Turvallisempaa, tehokkaampaa ja kestävämpää – Pyhäsalmella pilotoitava hanke tuo tutkijat ja yritykset yhteen uudistamaan Euroopan kaivosteollisuutta teknologian ja tekoälyn avulla

Uutiset, Lehdistötiedote

Euroopan komissio on myöntänyt 8,4 miljoonaa euroa kolmivuotiseen hankkeeseen, joka kehittää ratkaisuja parantamaan kaivosten turvallisuutta ja kannattavuutta sekä vähentämään niiden ympäristövaikutuksia. VTT-vetoisessa, yhdessä 16 eurooppalaisen tutkimus- ja yrityskumppanin kanssa toteutettavassa hankkeessa kehitetään tekoälyalustaa, joka mahdollistaa kaivosten ja niiden vaikutusten kattavan seurannan.

Eurooppalainen tuotanto ja infrastruktuuri ovat riippuvaisia laadukkaiden raaka-aineiden tarjonnasta. Kestävä tarjonta taataan varmistamalla, että tarvittavat materiaalit tuotetaan vastuullisesti eurooppalaisissa kaivoksissa. Goldeneye-hankkeessa kehitettävä tekoälyalusta tukee Euroopan kaivosteollisuuden kehittämistä teknologisilla ratkaisuilla yhdistämällä tietoja satelliittien tuottamista kaukokartoitustiedoista, drooneilla lennosta mitattavista anturitiedoista ja paikan päällä kaivosalueilla tallennetusta datasta. 

Tavoitteena riskien vähentäminen

Hankkeessa toteutetaan ainutlaatuinen kaukokartoitus- ja paikannusteknologioiden yhdistelmä data-analytiikan ja koneoppimisalgoritmien avulla. Alustan avulla satelliitit, droonit ja in situ -anturit voivat kerätä korkearesoluutioista tietoa koko kaivoksesta. Kerättyä tietoa voidaan käsitellä ja muuntaa toiminnalliseksi älykkyydeksi, joka puolestaan mahdollistaa entistä tehokkaamman mineraalien etsinnän ja louhinnan. 

Hankkeessa parannetaan myös kaivosalueen mineralogian analysointia käyttämällä drooneihin integroituja geofysikaalisia antureita sekä innovatiivisia lähestymisantureita, kuten aktiivista hyperspektristä anturiteknologiaa ja reaaliaikaista Raman-spektroskopiaa. Alusta integroi tiedot saatavilla olevien satelliittien, kuten Copernicus- ja Sentinel-järjestelmien sekä maailmanlaajuisten satelliittien, kuvista ja tutkista saatuun dataan.

”Goldeneye-hankkeen avulla emme ratkaise vain yhtä ongelmaa. Tavoitteemme on koota erilaisia teknologioita alustalle, joka voi tarjota innovatiivisia ratkaisuja sekä yrityksille että julkiselle sektorille ja vaikuttaa myönteisesti koko kaivosteollisuuteen”, kertoo Goldeneye-hankkeen projektikoordinaattori, VTT:n erikoistutkija Marko Paavola

Description of how data is collected through different technologies in the Goldeneye project

Sovelluksia elinkaaren jokaiseen vaiheeseen

Goldeneye-alusta mahdollistaa sovellukset kaivoksen elinkaaren eri vaiheisiin aina mineraalien etsinnästä kaivoksen sulkemiseen ja sen jälkeiseen aikaan. 

Hankkeessa kehitettäviä sovelluksia ovat muun muassa mineraalien havaitseminen, turvallisuusseuranta, operatiivinen hallinnointi, luonnonuhkien ennakointi ja ympäristöseuranta. Esimerkiksi turvallisuusseurannan sovelluksessa pyritään parantamaan kaivosten turvallisuutta tarkkailemalla kaivosalueita äkillisten rinne- ja maanpohjamuutosten varalta sekä analysoimalla kaivosten ympäristöä, jotta havaitaan mahdolliset kaivosvesivuodot, joita syntyy niiden epäsuorasta vaikutuksesta ympäröivään luontoon.  

Viisi pilottikohdetta eri puolilla Eurooppaa – Suomessa pilotoidaan Pyhäsalmella

Hankkeen aikana Goldeneye-alustaa pilotoidaan viidellä kaivosalueella eri puolilla Eurooppaa. Kahdessa pilottikohteessa, Pyhäsalmen kaivoksessa Suomessa ja Trepčan kaivoskompleksissa Kosovossa, keskitytään kaivosten ympäristövaikutusten ja vakauden tutkimukseen. Pyhäsalmen kaivosta käytetään myös testipaikkana maanalaisille paikannuskokeille, joilla pyritään parantamaan maanalaisten kaivosten turvallisuutta mahdollistamalla entistä tarkempi seuranta. 

Saksan ja Bulgarian pilottikaivokset puolestaan keskittyvät mineralogiseen kartoitukseen ja mineraalien etsinnän kehittämiseen korkearesoluutiokuvannuksella. Romaniassa taas tavoitteena on kasvattaa kaivostoiminnan kannattavuutta ja tukea alueen kaivosyhteisöä mineraaliennusteita tarkentamalla. 

Yhteenliittymän kumppanit:
Beak Consultants, AKG sh.p.k, Cuprumin, Dares Technologies, Earth observing system, Galileo Satellite Navigation, OPT/NET, Radai, Sandvik Mining and Construction, Sinergise, Sitemark, Cluj-Napocan teknillinen yliopisto, Timegate Instruments, Oulun yliopisto ja Sofian yliopisto.
 

Map presenting the different consortium partners across Europe.
Eu emblem with text: This project has received funding from the Europeas Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 869398
Jaa
Marko Paavola
Marko Paavola
Principal Scientist