Tutkimusreaktorin purkutöissä vesivahinko reaktorihallissa

Uutiset

Espoon Otaniemessä sijaitsevaa VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktoria on purettu kesäkuusta 2023 alkaen. Fortum toimii projektissa pääurakoitsijana ja vastaa purkutöistä, jätteiden käsittelystä ja loppusijoituksesta. Purku on edennyt suunnitellusti aikataulussa, ja purkutöiden on tarkoitus valmistua vuoden 2024 alkupuoliskolla. Kaikki käytöstä poistoon liittyvät toimenpiteet toteutetaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) valvonnassa.

Keskiviikkona 9.8. purkutöiden yhteydessä tapahtui vesivuoto reaktorihallin lattialle. Vettä valui noin kolme kuutiometriä, ja 9.8. sekä 10.8. mitattujen näytteiden perusteella se sisälsi pieniä määriä radioaktiivisia aineita. Radioaktiivisuuden vähäisyyden vuoksi kukaan töihin osallistunut ei altistunut normaalista poikkeavalle säteilylle, eikä säteilyä tai vettä päässyt valvonta-alueen ulkopuolelle. Hallissa on varauduttu erilaisiin poikkeustilanteisiin, myös vesivahinkoon, ja kaikki vesi saatiin kerättyä saman päivän aikana talteen. Halli on suunniteltu niin, ettei missään tilanteessa vettä päädy sen ulkopuolelle. Purkutyöt keskeytettiin poikkeavan tapahtuman selvittämiseksi. Tapahtumaan ei sisältynyt onnettomuus- tai ympäristöriskiä.

Kaikki ydinturvallisuuteen vaikuttavat poikkeamat luokitellaan ydinlaitostapahtumien kansainvälisen vakavuusasteikon mukaisesti (INES, International Nuclear Event Scale). VTT luvanhaltijana tekee luokittelun Fortumin asiantuntemuksen tuella. Laaditun arvion perusteella tapahtuman turvallisuusmerkityksen todetaan olleen vähäinen, jolloin vakavuus kahdeksanportaisella (0–7) asteikolla on 0 ”Poikkeuksellinen tapahtuma”. Myös STUK tulee arvioimaan luokittelun.

Reaktorin purku on edennyt keskiaktiivisten reaktorirakenteiden purkamiseen. Reaktorin rakenteet (betoninen säteilysuoja, alumiininen vesiallas ja sydänrakenteet, jäähdytyspiirit ja instrumentointi) puretaan vaiheittain. Purkujätteenä syntyy muutamia kymmeniä kuutiometrejä matala- ja keskiaktiivista betonia, terästä, alumiinia, grafiittia ja sädehoitoasemassa käytettyä Fluental-hidastinmateriaalia.

Fortum huolehtii purkutöiden lisäksi myös purkujätteiden loppusijoituksesta. Denverissä sijaitseva Yhdysvaltojen geologisen tutkimuskeskuksen (USGS) reaktori vastaanotti tutkimusreaktorin käytetyn ydinpolttoaineen tammikuussa 2021.

Purun jälkeen reaktorirakennuksen pinnat puhdistetaan, rakennuksen puhtaus varmistetaan tarkoin säteilymittauksin ja se voidaan vapauttaa muuhun käyttöön.

Tutkimusreaktori oli käytössä vuosina 1962–2015, ja se on ensimmäinen Suomessa purettava ydinlaitos. Lisätietoa tutkimusreaktorin vaiheista sivustolla:
https://www.vttresearch.com/fi/palvelut/fir-1-ydinreaktorin-kaytosta-poisto

Lisätietoja:

Petri Kotiluoto, johtaja, ydinenergia, VTT
[email protected], puh. +358405733867

Pauliina Vuosio, viestintäjohtaja, ydinvoimaliiketoiminta, Fortum
[email protected], puh. +358 50 453 2383

Jaa
Petri Kotiluoto
Petri Kotiluoto
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.