Toiminnan eettisyys on kaiken perusta – VTT:n päivitetty Code of Conduct ohjaa jokaista VTT:läistä

Uutiset, Yhtiötiedotteet

Code of Conduct eli liiketapaperiaatteet kokoaa yhteen keskeiset ohjeistukset toimintatavoista, joita VTT:llä noudatamme. Se antaa raamit eettisiin kysymyksiin, joita asiakkaat ja muut sidosryhmät VTT:hen kohdistavat.

VTT:llä on vahva maine eettisenä toimijana, ilmenee sidosryhmäkyselystä ja asiakkaille vuosittain tehtävästä asiakasvaikuttavuuskyselystä. Myös osana yritysvastuutyötä tehty olennaisuusanalyysi toi esiin, miten tärkeänä toiminnan kestävää, eettistä pohjaa pidetään.

Jokaisella teolla on merkitys

”Yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ratkaisemme globaaleja haasteita ja kehitämme innovaatioita tutkimuksen keinoin. On aivan olennaista, että kaikki sidosryhmät voivat luottaa siihen, että lakien ja määräysten noudattamisen lisäksi toimintatapamme on kaikin tavoin eettinen. Siinä jokainen teko ratkaisee”, toimitusjohtaja Antti Vasara painottaa. ”Edellytämme, että myös kumppanimme sitoutuvat liiketapaperiaatteisiimme”, hän jatkaa. 

Lisäksi VTT:llä on tarkempia sisäisiä ohjeistuksia mm. työturvallisuudesta, tietosuojasta ja julkaisemisesta. 

Toiminnan kestävä pohja on vastuullisuuden perusta

VTT:n toiminta perustuu kestävyyden vahvistamiseen niin ympäristön, yhteiskunnan kuin talouden näkökulmasta. Tinkimättömät eettiset periaatteet – puolueettomuus, luotettavuus, rehellisyys ja vastuullisuus – muodostavat vankan pohjan tutkimukselle ja liiketoiminnalle. ”Kestävä perusta on yksi yritysvastuumme painopisteistä, sen kivijalka”, Antti Vasara kertoo. ”Siihen pohjautuvat muut prioriteetit eli hyvinvoivat osaajamme, asiakkaiden menestys ja yhteiskunnan resilienssi.” 

Code of conduct antaa raamit, joiden puitteissa jokainen VTT:läinen arjessa toimii niin, että eettiset periaatteet toteutuvat. Se otettiin käyttöön vuonna 2017 ja on viimeisimmän kerran päivitetty vuodenvaihteessa 2021–2022. Ohjeistus löytyy verkkosivuiltamme suomeksi ja englanniksi. Kevään aikana jokainen VTT:läinen käy sisällön läpi verkkokurssilla.

Jaa
Heli Helenius
Heli Helenius