Visioraportti: Kestävästä kehityksestä suomalaisen teollisuuden valttikortti

Uutiset

Suomalaisen teollisuuden tulee edetä kestävään kehitykseen etujoukoissa ja profiloitua globaaleilla markkinoilla siten, että autamme asiakkaitamme toimimaan kestävästi ja vastuullisesti. Tämä selviää VTT:n visioraportista Sustainable Industry X: kohti suomalaista teollisuusvisiota ja -agendaa 2030.

VTT pyysi kotimaisilta tutkimuksen ja teollisuuden asiantuntijoilta visioäärisiä näkemyksiä suomalaisesta kestävästä ja älykkäästä teollisuudesta vuonna 2030. Näiden pohjalta hahmoteltiin kilpailuetua tuovia tekijöitä sekä visiota suomalaiselle teollisuudelle vuoteen 2030.

Kilpailuetu hiilikädenjäljestä

Suomen teollisuuden oman hiilijalanjäljen pienentäminen on tärkeää, mutta merkittävää kilpailuetua se ei tuota. Kilpailuetu on mahdollista saada hiilikädenjäljestä eli siitä, miten yritykset auttavat asiakkaitaan toimimaan kestävästi. Vihreän siirtymän aikaansaama markkinoiden uusjako on käynnissä, ja tässä kisassa nopeat taitajat syövät hitaat. Suomen teollisuudella on osaamisen lähtökohdiltaan menestymisen avaimet käsissä, mutta Suomen on tartuttava nopeasti ja määrätietoisesti tarjolla olevaan mahdollisuuteen. Tähän tähtää myös ehdotus kansallisesta teollisuusvisiolauseesta: Suomesta kestävä voittaja.

Voitettavat taistelut

Tärkeimmiksi voitettavaksi taisteluiksi kohti visiota tunnistettiin seuraavat: Suomalaisen teollisuuden tulee

  1.  itse edetä etukenossa kestävään tuotantoon ja liiketoimintaan, jotta voi toimia asiakkaiden suuntaan uskottavana auttajana näissä asioissa,
  2.  vahvistaa ekosysteemistä toimintatapaa kyetäkseen vastaamaan riittävän nopeasti systeemisiin asiakastarpeisiin,
  3.  pysyä mukana digitaalisen transformaation etujoukoissa ja
  4.  saada investoinnit nousuun.

Seuraavat askeleet

Seuraavaksi tarvitaan laajamittaista keskustelua teollisuuden ja tutkimuksen eri toimijoiden kanssa vision kirkastamiseksi ja siihen pääsemiseen tarvittavista käytännön toimista. Tämä tuottaa kokoavan kansallisen Sustainable Industry X (SIX) -teollisuusagendan. 

Yhteys Tekoäly 4.0 -ohjelmaan

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on käynnistänyt Tekoäly 4.0 -toimenpideohjelman Suomelle, jonka myötävaikutuksella luodaan neljättä teollista vallankumousta edistävä kansallinen kokoava agenda. Ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Jussi Herlin (Kone Oyj) toteaa, että ohjelman tavoitteena on, että teollisuuden alat, liiketoimintaekosysteemit, yritykset, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut, alueet ja edunvalvontajärjestöt voisivat linkittää omat tiekarttansa ja toimenpideohjelmansa kansallisen agendan toteuttamiseen. Teollisuuden yhdistävä kansallinen agenda siis tarvitaan ja SIX sisältää tärkeitä elementtejä tämän agendan toteuttamiseksi.


Tutustu visioraporttiin
 

Lisätietoja visioraportista myös työ- ja elinkeinoministeriöstä: ylijohtaja, Tekoäly 4.0 -ohjelman varapuheenjohtaja Ilona Lundström[email protected]

Jaa
Riikka Virkkunen
Riikka Virkkunen
Professor of Practice
Harri Nieminen
Harri Nieminen
Co-Creation Manager
Visiomme tulevaisuudesta

Suurilla teollisuudenaloilla on merkittävä rooli ilmastotalkoissa. Rakennusmateriaalien, sementin, teräksen, kemikaalien ja muovien tuottaminen ilmastoystävällisesti on valtava loikka kohti vähähiilistä maailmaa.