä materiaaleja. Olefy vastaa näihin haasteisiin tekemällä muovien kierrätyksestä aidosti toteuttamiskelpoista teollisessa mittakaavassa.

Maailmassa on noin 500 höyrykrakkerilaitosta. Ne ovat petrokemian laitoksia, jotka hajottavat kevyitä etaanin, propaanin ja kevyen naftan kaltaisia hiilivetyjä tuottaakseen eteeniä ja muita hiilivetyjä. Olefyn teknologia tarjoaa näille laitoksille täysin uudenlaisia mahdollisuuksia ja uudenlaista arvoa. 

Olefy-moduuleita voidaan integroida olemassa oleviin tuotantolaitoksiin ympäri maailmaa. Näin voidaan tuottaa tehokkaasti olefiineja, jotka prosessoidaan takaisin täysin alkuperäistä vastaaviksi muoveiksi. Merkittävästi alhaisemmat investointikustannukset, markkinoiden kysynnän kiihtyminen ja Olefy-teknologialla kierrätetyille muoveille maksettavat hintapreemiot tekevät näistä investoinneista erittäin houkuttelevia myös höyrykrakkereita omistaville yrityksille.

Olefy-pilotti toimii tällä hetkellä VTT Bioruukki -pilotointikeskuksessa Espoossa. Yhtiö neuvottelee parhaillaan kumppanuuksista ja neuvottelee sijoittajien kanssa pilotoinnin skaalaamisesta, liiketoiminnan kehittämisestä ja teknologian lisensoinnista. Ensimmäisen teollisen mittakaavan demonstrointihankkeen on tavoitteena olla toiminnassa vuoteen 2026 mennessä. 

Olefy on ollut mukana VTT LaunchPad -yrityshautomossa, jonka tavoitteena on kaupallistaa VTT:n tutkimusta ja teknologiaa spin-off-yrityksiksi. Hautomo tuo yhteen VTT:n tutkijat ja IPR-tarjoaman, parhaan liiketoimintaosaamisen ja sijoittajat ja tukee tiimejään kehittämään VTT:n immateriaalioikeuksia rahoitettaviksi spin-off-yrityksiksi. 
 

Olefy-teknologia lyhyesti

  • Olefy-teknologian avulla voidaan kierrättää huonolaatuistakin muovijätettä laadultaan korkeatasoiseksi uudeksi muoviksi. Laadultaan kierrätetty muovi vastaa täysin öljystä valmistettua muovia ja soveltuu esimerkiksi elintarvike- ja lääketeollisuuden sovellutuskohteisiin.
  • Prosessissa voidaan käsitellä likaista jätemuovia, mikä yksinkertaistaa materiaalin esikäsittelyä ennen Olefy-prosessia.
  • Muovijäte kaasutetaan prosessissa olefiineiksi ja muiksi arvokkaiksi hiilivedyiksi.
  • Muovijätteestä voidaan ottaa talteen jopa yli 70 prosenttia uusien tuotteiden raaka-aineiksi.
  • Teknologian suojaamiseksi on jätetty kahdeksan patenttihakemusta. 
  • Teknologian valmiustaso: TRL 5.
     
Jaa
Matti Nieminen
Matti Nieminen
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.