Uudet ydinenergiateknologiat ilmastonmuutoksen hillitsijöiksi - VTT:n koordinoima EU-hanke tasoittaa tietä pienydinreaktoreille Euroopassa

Uutiset, Lehdistötiedote

​Ilmastonmuutoksen hillintä kestävälle tasolle vaatii voimakkaita muutoksia yhteiskunnassa. Ihmiskunnan energiankäytön, josta nyt tuotetaan 80 % käyttäen fossiilisia lähteitä, täytyy siirtyä lähes kokonaan vähäpäästöisiin lähteisiin seuraavien vuosikymmenten aikana. Näitä vähäpäästöisiä energian tuotantomuotoja ovat ydinenergia sekä erilaiset uusiutuvat energianlähteet. Tällä hetkellä ydinvoimalla tuotetaan puolet Euroopan vähäpäästöisestä sähköstä. Kehitteillä olevat pienydinreaktorit edustavat ydinenergian uutta ajattelua. Niissä pyritään sekä hyödyntämään uusia innovatiivisia ratkaisuja ja sarjatuotantoa että laajentamaan ydinenergian käyttömahdollisuuksia uusiin sovelluksiin, kuten kaukolämmön ja teollisuuden prosessilämmön tuotantoon.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n koordinoima ELSMOR-hanke (Towards European Licensing of Small Modular Reactors) on hyväksytty EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoitussopimuksen valmisteluun. ELSMOR pyrkii edesauttamaan pienydinreaktoreiden leviämistä Euroopassa selvittämällä ja ratkomalla niiden käyttöön oton mahdollisia esteitä. Suomesta projektiin osallistuu myös Fortum, joka on varmistamassa, että sidosryhmät tunnistetaan ja heidän tarpeensa tulevat täytetyiksi.

”Kevytvesiteknologiaan pohjautuvia pienydinreaktoreita luvitetaan jo Yhdysvalloissa ja Kiinassa, ja monessa muussakin maassa konseptien kehitys on käynnissä”, kertoo hankkeen koordinaattori Ville Tulkki VTT:ltä. ”Euroopassakin pienydinreaktorit nähdään osana tulevaisuuden keinopalettia ilmastonmuutoksen hillinnässä.”
 

Pienydinreaktorit mahdollistavat sekä ydinenergian uudet sovellukset että kykenevät mahdollisesti toteuttamaan helpommin yhteiskunnan ydinvoimalta vaatiman korkean turvallisuuden tason. Pienreaktoreiden turvallisuus pohjautuu usein niin kutsuttuihin passiivisiin turvallisuustoimintoihin, jotka toimivat luonnon prosessien kuten painovoiman voimalla. Tällöin virtauksia ajavat voimat ovat hyvin pieniä, ja niiden todenmukainen mallintaminen haastavaa. 
 

ELSMORissa kehitetään järjestelmällisiä metodeja, joilla voidaan varmentaa uusien ja innovatiivisten reaktorien turvallisuusratkaisut systemaattisesti. Projektissa pyritään myös osoittamaan eurooppalaisten kokeellisten infrastruktuurien ja mallinnustyökalujen valmius passiivisiin turvallisuustoimintoihin perustuvien pienreaktoreiden toiminnan varmistamiseen. 
 

"Pienydinreaktorit tarjoavat tehokkaan työkalun ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tämä hanke on tärkeä askel koko ydinvoima-alan kehityksen ja pienydinreaktoreiden tulevaisuuden kannalta", sanoo Fortumilla pienydinreaktoreiden tutkimusprojektia vetävä Antti Rantakaulio.
 

Kesällä 2019 alkavassa ELSMORissa on yhteensä 15 organisaatiota kahdeksasta maasta, ja EU:n rahoitusosuus on 3,5 miljoonaa euroa. Konsortiossa on eurooppalaisten viranomaisten tukiorganisaatioita, yliopistoja, voimayhtiöitä sekä ranskalaisen pienydinreaktorin kehittäjiä.
 

ELSMORin rinnalla VTT:llä on valmisteilla pienydinreaktoreiden lämpösovellusten ympärille koottava kansallinen liiketoimintaekosysteemi. EcoSMR pyrkii kokoamaan suomalaisia toimijoita laitetoimittajista lämmön käyttäjiin mahdollistamaan uudet ratkaisut teollisuuden ja kaupunkien lämmöntarpeen irrottamisessa hiilidioksidipäästöistä.

Jaa
Ville Tulkki
Ville Tulkki
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.