Vauhtia kiertotalouteen kumppanuuksista ja jaetusta datasta

Uutiset

Kiertotaloudessa toimivilla yrityksillä ja muilla toimijoilla on runsaasti dataa, jota yhdistämällä, jalostamalla ja jakamalla on mahdollista luoda uutta liiketoimintaa ja jopa markkinoita mullistavia kiertotalousratkaisuja. VTT:n koordinoimassa Circular Design Network -hankkeessa kiertotalouden toimijoita kiinnitetään mukaan yhteiseen innovaatioverkostoon kehittämään, havainnollistamaan ja kokeilemaan datan hyödyntämisen mahdollisuuksia. Kumppaneina hankkeessa ovat Aalto-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus sekä Suomen ympäristökeskus.

Jotta kiertotalous voisi toteutua kokonaisvaltaisesti, materiaalit, tuotteet ja ratkaisut on lähtökohtaisesti suunniteltava kestävästi kiertotalouteen, ja sivuvirroille on löydettävä hyötykäyttö. Uusien kiertotalouskonseptien kehittämisessä auttaisi tieto, joka on tällä hetkellä hajallaan ja erilaisissa muodoissa muun muassa kiertotalouden tutkijoilla, ratkaisujen kehittäjillä, tuotteiden valmistajilla ja käyttäjillä, kauppapaikoilla, kuntakentässä sekä julkisilla toimijoilla. 

Kaksivuotisen Circular Design Network -hankkeen tavoitteena on rakentaa innovaatioverkosto, jossa yritykset ja julkiset toimijat jakavat ja yhdistävät dataansa kehittääkseen kokonaisvaltaisia kiertotalousratkaisuja. Hankkeen ydinryhmän muodostavat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Aalto-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Luonnonvarakeskus (Luke) sekä Suomen ympäristökeskus (SYKE). 

”Odotamme datan avoimuudesta ja laajasta hyödyntämisestä merkittävää mahdollistajaa ja muutostekijää materiaalien kiertotalouteen. Selvitämme hankkeessa niin datan tarvetta kuin tarjontaakin sekä suunnittelemme ja havainnollistamme uudenlaisia kiertotalouden toimintakonsepteja jalostetun ja yhdistetyn datan pohjalta yhdessä kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia, parantaa resurssitehokkuutta, lisätä ratkaisujen käyttöarvoa ja pienentää ympäristöjalanjälkeä”, sanoo kiertotalouden ekosysteemialoitetta koordinoiva VTT:n Co-creation Manager Inka Orko.

Suomen Akatemia rahoittaa hanketta noin 2 miljoonalla eurolla, ja lisäksi kumppanit rahoittavat hanketta itse. Hanke jatkaa saman joukon keväällä käynnistämää Circular Design -verkostotoimintaa, joka keskittyy kiertotalouden suunnittelulähtöisiin ratkaisuihin. Tuore hanke käynnistyy tammikuussa alan toimijoiden haastatteluilla ja jatkuu kohti datan hyödyntämisen demonstraatioita.
 

Lisätietoja:

Teknologian tutkimuskeskus VTT
Inka Orko, Co-Creation Manager, Circular Design & Innovation -aloitteen koordinaattori
puh. 040 0966884, [email protected]

Päivi Kivikytö-Reponen, tutkimustiimin päällikkö, Circular Design Network -hankkeen konsortiokoordinaattori
puh. 040 4835785, [email protected] 

Aalto-yliopisto 
Kristiina Kruus, dekaani
[email protected]

Luonnonvarakeskus Luke
Hannu Ilvesniemi, tutkimusprofessori
[email protected]  

Geologian tutkimuskeskus GTK
Tommi Kauppila, tutkimusprofessori
[email protected] 

Suomen ympäristökeskus SYKE
Petrus Kautto, johtaja
[email protected]
 

Jaa
Inka Orko
Inka Orko
Head of Business Development
Päivi KivikytöReponen
Päivi Kivikytö-Reponen
Research Team Leader