VTT ja UKAEA (United Kingdom Atomic Energy Authority) aloittavat yhteistyön STEP-fuusioreaktoriprojektin seinämäkuormien analyyseista

Uutiset

Fuusio tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa lähes rajaton ja päästötön energian lähde. VTT ja UK Atomic Energy Authority (UKAEA) solmivat yhteistyösopimuksen seinämäkuormien analyyseistä liittyen UKAEA:n Spherical Tokamak for Energy Production (STEP) -projektiin. Yhteistyö tarjoaa VTT:lle loistavan mahdollisuuden päästä mukaan yhteen maailman johtavista fuusioreaktoriprojekteista.

Sähkön tuottaminen fuusioenergialla edellyttää suuruusluokkaa 100 miljoonan asteista polttoaineen lämpötilaa. Hallittu lämmönsiirto polttoaineesta reaktorin seinämille ilman reaktorin seinämäkomponenttien ylikuumenemista on eräs keskeisimmistä reaktorikokoluokan fuusiolaitteiden haasteista. VTT:n Fusion Energy and Decommissioning -tiimillä on useiden vuosien kokemus seinämien lämpökuormien analyyseistä sekä olemassa oleville fuusiotutkimuslaitteille että reaktorikokoluokan laitteiden suunnitteluun liittyen. Tavalliset laskennalliset työkalut, joilla näitä lämpökuormia lasketaan, ovat tyypillisesti hyvin haastavia käyttää, kun keskeiset fysikaaliset termit otetaan huomioon laskuissa.

Uudessa yhteistyössä VTT osallistuu STEPin keskeisten seinäkuormahaasteiden analysointiin erityisesti laskennallisesti haastavien termien osalta ja tukee siten alustavan reaktorisuunnitelman valmistumista vuoteen 2024 mennessä. Tämän projektin kautta VTT pääsee mukaan STEPin suunnitteluun, ja samalla se avaa mahdollisuuden monivuotiselle hedelmälliselle yhteistyölle UKAEA:n kanssa.

STEP on UKAEA:n fuusioreaktoriprojekti, jonka tavoitteena on demonstroida nettosähköenergian tuottaminen fuusioreaktorilla. Projektin ensimmäisen vaiheen tavoitteena on tehdä alustava suunnitelma reaktorin rakenteeksi vuoteen 2024 mennessä, toisessa vaiheessa keskitytään suunnitelman yksityiskohtiin ja kolmannessa vaiheessa rakennetaan prototyyppireaktori. Prototyyppireaktorin on suunniteltu valmistuvan vuoden 2040 paikkeilla. 

Lisätietoja STEP-projektista: https://step.ukaea.uk/.

Jaa
Aaro Järvinen
Aaro Järvinen
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.