Väitös energiatieteiden alalta: Pienten hilavirheiden vaikutukset ydinmateriaaleissa

Uutiset

VTT:n tutkija, diplomi-insinööri Janne Heikinheimo tutki väitöskirjassaan "Applications of positron annihilation spectroscopy in nuclear materials research", kuinka hilavirheet vaikuttavat materiaalien ominaisuuksiin hapettuneessa zirkoniumissa ja protonisäteilytetyssä volframissa.

Ydinvoimalaitosten materiaalien fysikaalisilla ominaisuuksilla ja niiden muuttumisella on olennainen vaikutus voimalan oikeaan ja turvalliseen toimintaan. Materiaalien tärkeitä ominaisuuksia ovat muun muassa niiden säteilykestävyys, korroosiokestävyys ja lämmönjohtavuus. Pienet atomin kokoluokkaa olevat hilavirheet materiaalissa voivat vaikuttaa merkittävästi näihin ominaisuuksiin. Zirkonium-seoksia käytetään nykyisten ydinvoimaloiden polttoaineiden suojakuorimateriaalina.

Heikinheimon väitöstyö valottaa happivakanssien määrän muuttumista ja jakautumista hapettuneessa zirkoniumissa. Hilavirheiden kulkeutumista ja sen vaikutuksia tutkitaan myös protonisäteilytetyssä volframissa, joka on lupaava materiaalikandidaatti fuusiovoimalaitoksiin.

Väitöskirja ja lisää aiheestahttp://sci.aalto.fi/fi/current/events/2017-12-12/

Väitös: Heikinheimo väittelee perjantaina 26.1.2018 klo 13 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, osoitteessa: sali E, Otakaari 1, 02150, Espoo

Jaa
Janne Heikinheimo
Janne Heikinheimo