TEM antoi lausuntonsa VTT:n tutkimusreaktorin käytöstäpoiston YVA-selostuksesta

Uutiset, Lehdistötiedote

TEM tiedottaa

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut lausuntonsa VTT:n Espoon Otaniemessä sijaitsevan tutkimusreaktorin käytöstäpoiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy toimitti YVA-selostuksensa ministeriölle lokakuussa 2014. 

Ministeriö toteaa, että VTT:n tekemä ympäristövaikutusten arviointiselostus kattaa YVA-lainsäädännön sisältövaatimukset ja se on käsitelty lainsäädännön vaatimalla tavalla. TEM:n lausunto YVA-ohjelmasta on otettu arvioinnissa huomioon. TEM:n saamissa lausunnoissa YVA-ohjelmaa on pidetty pääosin asianmukaisena ja kattavana. Niissä esitetyt puutteet on hankkeesta vastaavan korjattava suunnittelun edetessä.

TEM toteaa lausunnossaan, että tutkimusreaktorin käytöstäpoiston luvitusta varten VTT:n on toimitettava viranomaisille muun muassa ydinenergialain ja -asetuksen mukaisia käytöstäpoiston turvallisuuden osoittavia selvityksiä. Käytöstäpoistoa varten tarvitaan erillinen suunnitelma, jonka laatimisesta säädetään ydinenergialaissa. VTT:n on myös korjattava puutteet ja virheet luvitusmenettelyä varten vaadittaviin asiakirjoihin sekä otettava huomioon muiltakin osin YVA-menettelyssä esille nousseet asiat.

TEM antoi lausuntonsa YVA-lainsäädännön, YVA-ohjelmasta antamansa lausunnon ja YVA-selostuksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. TEM sai 16 lausuntoa eri viranomaisilta, kaupungeilta, tutkimuslaitoksilta ja yrityksiltä. Lisäksi saatiin kaksi kannanottoa.

VTT:n tutkimusreaktori on yhdysvaltalainen Triga Mark II -tyyppinen vesijäähdytteinen avoallasreaktori, joka on ollut toiminnassa vuodesta 1962 lähtien. Reaktoria on käytetty tutkimukseen, opetukseen, sädehoitoon ja isotooppituotantoon. Tutkimusreaktorin käyttö on VTT:n tämänhetkisten suunnitelmien mukaan tarkoitus lopettaa vuonna 2016. Purkutöiden arvioidaan kestävän kokonaisuudessaan 2-3 vuotta.

Jaa