T-Median Maine & Luottamus -tutkimus 2023: VTT:n kokonaistulos ennätyksellisen hyvällä tasolla

Uutiset, Yhtiötiedotteet

VTT on säilyttänyt sidosryhmiensä luottamuksen ja sen maine on hyvä. Tämän osoittaa T-Median tekemä Maine & Luottamus -tutkimus, joka kohdistui Suomessa toimiviin yrityksiin, yhteiskunnallisiin päättäjiin, median edustajiin ja suureen yleisöön. Viime syksyn ja talven aikana tehtyjen tutkimusten tulokset eri sidosryhmien keskuudessa ovat nyt 10 vuoden mittaushistorian aikana ennätyksellisen hyvällä tasolla.

T-Median tutkimuksessa VTT:n mainetta arvioidaan vuosittain seuraavilla osa-alueilla: hallinto, taloudellinen toiminta, johtaminen, innovointi, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. 

Kaikki sidosryhmät huomioon ottava VTT:n mainekeskiarvo on hyvällä tasolla ja on hieman parantunut vuotta aiemmin tehdystä tutkimuksesta. VTT:n sidosryhmiltään saama tuki on pysynyt vakaana ja osin myös noussut.

”VTT:n maineen vahvin ja vaikuttavin osa-alue on vastuullisuus. On myös hienoa, että sidosryhmät näkevät meidän palveluidemme tuottavan asiakkaille ja yhteiskunnalle lisäarvoa. Se kertoo myös siitä, että VTT:n työn vaikuttavuutta pidetään tärkeänä. Kiitän kaikkia VTT:läisiä hyvistä tuloksista! Hyvän maineen rakentamiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan yhteistyötä, avoimuutta, aktiivisuutta ja yhteisiin arvoihin sitoutumista”, sanoo VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara
Luotettavuudesta VTT sai erittäin hyvän arvosanan, mikä on hienoa, sillä analyysin perusteella luotettavuus osa-alueistamme vaikuttavin. 

”Maine ja luottamus ovat yrityksen tärkeitä pääomia, jotka suojaavat yritystä kriisitilanteissa. Avoimuuden ja vastuullisuuden vaatimusten alati kasvaessa on tärkeää kertoa systemaattisesti VTT:n toiminnasta, tulevaisuuden suunnitelmista ja vaikuttavuudesta”, kertoo viestintätiimin vetäjä Leena Rantasalo
 

Jaa
Leena Rantasalo
Leena Rantasalo
Head of Communication
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.