Tervetuloa eksponentiaalisen toivon polulle – miten 2020-luvun myllerrykset käännetään kestäväksi kasvuksi?

Blogit
Antti Vasara

VTT:n uusi strategia tarjoaa puitteet kestävän kasvun nopeammalle saavuttamiselle asiakkaidemme näkökulmasta – hyödyntämällä aikamme innovatiivisinta tiedettä ja teknologiaa. Tartu tilaisuuteen ja tule mukaan eksponentiaalisen toivon polulle.

Vuoden 2020 toisen covid-19-aallon lähestyessä julkaisimme pamfletin Eksponentiaalisen toivon lista. Esittelen siinä teknologian aloja, jotka voivat auttaa ratkaisemaan maailman suurimpia haasteita ja tarjota kasvun ja uudistumisen mahdollisuuksia. Mikä tärkeintä, nämä teknologisen innovoinnin alat ovat ulottuvillamme. Ne tarjoavat radikaaleja mutta silti realistisia innovaatio-, tuottavuus- ja kestävyysloikkia yrityksille, teollisuudenaloille ja yhteiskunnalle. 

Vuoden 2021 edetessä tämä viesti on entistä tärkeämpi, sillä tämä vuosikymmen merkitsee ratkaisevaa muutoksen aikaa. Selviytyminen lisääntyvän myllerryksen ja epävarmuuden aikoina edellyttää yrityksiltä, julkisilta organisaatioilta ja yhteiskunnilta radikaalia muutosta kohti kestävää kasvua. Tiede ja teknologia tarjoavat meille uskomattomia uusia välineitä tämän muutoksen aikaansaamiseen. Kutsumme asiakkaamme mukaan tälle eksponentiaalisen toivon polulle.

Tuomme yhteen ihmiset, yritykset, tieteen ja teknologian ratkaistaksemme aikamme suurimpia haasteita. Näin luomme kestävää kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia.

Uudessa strategiassamme kerromme, miten autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kasvua. Strategian myötä toimintaamme ohjaa vaikuttavuus. Pyrimme keskittämään voimavaramme tutkimukseen ja innovointiin, joilla on merkitystä asiakkaidemme kannalta joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä, tekemällä uraauurtavaa tutkimusta uusilla aloilla. Näin pystymme saavuttamaan konkreettisia tuloksia paremmin ja nopeammin.

Viisi strategista valintaamme tuovat arvoa asiakkaalle

1. valinta: Tavoittelemme aina vaikuttavuutta. Me VTT:llä sitoudumme keskittämään kaiken tarmomme ja asiantuntemuksemme niihin systeemisiin ja teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta. Asiakkaillemme tämä merkitsee sitä, että kun jokin asia on VTT:n agendalla, sitä ohjaa vaikuttavuus. Mietimme aina, kenelle ja miten siitä koituu arvoa.

Toimintaamme ohjaavat edelleen globaalit haasteet – ilmastokriisi, resurssien riittävyys, teollisuuden uudistuminen, kokonaisturvallisuus ja hyvän elämän takaaminen kaikille – ja määrittelemme nyt entistäkin kirkkaammin, mihin teknologisiin ja systeemisiin haasteisin aiomme tarttua näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Olemme tarkastelleet tutkimuksemme painopisteitä ja muotoilleet ne haasteraamiksi. Pyrimme tärkeimmillä painopistealueillamme ratkaisemaan seitsemän merkittävää haastetta, joilla on vaikutuksia kaikilla elämänalueilla – tarjoamme siis asiakkaille olennaisia polkuja kestävään kasvuun.

 Systeemisiä ja teknologisia haasteita, joihin tartumme:

 1. Yhteiskunnasta tulee hiilineutraali seuraavina vuosikymmeninä. Liikkuminen, rakentaminen, teollisuus, energia – näiden kaikkien on muututtava hiilineutraaleiksi nopeasti, se on selvää. Keinomme kääntää tämä muutos kannattavaksi kasvuksi ovat paremmat kuin koskaan. Enää ei ole kyse vain fossiiliriippuvuudesta vapautumisesta ja päästöjen vähentämisestä vaan myös vähähiilisiin ja hiilinegatiivisiin teknologioihin ja hiilen uudelleenkäyttöön perustuvan uuden talouden luomisesta. Se tuo uusia kasvuvirtoja kaikkien teollisuudenalojen organisaatioille.
   
 2.  Samat resurssit tuottavat kymmenen kertaa enemmän. Uusien teknologioiden ansiosta voimme muuntaa sivuvirrat arvokkaiksi resursseiksi, kierrättää materiaaleja lähes loputtomasti, uudistaa valmistusta ja luoda uusia ja laajavaikutteisia uusiutuvia materiaaleja. Mahdollisuus tuottaa samoista resursseista kymmenkertaisesti enemmän arvoa on lupaus, jonka mikä tahansa organisaatio haluaisi lunastaa.
   
 3. Varmistamme yhteiskunnan toiminnan, taloudellisen kestävyyden ja hyvinvoinnin myös murroksen aikana. Meidän on tulevina vuosikymmeninä selvitettävä, miten yhteiskunnat voivat järjestyä voidakseen taata terveyden, hyvinvoinnin ja taloudellisen turvan myös muutosten aikoina. Tähänkin liittyy huikeita mahdollisuuksia. Uusien teknologioiden avulla yhteiskunnissa voidaan ennakoida ja hallita riskejä epävakaina aikoina ja antaa ihmisille mahdollisuus edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Tämä kaikki tarjoaa uusia kasvumahdollisuuksia.
   
