Vihreästä vedystä ja hiilidioksidista kehitettyä sähköpolttoainetta testataan ensimmäistä kertaa käytännössä

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT:n ja yrityskumppaneiden E-fuel-hankkeessa on kehitetty konsepti, jolla sähköpolttoainetta on tuotettu vihreästä vedystä ja hiilidioksidista eri menetelmiä yhdistämällä. Polttoainetta testataan tänään 21. marraskuuta ensimmäistä kertaa käytännössä dieselkäyttöisessä traktorissa AGCO Powerin Linnavuoren tehtaalla Nokialla. Uusi sähköpolttoaine sopii myös vaikeasti sähköistettäviin kulkuneuvoihin, ja on siksi merkittävä askel kestävien polttoaineratkaisujen kehityksessä.

Globaalit ilmastotavoitteet edellyttävät voimakkaita muutoksia kaikilla elämisen osa-alueilla. Hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen ovat avainasemassa siirryttäessä kohti kestäviä polttoaineratkaisuja liikenteessä. VTT:n koordinoimassa E-fuel-hankkeessa on yhdistämällä korkealämpötilaelektrolyysi, hiilidioksidin talteenotto ja Fischer-Tropsch-hiilivetysynteesi päästy kehittämään sähköpolttoaineen tuotantoa kaupallisia sovelluksia ja teollista mittakaavaa varten. Uusien menetelmien ansiosta vihreän vedyn tuotannosta on saatu huomattavasti aiempaa tehokkaampaa. 

"Olemme suomalaisella teknologialla onnistuneet valmistamaan vihreästä vedystä ja hiilidioksidista e-dieseliä eli sähköpolttoainetta esikaupallisessa kokoluokassa. Polttoaineella voidaan korvata fossiilinen dieselpolttoaine muun muassa vaikeasti sähköistettävissä kohteissa, kuten raskaassa tieliikenteessä ja laivaliikenteessä. Lisäksi sitä voidaan käyttää työkoneissa. Seuraavaksi pyrimme saamaan tietoa polttoaineen käytettävyydestä kenttäkokeella, kertoo E-fuel-hankkeen vastuullinen johtaja", VTT:n tutkimusprofessori Juha Lehtonen.

Sähköpolttoainetta testataan AGCO Powerin tehtaalla Nokialla

Hankkeessa on tuotettu satoja kiloa synteettisiä hiilivetyjä kestävän liikennepolttoaineen valmistusta varten. Tämän jälkeen hiilivedyt on jalostettu Nesteellä käyttövalmiiksi synteettiseksi dieseliksi, jota testataan nyt AGCO Powerin Linnavuoren tehtaalla Nokialla. 

"AGCO Powerin 74 LFTN -dieselmoottorilla varustettu Valtra T235D -traktori tankataan uudella sähköpolttoaineella, ja useita tunteja kestävän testiajon aikana mitataan muun muassa polttoaineen kulutusta sekä pakokaasupäästöistä syntyvää hiilidioksidin, typen oksidien, pienhiukkasten ja muiden päästöjen määrää pakokaasuissa. Projektissa tuotetun e-dieselin odotetaan olevan korkealaatuista ja täyttävän nykyiset tieliikenteen dieselpolttoainestandardit", sanoo AGCO Powerin tuotekehitysjohtaja Kari Aaltonen

Uutta sähköpolttoainetta voi käyttää nykyisissä dieselmoottoreissa

Tulevaisuuden päästövähennyksiin ei ole vain yhtä ratkaisua. Myös AGCO Powerin moottoritehtaalla panostetaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä selvitetään monenlaisia vaihtoehtoja maatalouden päästövähennyksiin. 

"Meillä kehitetään ratkaisuja eri työkonekäyttöihin vastaamaan maanviljelijöiden tarpeita esimerkiksi sähköakkujen, vedyn, metaanin ja metanolin avulla", Aaltonen kertoo.

On tärkeää, että päästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä voidaan vähentää merkittävästi muutenkin kuin liikennettä suoraan sähköistämällä. 

"Nykyiseen dieselmoottorikantaan ilman muutoksia soveltuvia kestäviä polttoaineita, kuten käyttövalmista e-dieseliä, voidaan sekoittaa täysin vapaasti fossiilisen dieselin kanssa ja täyttää EN 15940 -standardin mukaiset parafiinisen dieselin laatuvaatimukset", Aaltonen jatkaa.

VTT:n johtavan tutkijan Päivi Aakko-Saksan mukaan parafiinisten polttoaineiden aiempiin kokemuksiin perustuen testattavan e-dieselin odotetaan olevan ympäristöystävällinen vaihtoehto myös lähipäästöjen suhteen fossiiliseen dieseliin verrattuna. 

"Nokian testiajon tuloksia analysoimalla selviää, onko e-diesel ympäristöystävällinen vaihtoehto myös terveydelle haitallisten pakokaasupäästöjen suhteen", hän kertoo.

VTT:n E-fuel-projekti (2021-2023) on Business Finlandin, VTT:n ja hankkeeseen osallistuvien yrityspartnereiden yhteisesti rahoittama yli 6 miljoonan euron innovaatio- ja tutkimushanke. Toukokuussa 2023 käynnistyi VTT:n ja lukuisten yrityspartnereiden yhteistyönä tekemä Power-to-Liquid (PtL) -sähköpolttoaineiden valmistukseen tarkoitettu esittely-ympäristö. Kokonaisuus koostuu kolmesta eri osa-alueesta: kiinteäoksidielektrolyyseriyksiköstä (partnereina Convion ja Elcogen), hiilidioksidin talteenottoyksiköstä (Carbon Reuse Finland ja Andritz) sekä Fischer-Tropsch -prosessin mukaisesta polttoainesynteesiyksiköstä (VTT ja INERATEC).

Jaa
Juha Lehtonen
Juha Lehtonen
Research Professor
Päivi AakkoSaksa
Päivi Aakko-Saksa
Principal Scientist