VTT:lle myönnetty ISO 45001 -standardin mukainen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifikaatti

Uutiset

VTT:llä turvallisuus on osa jokapäiväistä toimintaa ja vastuullisen toiminnan kestävää perustaa. Haluamme huolehtia niin työntekijöistämme kuin sidosryhmistämme. VTT:lle joulukuussa 2021 myönnetty ISO 45001 -sertifikaatti toimii osoituksena tässä tavoitteessa onnistumisesta.

VTT:llä kaiken toiminnan peruslähtökohta on turvallisuus, joka on ennakoivaa eli riskien ja jatkuvuuden arviointia ja hallintaa. Sen avulla varmistetaan VTT:lle asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttaminen ilman, että henkilöstölle, liiketoiminnalle, muille sidosryhmille tai ympäristölle aiheutuu hallitsemattomia riskejä. Tavoitteemme on minimoida negatiivisia vaikutuksia ja maksimoida myönteisiä vaikutuksia.

”Turvallisuusperiaatteenamme on ’terveenä töihin, terveenä kotiin’, ja sen kautta varmistamme VTT:llä työskentelyn olevan kaikille osapuolille terveellistä ja turvallista”, kertoo laatupäällikkö Marika Kurkinen. ”Fyysisen turvallisuuden varmistamiseksi hyväksymme vain hyvän turvallisuustason kaikissa toiminnoissamme ja pyrimme nollatoleranssiin tapaturmien osalta”, hän jatkaa. Työsuojelupäällikkö Sari Hyvärinen lisää, että VTT on myös Nolla tapaturmaa -foorumin jäsentyöpaikka: ”Edellytämme työturvallisuuskorttia kaikilta kokeellisen toiminnan tiloissa työskenteleviltä. Teemme jatkuvaa yhteistyötä palveluntuottajiemme ja yhteisissä tiloissa toimivien kanssa esimerkiksi työturvallisuusriskien hallinnan saralla. Työturvallisuus on yhteinen asia.”
 

ISO 45001 -sertifikaatti kertoo kattavasta työturvallisuudesta

Joulukuussa 2021 VTT:lle myönnetty ISO 45001 -sertifikaatti osoittaa, että suhtaudumme työterveys- ja työturvallisuusasioihin vakavasti ja toimimme vastuullisesti ennaltaehkäisemällä työntekijöiden onnettomuuksia sekä sairauksia ja turvaamalla työhyvinvoinnin. 

ISO 45001 -sertifiointiprosessi tapahtui kaksivaiheisen auditoinnin kautta. Ensimmäinen auditointi saatiin päätökseen kesäkuussa 2021, ja siinä VTT todettiin valmiiksi sertifiointia varten. Toinen laajempi auditointi oli marraskuun lopussa, ja se koostui useilla paikkakunnilla tehtävistä haastatteluista ja kokeellisen toiminnan tilojen kierroksista.
 

Jaa
Marika Kurkinen
Marika Kurkinen
Senior Specialist