 4. Mahdollistamme tietojenkäsittelyn kvanttiloikan. Tämä merkitsee teknologian perustavanlaatuista muutosta, joka voi ylittää digitaalisen vallankumouksen vaikutukset. Kvanttiteknologiat ja algoritmit voivat auttaa nopeuttamaan lääkekehittelyä, materiaalien kehittämistä tai tarjota uusia polkuja ilmastokriisin torjuntaan. Tämän orastavan vallankumouksen eturintamassa olevat yritykset voivat saada hienon etumatkan.
   
 5. Kehitämme suorituskykyisempiä materiaaleja ja puolitamme niiden suunnittelun elinkaaren. Kuvittele maailma, jossa voimme suunnitella tarkoitukseen sopivia materiaaleja ja testata etukäteen niiden kestävyyttä, suorituskykyä ja jopa taloudellista kannattavuutta. Tämä on pian todellisuutta täysin virtuaalisen materiaalisuunnittelun ansiosta ja mullistaa teollisen suunnittelun ja valmistuksen tulevaisuuden toimintatavat.
   
 6. Luomme huipputehokkaita ja kestäviä digitaalisia järjestelmiä. Digitaaliset järjestelmät ovat nykyään kaikkien organisaatioiden ydin. Integroidussa elektroniikassa, fotoniikassa, seuraavan sukupolven mikroelektroniikassa ja avaruuspohjaisissa viestintäteknologioissa saavutetun edistyksen ansiosta saamme nämä järjestelmät toimimaan radikaalisti paremmin ja pystymme hyödyntämään niitä vastuullisuuden edistäjinä. Juuri tällaiseen tulevaisuuteen viestintä- ja elektroniikkateollisuudessa tähdätään.
   
 7. Yhdistämme ihmisen ja luonnon osaamisen synteettisen biologian ja biotuotannon avulla. Olemme viime vuosikymmenten aikana oppineet mallintamaan DNA:ta ja alkaneet luoda uusia biologisia organismeja. Näiden taitojen avulla voimme esimerkiksi mullistaa ruoantuotantoa tai luoda uusia biopohjaisia materiaaleja, jotka ovat suorituskykyisempiä kuin fossiilipohjaiset vaihtoehdot.


Mihin tahansa edellä mainittuun haasteeseen tarttuminen tarjoaa organisaatioille uusia mahdollisuuksia kestävään kasvuun ja vastuullisuuteen. VTT voi auttaa asiakkaita arvioimaan, mihin niiden olisi keskitettävä voimavaransa mahdollisimman suuren vaikuttavuuden synnyttämiseksi. Tämä johdattaakin meidät seuraaviin valintoihimme.

2. valinta: Luomme aina vaikuttavuutta asiakkaan kanssa. Osaamisemme ulottuu varhaisen vaiheen innovoinnista kaupalliseen toteutukseen asti. Opimme ennakoimaan, arvioimaan ja suunnittelemaan paremmin kaupallista vaikuttavuutta jo tutkimushankkeen varhaisissa vaiheissa. Näin varmistamme, että työ todella hyödyttää asiakasta ja tuo kasvumahdollisuuksia. Keskitymme myös EU-rahoitteisissa yhteishankkeissa ja itsenäisesti tekemässämme tutkimuksessa kysymyksiin, joissa näemme suurinta vaikuttavuutta asiakkaan kannalta.

3. valinta: Kehitämme aina erinomaisuutta. Järjestelemme tutkimusyksiköitämme sekä kehitämme johtamis- ja arviointimenetelmiämme aina räätälöidysti erilaisten tutkimus- ja asiakastarpeiden mukaan. Näin tiimimme pystyvät palvelemaan asiakkaita entistä tehokkaammin ja ketterämmin ja samalla varmistamaan, että työmme tuottaa mahdollisimman paljon arvoa.

4. valinta: Edistämme aina kestävää liiketoimintaa. Toteutamme asiakkaiden kanssa vuosittain yli tuhat hanketta, joiden kautta luomme yhteiskuntaan ja talouteen merkittävän vastuullisuuskädenjäljen. Huolehdimme myös omasta jalanjäljestämme. Pyrimme omassa toiminnassamme hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä ja huomioimme kestävyyden kaikessa, mitä teemme.

5. valinta: Rakennamme aina maailman merkityksellisintä työpaikkaa. Eksponentiaalisen toivon polullamme on erinomainen perusta. VTT työllistää yli 2 000 tieteen, innovoinnin ja kaupallisen osaamisen huippuasiantuntijaa, ja meillä on kansainvälisesti edistyksellinen tutkimusinfrastruktuuri ja tutkimustilat monilla tieteen ja teknologian aloilla. Tämä perusta tarjoaa mahdollisuuden tehdä todella kunnianhimoista ja merkityksellistä työtä: tuoda eksponentiaalista toivoa maailmaan, jonka on taltutettava ilmastokriisi, taattava resurssien riittävyys, uudistettava teollisuutta, varmistettava kokonaisuturvallisuus ja hyvä elämä kaikille.

Mistä aloitamme?

Ensimmäinen askel upeiden asioiden luomiseen on alkuun pääseminen. Kehotamme kaikkia nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita, olivat ne sitten yrityksiä, julkisia organisaatioita, valtioita tai tutkimuskumppaneita, ottamaan meihin yhteyttä. Sen jälkeen voimme arvioida, missä voimme saada aikaan mahdollisimman suuren vaikutuksen yhdessä. Vastaus saattaa jopa yllättää, sillä kasvun uusilla poluilla on tapana kulkea beyond the obvious.

Lue lisää polustamme kohti eksponentiaalista toivoa!

Jaa
Antti Vasara
Antti Vasara
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.