VTT kehittää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun yritysalueille vähähiilisiä toimintatapoja

Uutiset, Lehdistötiedote

Yritykset voivat vähentää nopeasti ilmastovaikutuksiaan konkreettisilla energiatehokkuutta ja kiertotaloutta edistävillä toimenpiteillään. Helsinki, Espoo, Vantaa ja Turku ovat mukana Helsingin kaupungin koordinoimassa 6Aika – HNRY Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -kehityshankkeessa, jossa VTT on osatoteuttajana. Kaupunkien tavoitteena on olla hiilineutraaleja viimeistään 2029-2035.

"Hankkeen avulla voimme vähentää merkittävästi yritysalueiden ja työmaiden päästöjä ja edistää kiertotaloutta etenkin muovien osalta. Kokemusperäistä tietoa hyödyntävän kaupunkiverkoston avulla hiilineutraalisuudessa päästään sanoista tekoihin", kertoo VTT:n tutkija Satu Pasanen.  

Hankkeessa laaditaan oppaat hiilineutraalia toimintaa kehittäville yritysalueille ja infratyömaille ja luodaan hiilineutraalille satamatoiminnalle tiekartta. Työmaiden ja yritysten hankinnoille laaditaan vähähiiliset hankintakriteeristöt. 

Helsingissä on tavoitteena vähentää työmaiden ja satamatoiminnan päästöjä. Espoossa testataan työmailla päästöjä vähentäviä toimintatapoja ja tehostetaan materiaalien kierrättämistä. Turun Blue Industry Parkista luodaan resurssiviisasta meri- ja valmistavan teollisuuden tuotanto- ja innovaatiokeskittymää. Vantaalla kehitetään toimintatapoja, joissa kaupallisen alueen yhteistyöllä yritykset sitoutuvat toteuttamaan jätteettömiä ratkaisuja. 

VTT kehittää ja testaa yritysten kanssa hankkeessa luotuja hiilineutraalia toimintaa edistäviä toimintamalleja analysoimalla pakkaus- ja logistiikkajätevirtoja ja jätemuovin kierrätystä sekä arvioimalla yritysalueiden päästöjä. 

"Tuotamme VTT:llä tietoa uusista vähähiilisyyttä edistävistä teknologioista. Yhteistyö suurten kaupunkien ja yritysalueiden kanssa on avainasemassa näiden teknologiakonseptien käyttöönoton kannalta," toteaa VTT:n Bioruukki-pilotointikeskuksen toimintojen kehittämisestä vastaava Mika Härkönen

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa hankkeen aikana työpajoja, joissa hankkeen yrittäjät ja asiantuntijat jakavat ideoitaan ja kokemuksiaan. 

6Aika 
6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia. Sitä rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto –ohjelmasta. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2021. 6Aika: 
https://6aika.fi/mika-6aika/

HNRY – Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet

HNRY-hankkeessa tuetaan yritysalueiden ja niiden yritysryhmien kehittymistä vähähiilisiksi ja resurssiviisaiksi toimijoiksi energiatehokkuutta parantavien ja kiertotalouden mukaisten ratkaisujen kautta.  https://6aika.fi/project/hnry-hiilineutraalit-ja-resurssiviisaat-yritysalueet/

Lisätietoja:

Helsingin kaupunki
Projektikoordinaattori Susanna Suomalainen,
puh. 040 674 9950, [email protected]

Jaa
Mika Härkönen
Mika Härkönen
Professor of Practice