VTT ja Neste rakentavat power-to-liquids -demonstraatioympäristön hiilidioksidin talteenottoon sekä vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantoon

Uutiset, Lehdistötiedote

Sähköpolttoaineiden tuotannossa käytettävät power-to-liquids -teknologiat etenevät kohti kaupallistamista. Sähköpolttoaineet korvaavat fossiilisia polttoaineita polttomoottoreissa ja tuovat liikenteen hiilineutraaleihin polttoaineisiin vaihtoehdon biomassapohjaisille polttoaineille. Lopputuote on lentokoneille, laivoille ja raskaille maantieajoneuvoille soveltuva liikennepolttoaine.

Business Finlandin rahoittamassa Veturi E-fuel -tutkimushankkeessa on kehitetty korkealämpötilaelektrolyysiä, hiilidioksidin talteenottoa ja hiilivetysynteesiä. VTT ja Neste ovat sopineet nämä prosessivaiheet yhdistävän demonstraatioympäristön rakentamisesta VTT Bioruukin pilotointikeskukseen Espooseen. Työ on aloitettu tekemällä ensimmäisiä muutoksia Bioruukin infrastruktuuriin. Vuoden 2022 aikana ja vuoden 2023 alkupuolella merikonteissa sijaitsevat elektrolyysi-, hiilidioksidin talteenotto- ja synteesiyksiköt liitetään toisiinsa ja VTT Bioruukin infrastruktuuriin. E-Fuel -hankkeen tuloksia hyödyntävä demonstrointiympäristö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 aikana. Power-to-liquids -demonstrointiympäristön luominen vahvistaa osaltaan Nesteen ja VTT:n yhteistyötä tutkimushankkeen tulosten laajentamisessa kaupalliseen mittakaavaan.

”Uudenlaisia kestäviä polttoaineita tarvitaan niillä liikenteen aloilla, joilla sähkökulkuneuvot eivät vielä pitkään aikaan ole realistinen vaihtoehto. Erityisesti ilmailussa korkealaatuiset sähköpolttoaineet, jotka ovat yhteensopivia nykyisen fossiilisen lentopetrolin kanssa, ovat erittäin houkutteleva vaihtoehto hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Tavoitteenamme on kehittää tehokkaampia sähköpolttoaineiden tuotantoteknologioita, jotka voidaan kaupallistaa lähitulevaisuudessa”, kertoo VTT:n tutkimusprofessori Juha Lehtonen.

Teknologiakokeilussa hyödynnetään hiilidioksidin talteenottoa savukaasusta, vedyn tuotantoa tehokkaalla korkealämpötilaelektrolyysillä ja Fischer-Tropsch -teknologiaan perustuvaa hiilivetypolttoainesynteesiä. Sekä hiilidioksidin talteenotosta että elektrolyysistä huolehtivat suomalaiset hankekumppanit, ensimmäisestä Kleener Power Solutions Oy ja Carbonreuse Finland Oy ja viimeksi mainitusta Convion Oy ja Elcogen Oy. VTT toimittaa polttoainesynteesiyksikön, ja Neste jalostaa tuotteena saadun synteettisen välituotteen vaatimukset täyttäviksi polttoainetuotteiksi. Neste odottaa projektilta vähintään 300 kilogrammaa synteettistä hiilivetyvälituotetta synteettisten liikennepolttoaineiden jalostamista varten.

Neste kehittää aktiivisesti teknologiaratkaisuja ja liiketoimintaa vastuullisten sähköpolttoaineiden kaupalliselle tuotannolle. Neste käynnisti niihin liittyvän uuden innovaatioliiketoiminta-alustan vuonna 2019 osana power-to-x-strategiaansa synteettisten sähköpolttoaineiden ja sähköllä tuotettavien raaka-aineiden tuotannon kaupallistamista varten. Pilottihankkeilla tuetaan osaamisen kehittämistä Nesteellä sekä laajemmin, ja ne tarjoavat foorumin keskitetylle prosessikehitykselle ja T&K -toiminnalle power-to-x -teknologioiden kaupallistamisen kannalta merkityksellisillä avainteknologia-aloilla. 

”Raakaöljyn korvaaminen liikenteessä vaatii kaikkien vastuullisten ratkaisujen, kuten uusiutuvien polttoaineiden, sähköajoneuvojen ja synteettisten polttoaineiden, hyödyntämistä. Power-to-x on yksi teknologiapolku, jonka avulla voidaan hyödyntää uusia raaka-ainevarantoja biomassan lisäksi samalla, kun nopeutetaan liikenteen päästöjen vähentämistä”, sanoo Nesteen  power-to-x -innovaatioliiketoiminta-alustan johtaja Dietmar Huber.
 

Jaa
Juha Lehtonen
Juha Lehtonen
Research Professor
Visiomme tulevaisuudesta

Green hydrogen can be used for emission-free storage and carrier of energy. It offers possibilities to shift to the global use and recycling of clean energy.