Tuore selvitys: noin puolet kuluttajista valmiita sähkölaitteiden etäohjaukseen

Uutiset, Lehdistötiedote

Energiamarkkinat muuttuvat nopeasti muun muassa uusiutuvan energian, nopean teknologian kehityksen ja digitalisaation vaikutuksesta. Murros avaa mahdollisuuksia alan toimijoille, mutta samalla tasapaino sähkön tuotannon ja kulutuksen välillä on entistä vaikeampi saavuttaa. Sähkölaitteiden etäohjaukseen perustuva kulutusjousto on tähän yksi uudenlainen ratkaisu. VTT:n selvityksen mukaan 57,5 prosenttia kuluttajista suhtautuu kotinsa sähkölaitteiden etäohjaukseen myönteisesti.

Yhteiskunta sähköistyy kiihtyvällä tahdilla, ja sähköä käytetään uusilla tavoilla muun muassa lämpöpumpuissa ja sähköautojen latauksessa. Kulutuksen lisääntyminen luo kuitenkin tarpeita sähkön käytön ohjaamiseen. Lisäksi uusiutuvien tuotantotapojen, kuten aurinko- ja tuulienergian lisääntyminen, luovat uusia haasteita sähköjärjestelmälle. 

- Yhdessä nämä muutokset aiheuttavat sähköverkkoon kuormitushuippuja, jotka rasittavat niin sähkönjakeluun kuin myös -tuotantoon käytettävää infrastruktuuria. Tämä tulee yhteiskunnalle kalliiksi, selvittää erikoistutkija Anne Immonen VTT:ltä. 

Kolmas osapuoli voi säätää älykkäitä sähkölaitteita markkinatilanteen mukaan

Yhtenä ratkaisuna huipputehojen hallintaan on luoda paremmat edellytykset sähkön kulutusjoustolle sähkömarkkinoilla. Näiden joustavien kuormien tuominen älykkään, markkinaehtoisen ohjauksen piiriin auttaa tasoittamaan verkon kuormia.

- Kyse olisi siis siitä, että kuluttajat joustaisivat mieltymyksistään sähkön käytössä. He määrittelisivät, missä rajoissa he voisivat esimerkiksi siirtää sähkölaitteiden käyttöä aikaan, jolloin sähköä on enemmän saatavilla. Kuluttajalle ei välttämättä ole merkitystä, millä hetkellä vesivaraajaan syötetään tarvittava määrä energiaa, kunhan lämmintä vettä riittää. Älykkäämpi kuormanohjaus tasaisi kuitenkin kulutushuippuja ja toisi sähköverkon tuotantoon ja jakeluun paljon hyötyjä, selvittää Immonen. 

Etäohjaus nähdään taloudellisena sekä ympäristöystävällisenä

VTT:n kyselyssä selvitettiin, kuinka kuluttajat suhtautuvat ajatukseen, että kolmas osapuoli ohjaisi etänä heidän laitteitaan. Kyselyyn vastasi 2110 sähkön pienkuluttajaa, joista 57,5 prosenttia suhtautui ajatukseen myönteisesti. 49 prosenttia olisi valmis oman kotinsa sähkölaitteiden etäohjaukseen, jos se tapahtuisi huomaamatta ja hyödyttäisi myös kuluttajaa itseään. 

Etäohjaukseen suostuvaiset vastaajat toivoivat etenkin rahallista hyötyä: 92 prosenttia toivoi pienempää sähkölaskua. Myös ympäristöhyöty oli tärkeä: 51 prosenttia toivoi kulutusjouston lisäävän uusiutuvan energian käyttöä ja vähentävän päästöjä. Suuri osa vastaajista halusi myös itse optimoida kulutustaan ja saada tietoa kotinsa kulutuspiikeistä. Jopa 65 prosenttia olisi valmis järkeistämään kulutustaan muun muassa välttämällä sähkölaitteiden yhtäaikaista käyttöä. 

Kyselyssä nousi esiin myös huolenaiheita, sillä noin puolet vastaajista suhtautui etäohjaukseen epäilevästi. Huolenaiheina mainittiin muun muassa yksityisyyden ja kontrollin menettäminen, mahdolliset lisäkustannukset, tietoturvariskit, tekniikan toimivuus sekä pelko siitä, että joku muu hyötyy ja kuluttajalle jäävät vain haitat. Moni koki riittäväksi ohjata itse sähkölaitteitaan, eikä nähnyt tarvetta etäohjaukselle. 

- Tämä kertoo kuluttajien tiedon puutteesta: omaa sähkönkulutusta voi kyllä optimoida itse, mutta samalla hyödyt kulutusjoustosta suuremmassa mittakaavassa sähkömarkkinoilla jäävät saamatta. Sähkön kulutusjouston perimmäinen tarkoitus on tukea uusiutuvia energiamuotoja, kuten aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa, Immonen sanoo. 

Kysely tehtiin verkossa osana VTT:n, Business Finlandin ja suomalaisten yritysten EDES (Energy Data Ecosystems and Services) -tutkimusprojektia marras-joulukuussa 2018. Myös Kiinteistöliitto ja Omakotiliitto osallistuivat kyselyn jakeluun. 

Jaa
Anne Immonen
Anne Immonen