Tekla Tammelin VTT:n biomateriaalirakenteiden tutkimusprofessoriksi

Uutiset, Yhtiötiedotteet

Tekniikan tohtori Tekla Tammelin on nimitetty VTT:n biomateriaalirakenteiden (Biomaterials Engineering and Design) tutkimusprofessoriksi 1.12.2018 alkaen.

Tekla Tammelin on työskennellyt VTT:n johtavana tutkijana vastuualueenaan lignoselluloosaan ja nanoselluloosaan perustuvat tulevaisuuden materiaaliratkaisut. Hänen luotsaamissaan tutkimuksissa on kehitetty muun muassa biomateriaalirakenteita selektiiviksiksi membraaneiksi vedenpuhdistussovelluksiin, painetun elektroniikan alustoiksi, optisiksi rakenteiksi ja elävien solujen toimintaa tukeviksi matriisirakenteiksi. 

Tehtävässään Tammelin edistää VTT:n biomateriaalitutkimusta, jossa hyödynnetään erityisesti selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin luontaisia ominaisuuksia ja soluseinän toiminnallisuutta. Tutkimustyössä kehitetään biomateriaaliratkaisuja sovelluksiin, joissa tänä päivänä lignoselluloosapohjaisten rakenteiden käyttö saattaa kuulostaa jopa futuristiselta. Lisäksi Tammelin toimii VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteisen biotalouden FinnCERES-lippulaivaohjelman vetäjänä professori Orlando Rojas'n kanssa. 

"Tavoitteeni on olla yksi niistä, jotka suuntaavat tutkimusta kohti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä. Uusi tehtäväni antaa tähän entistä vahvemman mandaatin ja samalla myös mahdollisuuden uudistaa yhteiskuntaa ja taloutta. Lignoselluloosapohjaisten materiaalien osalta on alkamassa mielenkiintoinen, kestävämpään maailmaan johtava kehitysvaihe", toteaa Tekla Tammelin uudesta tehtävästään.

Biomateriaalit ovat yksi biotalouden tärkeimpiä sovellusalueita. Ne voivat korvata fossiiliperäisiä materiaaleja ja vaikuttaa positiivisella tavalla ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Tulevaisuudessa biomateriaalit saavat vaikutteita luonnon monimuotoisuudesta. Se edellyttää, että ymmärrämme entistä paremmin, miten materiaalien rakenne ja toiminnallisuus kytkeytyvät toisiinsa. Myös mallituksen rooli kasvaa suunniteltaessa uudenlaisia biomateriaaliarkkitehtuureja ja valmistusprosesseja. 

"Korkean lisäarvon biomateriaalituotteiden kehittäminen on tärkeää Suomen metsäperäisten arvoketjujen uusiutumiselle ja liiketoiminnalle tulevina vuosikymmeninä. Uusi tutkimusprofessuuri täydentää merkittävästi VTT:n biomateriaalitutkimusta kohdentumalla erityisesti lignoselluloosapohjaisten rakennekomponenttien ja rakenteiden syvälliseen vuorovaikutusilmiöiden tutkimukseen, toiminnallisuuteen ja sovelluspotentiaaliin", sanoo tutkimusjohtaja Tiina Nakari-Setälä VTT:ltä.

Jaa
Tekla Tammelin
Tekla Tammelin
Research Professor
Visiomme tulevaisuudesta

Olipa kyse tekstiiliteollisuudesta, rakentamisesta tai energian varastoinnista, koko teollisuuden energiatehokas arvoketju voi hyödyntää uusiutuvia ja uudelleenkäytettäviä materiaaleja kannattavasti tieteen avulla.