VTT sai valtioneuvostolta purkuluvan tutkimusreaktorille

Uutiset

Valtioneuvosto myönsi 17.6. VTT:lle ydinenergialain mukaisen luvan Espoon Otaniemessä sijaitsevan FiR 1 -tutkimusreaktorin purkamiseen. Tutkimusreaktori oli käytössä vuosina 1962–2015, ja se on ensimmäinen Suomessa purettava ydinlaitos. Reaktorin purkaa Fortum Power and Heat Oy. Purkaminen alkaa vuoden 2022 lopussa ja kestää noin vuoden. Purkamisen jälkeen VTT luovuttaa reaktorirakennuksen sen omistajalle Aalto-yliopistolle.

VTT valmistelee parhaillaan reaktorin tiloja purkuvaihetta varten, muun muassa purkamalla reaktorin yhteydessä toimineen sädehoitotilan. Samalla VTT ja Fortum viimeistelevät purkamisen suunnitelmia, jotka toimitetaan alkuvuodesta 2022 Säteilyturvakeskuksen (STUK) tarkastettaviksi. Tarkastuksen valmistuttua STUK antaa luvan aloittaa reaktorin radioaktiivisten osien ja rakenteiden purkaminen.

Reaktorin käytön aikana syntyneet ja purkamisessa syntyvät matala- ja keskiaktiiviset jätteet on tarkoitus siirtää Fortumin Loviisan voimalaitokselle varastoitavaksi ja loppusijoitettavaksi. VTT luovutti tammikuussa reaktorin käytetyn ydinpolttoaineen jatkokäyttöön Yhdysvaltoihin, jossa huolehditaan myös sen loppukäsittelystä. Reaktorirakennuksessa ei siten ole enää korkea-aktiivista materiaalia.

FiR 1 -reaktori auttoi monivaiheisen historiansa aikana muun muassa kuukivien tutkimuksessa, kullan etsinnässä, syöpähoidoissa ja ennen kaikkea se on toiminut keskeisenä ydinenergian koulutus- ja tutkimustyön laitoksena. Tutkimusreaktori tuo vielä purkuvaiheessaankin arvokasta kokemusta tulevina vuosikymmeninä toteutettaviin suomalaisten ydinvoimalaitosten käytöstäpoistoihin. 

Maailmalla käytöstäpoisto on jo nyt ajankohtaista useiden maiden päätettyä luopua ydinenergiasta. VTT on koonnut yhteen useiden suomalaisten yritysten osaamista erilliseen dECOmm-hankkeeseen, joka tähtää kansainvälisille ydinvoimaloiden purkumarkkinoille.

Lue lisää tutkimusreaktorin purkuprojektista

Jaa
Petri Kotiluoto
Petri Kotiluoto
Research Team Leader
Markus Airila
Markus Airila
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.