Väitös kemian tekniikan alalta: Kaj Nikiforow

Uutiset

VTT:n tutkija, DI Kaj Nikiforow tutki väitöksessään vedynsyöttöä polttokennossa.

Protoninvaihtopolttokenno (PEMFC) on polttokennotyyppi, joka toimii matalassa lämpötilassa ja käyttää polttoaineena vetykaasua. PEMFC:tä pidetään lupaavana teholähteenä moneen sovellukseen, mm. tieliikenteeseen, laivoihin, varavoimasovelluksiin ja sähköverkon vakautukseen.

Kaupallisia tuotteita on jo saatavilla. Tärkeimmät PEMFC:iden yleistymistä rajoittavat tekijät ovat kattavan vetyjakeluverkoston puuttuminen sekä PEMFC:iden hinta ja kestävyys.

Toimiakseen tehokkaasti, PEMFC tarvitsee joukon komponentteja polttoaineensyöttöön, hapettimensyöttöön ja jäähdytykseen.

Kaj Nikiforowin väitöskirja "Vedynsyöttö protoninvaihtopolttokennojärjestelmissä - "Hydrogen Supply in Proton Exchange Membrane Fuel Cell Systems" tarkastetaan 8.6. klo 12 Aalto-yliopistossa.

Jaa
Kaj Nikiforow
Kaj Nikiforow
Visiomme tulevaisuudesta

Sähköautot ja kaupunkipyöräily ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Uusia innovaatiota syntyy kiihtyvää tahtia, ja teknologia mahdollistaa mitä mullistavimpia ratkaisuja.