VTT liittyi EIT Manufacturing -yhteisöön, joka kehittää valmistavan teollisuuden vastuullisuutta ja kilpailukykyä

Uutiset

VTT liittyi mukaan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) valmistavan teollisuuden osaamis- ja innovaatioyhteisöön EIT Manufacturing. EIT Manufacturing -yhteisön missiona on tuoda yhteen eurooppalaiset valmistavan teollisuuden toimijat, jotka luovat lisäarvoa eurooppalaisten tuotteiden, prosessien ja palvelujen kehittämiseksi kilpailukykyisemmiksi ja ympäristöä säästävämmiksi.

EIT investoi EIT Manufacturing -keskittymään ensimmäisen seitsemän vuoden aikana noin 400 miljoonaa euroa. Investoinnilla tavoitellaan uutta valmistustekniikan yritystoimintaa aktivoimalla tutkimustulosten kaupallistamista, tuetaan uusien yritysten perustamista sekä järjestetään koulutusta. 

Perustajajäseninä on 50 eurooppalaista toimijaa, joista puolet on yrityksiä. Yhteisö on laajenemassa noin 100-150 jäsenen keskittymäksi. Suomalaisina jäseninä on Aalto Yliopisto ja VTT, ja lisäksi kolmella Suomessa toimivaa yrityksellä on jo mahdollisuus osallistua toimintaan pääpartnerin tytäryhtiön roolissa. Tavoitteena on edelleen vahvistaa suomalaisten yritysten osallistumista ja saada vielä muutama kotimainen yritys partneriksi. Parhaimmillaan yhden partnerin hankekanta EIT Manufacturing yhteisössä voi olla vuositasolla miljoona euroa.

Tukea tuhannelle start-upille

EIT Manufacturing on kunnianhimoinen yhteisö, jonka tavoitteena on mm. synnyttää tai tukea tuhatta start-up -yritystä, tuoda markkinoille 360 uutta tuotetta ja palvelua, ottaa käyttöön lukuisia kestävän kehityksen mukaisia valmistus- ja tuotantomenetelmiä ja nostaa merkittävästi kierrätysmateriaalien käyttöastetta tuotannossa. Lisäksi kehitetään avoimen oppimisen ympäristöjä ja koulutuspaketteja. 

”Haluamme VTT:llä tehdä osamme EIT Manufacturing tavoitteiden toteuttamiseksi ja samalla varmistaa, että suomalaiset valmistavan teollisuuden yritykset pääsevät hyötymään tätä ainutlaatuista verkostoa ja sen tuloksia”, sanoo työelämäprofessori Riikka Virkkunen VTT:ltä.
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT (European Innovation and Technology Institute) pyrkii osaamis- ja innovaatioyhteisöjen (Knowledge and Innovation Communities, KICs) avulla madaltamaan koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välisiä raja-aitoja. Käynnissä on jo kahdeksan EIT:n KIC:iä.

”EIT on tärkeä toimintamalli VTT:lle ja VTT:n asiakkaille. Se on ainutlaatuinen tapa kaupallistaa innovaatioita eurooppalaisessa yhteistyössä ja etsiä konkreettisia ratkaisuja yhteiskunnallisesti ja liiketoiminnan kannalta merkittäviin haasteisiin. VTT onkin mukana jo neljässä osaamis- ja innovaatioyhteisössä: Digital, Raw Materials, Food ja nyt myös Manufacturing”, toteaa liiketoimintajohtaja Erja Turunen, joka vastaa VTT:n Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät -liiketoiminta-alueesta.

EIT KIC Manufacturing keskittymän käynnistyminen on myös osoitus siitä, että valmistavan sektorin menestys on Europalle tärkeää: Euroopan noin 2 miljoonaa valmistavan teollisuuden yritystä vastaa noin 30 miljoonasta työpaikasta ja 80 % viennistä. Jatkuva uudistuminen ja yhteistyö ovat välttämättömiä globaalin kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Lisätietoja:

https://eit.europa.eu/our-communities/eit-manufacturing

Jaa
Riikka Virkkunen
Riikka Virkkunen
Professor of Practice
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.