Tampereella kehitetään sujuvaa, kestävää ja käyttäjiä palvelevaa liikennettä vientimarkkinoille

Uutiset, Lehdistötiedote

Päästö- ja kestävyystavoitteet ovat haasteita sekä kaupunkikehitykselle että liikenteen toimivuudelle. Käyttäjille räätälöityjen liikkumispalvelujen sekä kestävän, turvallisen ja sujuvan kaupunkiliikenteen toteuttamiseen tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Suomalainen ekosysteemi on ottanut tavoitteekseen luoda matkustajakokemuksen ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu.

Škoda Transtechin, Tampereen kaupungin, Tampereen yliopiston, VTT:n ja useiden muiden toimijoiden muodostama yhteistyöverkosto ja ekosysteemi SmartRail on tarttunut liikennealan digivihreän siirtymän haasteisiin ja ottanut tavoitteekseen luoda markkinoiden houkuttelevimmat raitiovaunuun integroitavat palvelut. Ekosysteemissä on jo toteutettu raitiovaunuun liittyviä teknologia- ja palveluinnovaatioita sekä kehitetty työkaluja autonomisen raitiovaunun toteuttamiseksi.

Vuoden alussa käynnistyi SmartRailin kolmas innovaatiovaihe, jossa kehitetään raitiovaunuun kytkeytyviä digitaalisia liikkumispalveluja ja kestävän, palvelevan ja turvallisesti autonomisoituvan tulevaisuuden kaupunkiliikenteen edellyttämiä skaalattavia teknologiaratkaisuja. Hankkeessa toteutetaan datapohjaisia ratkaisuja matkustuskokemuksen, matkaketjujen sujuvuuden sekä jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja erityisryhmien liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Tulevaisuuden haasteita lisää liikenteen autonomisoitumisen ja digitalisoitumisen myötä tulevat vaatimukset sensoriteknologioille, tietoliikenteen suorituskyvylle, datan laadulle ja jakamiselle sekä kyber- ja tietoturvalle. 

Kehitystyö etenee kokeilujen kautta

Tärkeänä apuna kokeiluissa on kansainvälisesti ainutlaatuinen älykkään kaupunkiliikenteen Lyyli Living Lab -testausympäristö. Sen ytimenä on Tampereen normaalissa liikenteessä toimiva nykyaikainen raitiovaunu, joka palvelee monipuolisena kokeilu- ja testausalustana ja jossa kaupunkilaiset voivat osallistua kehitystyöhön. Raitiovaunu havainnoi liikennettä, liikkumista ja ympäristöään kameroiden ja muiden sensoreiden avulla sekä mahdollistaa seuraavan sukupolven matkustajapalveluiden ja teknologiaratkaisuiden kehityksen aidossa toimintaympäristössä. 

”SmartRail Ekosysteemi on hieno esimerkki monipuolisesta yhteistyöstä, jossa uusi kaupunkikehityshanke - Tampereen ratikka - toimii yhdistävänä tekijänä ja mahdollistajana kohti kaupungin strategisia tavoitteita kestävästä, turvallisesta ja sujuvasta liikennejärjestelmästä. Tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään muun muassa käyttäjäkeskeisiä palveluita ja tulevaisuuden autonomisoituvaa kaupunkiliikennejärjestelmää”, toteaa Tampereen kaupungin projektipäällikkö Mika Kulmala.

Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään sekä kuluttajia palvelevan ja turvallisesti automatisoituvan kaupunkiliikenteen toteuttamisessa että uuden liiketoiminnan, yritysvetoisen kasvun ja viennin sekä uusien työpaikkojen synnyttämisessä.

SmartRail#3-konsortioon kuuluvat GIM Robotics, iQ Payments, Moovy, Nodeon, Solita, Tietoevry Create, Tampereen kaupunki, Traficom, Tampereen yliopisto ja VTT, joka toimiin yhteishankkeen koordinaattorina. Lisäksi neuvotteluja käydään Normivalaistuksen kanssa. Ekosysteemin toimijat rakentavat yhteistä tarjoamaa fokusoiduille kohdemarkkinoille yhdistämällä toisiaan täydentävää osaamista.

Business Finlandin rahoittama noin 6 miljoonan hanke käynnistyi helmikuussa 2024 ja päättyy vuoden 2026 lopulla. Business Finlandin ”Decarbonized Cities” -ohjelmaan kuuluva hanke on osa SmartRail Ekosysteemin kehityspolkua ja kytkeytyy myös Tietoevryn Veturi-hankkeeseen. 
 

Lisätietoja

VTT
Raine Hautala, SmartRail Ekosysteemin tutkimuskoordinaattori
puh.040 5841114, [email protected]

Tietoevry Create
Esa Järvinen, SmartRail#3-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
puh. 0400 375830, [email protected]

SmartRail-verkkosivut 

Katunäkymä Tampereen liikenteestä  kuvassa raitiovaunu
Tampereen Ratikka kesällä 2022. Valokuvaaja: Wille Nyyssönen
Jaa
Raine Hautala
Raine Hautala
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.