Vahva ehdokas uuteen eurooppalaisten digitaalisten innovaatiohubien verkostoon Suomesta: useat tutkimus-, koulutus-, ja innovaatiotoimijat kokoavat voimat teollisuuden pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Uutiset, Lehdistötiedote

Valmistavan teollisuuden pk-yritysten digitalisaation ja samalla kilpailukyvyn varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää Suomen taloudelle. Miten uudet digitaaliset ratkaisut saadaan hyödyttämään yrityksiä käytännössä? EU vastaa tähän haasteeseen valitsemalla kansallisia digitaalisia innovaatiohubeja uuteen European Digital Innovation Hubs (EDIH) -verkostoon.

Suomen teollisuuden uudistamisen osaajat muodostavat nyt konsortion, joka tavoittelee kansallista eurooppalaisen digitaalisen innovaatiohubin statusta. Tähän uuteen eurooppalaiseen instrumenttiin liittyminen mahdollistaisi yritysten digitalisaatiota tukevan toiminnan ja toisi eurooppalaisen verkoston yritysten hyödynnettäväksi. 

Valmistava teollisuus vastaa yli 50 prosentista Suomen viennistä, 30 prosentista työvoimasta ja 28 prosentista Suomen bruttokansantuotteesta. Se on Suomen talouden merkittävä perusta ja luo mahdollisuudet talouskasvulle. Yritysten digitalisaatio on avain kilpailukykyyn.

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit tähtäävät paikallisten palvelukeskittymien verkostoon, joka tukee yrityksiä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä. Useiden toimijoiden Suomeen perustama SIX Manufacturing EDIH -konsortio edistää digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa sekä uusien liiketoimintamallien luomista. Konsortio toimii palvelukeskuksena valmistavan teollisuuden pk-yrityksille ja edistää muun muassa tekoälyn, analytiikan, kyberturvallisuuden ja valmistusrobotiikan ratkaisujen käyttöönottoa.

Verkosto muodostuu Suomen kovatasoisimmasta valmistus- ja digitalisaatio-osaamisesta, kokeiluympäristöistä ja ekosysteemeistä. Verkosto tarjoaa yrityksille teollisuustarvelähtöisiä, digitalisoitumista edistäviä ja toimintaa käytännössä tehostavia palveluja, esimerkiksi kokeiluympäristöissä tapahtuvien ”testaa ennen investointia” -palveluiden muodossa. Se avaa väylän kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, huippuosaamiseen ja innovaatioihin. Verkosto mahdollistaa myös laajat yhteydet muihin valmistaviin yrityksiin, kansallisiin aloitteisiin ja projekteihin sekä investointisuunnitelmiin.

“Käynnistyessään digitaalinen innovaatiohubimme tukee ja vahvistaa suomalaisia valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä toimimalla keskitettynä palvelupisteenä, joka tarjoaa saumattoman polun European Digital Innovations Hubs -verkoston tarjoamiin palveluihin. Palvelumme lisäävät valmistavien pk-yritysten tuottavuutta, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja hiilineutraaliutta”, kertoo SIX-aloitetta vetävä Harri Nieminen VTT:ltä ja Tampereen yliopistosta.

Valmisteluvaiheen konsortion muodostavat VTT, Business Tampere, Into Seinäjoki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tamlink Oy, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Vaasan yliopisto, Ylivieskan robottilaboratorio (Centria) ja DIMECC Oy. Uudet yhteistyökumppanit ovat tervetulleita mukaan tekemään kestävästä valmistuksesta hyvinvoinnin kulmakiven.   

Suomen ehdokkaiden valinta eurooppalaisiksi digitaalisiksi innovaatiohubeiksi on käynnissä. Seuraavassa vaiheessa komissio järjestää rajatun haun eri maissa esivalituille ehdokkaille. Eurooppalaisten digitaalisten innovaatiohubien toiminta käynnistyy käytännössä vuoden 2021 lopulla. 

Sustainable Industry X (SIX) on yhteistyöaloite suomalaisen teollisuuden uudistamiseksi kohti kestävää kasvua ja kilpailukykyä.
 

Jaa
Harri Nieminen
Harri Nieminen
Co-Creation Manager
Visiomme tulevaisuudesta

Digitalisaatio tuo yhteiskuntamme ja liike-elämämme ulottuville uutta potentiaalia ja innovaatioita.