VTT yhä houkuttelevampi työpaikka tekniikan alojen osaajille

Uutiset, VTT työpaikkana

VTT menestyi erinomaisesti T-Median mainetta ja työnantajamielikuvaa koskevassa tutkimuksessa. VTT:n kokonaismaine oli kaikkien tekniikan alan osaajien keskuudessa 3,81 ja alan korkeakouluopiskelijoiden joukossa 4,0.

VTT:n maine ja työnantajamielikuva ovat kehittyneet erinomaisesti edelliseen, vuonna 2017 toteutettuun selvitykseen verrattuna. Kokonaismaine sai nyt kaikkien vastaajien keskuudessa arvosanaksi 3,81 asteikolla yhdestä viiteen. Vuonna 2017 vastaava arvosana oli 3,58.

Kokonaismainetta arvioitiin kahdeksalla osa-alueella: työpaikka, vastuullisuus, hallinto, talous, tuotteet ja palvelut, johto, vuorovaikutus ja uudistuminen. VTT paransi arvosanaansa kaikilla osa-alueilla ja oli jokaisella osa-alueella vähintään hyvällä tasolla. Paras arvosana (4,20) tuli vastuullisuudesta. 

Maine

Merkityksellinen työ vetää puoleensa

Tutkimuksessa selvitettiin erikseen työnantajamainetta eli sitä, missä määrin yritys koetaan hyväksi työnantajaksi, joka kohtelee työntekijöitä hyvin ja tasapuolisesti. VTT sai kaikilta vastaajilta kokonaisarvosanaksi 3,80, kun vuonna 2017 arvosana oli 3,44. 

Työnantajamainetta mitattiin kuuden osatekijän avulla: ilmapiiri, mielenkiintoiset työtehtävät, etenemismahdollisuudet, palkkataso, turvallisuus ja työn merkityksellisyys. Näistä osatekijöistä VTT sai parhaat arviot työn merkityksellisyydestä (4,37) ja mielenkiintoisista työtehtävistä (4,29).

VTT menestyi erityisen hyvin tekniikan alan korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Tämä ryhmä antoi VTT:n kokonaismaineesta arvosanan 4,0. Vastuullisuudesta VTT sai arvosanaksi 4,47, ja työn merkityksellisyydestä 4,55. Kaikista tutkituista kohderyhmistä potentiaaliset työntekijät ja yhteiskunnalliset vaikuttajat antoivat VTT:lle positiivisimmat arviot. 

Monipuolisia tehtäviä maailman merkittävimpien haasteiden parissa

VTT:llä on tehty viime vuosien aikana aktiivisia toimia työnantajakuvan kehittämiseksi.  

Olemme esimerkiksi kartoittaneet millaisia asioita VTT:läiset arvostavat omassa työssään, tuoneet näitä asioita esille rekrytointiviestinnässämme ja jakaneet tarinoita VTT:läisistä some-kanavia hyödyntäen. Opiskelijoiden suuntaan olemme näkyneet muun muassa uuden VTT Summer of Changemakers -harjoitteluohjelman puitteissa, jossa korostetaan mahdollisuuksia työskennellä maailman merkittävimpien haasteiden parissa ja auttaa näiden ratkaisemisessa.
Mari Kattilamäki, rekrytointi- ja työnantajamielikuvatiimin vetäjä
Tekniikan alan osaajat ovat VTT:lle tärkeä kohderyhmä ja viime vuonna meille rekrytoiduista henkilöistä reilusti yli puolet kuului tähän ryhmään. Tulemme myös jatkossa tarjoamaan monipuolisia, mielenkiintoisia ja merkityksellisiä tehtäviä muun muassa kvanttiteknologian, bioteknologian sekä uusiutuvien ja älykkäiden energiaratkaisujen parissa.
Iris Lagerström, rekrytoinnin, työnantajamielikuvan, kansainvälisen liikkuvuuden, HR digitalisaation ja analytiikan päällikkö

T-Median laaja kyselytutkimus toteutettiin sähköisesti 17.3.-17.5.2021 ja siihen vastasi yhteensä 3171 henkilöä, joista 1872 oli tekniikan alan osaajia. VTT:tä arvioi tarkemmin yhteensä 201 tekniikan alan osaajaa.

VTT:llä tehdään soveltavaa tutkimusta, jonka avulla ratkaistaan sekä yrityskumppaneiden haasteita että maailman merkittävimpiä ongelmia. Tutkimustyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten sekä muiden kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Monipuolinen, poikkitieteellinen työympäristö tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia eri alojen asiantuntijoille.  Jos olet kiinnostunut VTT:n työmahdollisuuksista, seuraathan ilmoittelua avoimista työpaikoistamme urasivuillamme ja LinkedInissä!

Jaa