Suomen ensimmäisen ydinreaktorin hehku sammuu

Uutiset, Lehdistötiedote

​VTT lopettaa Espoon Otaniemessä sijaitsevan FiR 1 -reaktorin käytön 30.6. Se on palvellut yli 53 vuoden ajan ydinenergian keskeisenä koulutus- ja tutkimuspaikkana.

Suomen Yhdysvalloista hankkima FiR 1 -tutkimusreaktori käynnistettiin Otaniemessä juhlallisesti vuonna 1962. Alun perin tutkimus- ja koulutuskäyttöön sekä myöhemmin isotooppituotantoon ja sädehoitoon rakennetun reaktorin toiminta päättyy nyt kannattamattomana.

Allastyyppinen reaktori on tyypiltään erityisesti yliopistoympäristöön kehitetty TRIGA. Sen fissioteho on ollut 250 kW. Pienessä reaktorissa on käytettyä polttoainetta sadastuhannesosa ydinvoimalaitokseen verrattuna. Myös aktivoituneiden rakenteiden määrä on vain murto-osa ydinvoimalaitokseen verrattuna.

Reaktori pysäytetään ensin normaaliin kesäseisokkiin. Reaktorin ja sen tilojen turvallisuusvalvonta jatkuu käytönaikaisella tasolla.

VTT:n haltuun reaktori siirtyi TKK:lta vuonna 1971 valtioneuvoston päätöksellä.

Reaktorin alkuaikoina käytön painopisteinä olivat neutroni- ja reaktorifysiikan tutkimus ja kansallinen koulutus. Tämän jälkeen reaktorin säteilyä käytettiin intensiivisesti alkuaineanalyyseissä, mukaan luettuna kuu- ja maaperänäytteet. Lopuksi 1990-luvulla reaktorille rakennettiin sädehoitoasema, jossa reaktorin tuottamaa neutronisäteilyä muokattiin VTT:n kehittämällä tekniikalla. Sädehoito päättyi sitä organisoineen yhtiön konkurssiin tammikuussa 2012, ja reaktorin jäljelle jäänyt käyttö on ollut vähäistä.

VTT sai helmikuussa 2015 työ- ja elinkeinoministeriöltä hyväksyvän lausunnon reaktorin poistoon ja purkuun liittyvien ympäristövaikutusten selvityksestä. VTT:n tavoitteena on hakea valtioneuvostolta lupaa reaktorin käytöstä poistoon vuonna 2016. Reaktorin purku voidaan aloittaa, kun käytetty ydinpolttoaine on siirretty pois reaktorilta. Ensisijainen vaihtoehto ydinpolttoaineen sijoittamiselle on sen kuljettaminen alkuperämaahan Yhdysvaltoihin Idahon ydintutkimuskeskukseen, jonne vastaavaa tutkimusreaktoripolttoainetta on palautettu eri maista.

Reaktorirakenteiden vähä- ja keskiaktiivisten purkujätteiden välivarastointi ja aikanaan loppusijoitus toteutetaan Suomessa yhteistyössä ydinvoimayhtiöiden kanssa.

Suomessa ei ole aikaisemmin purettu yhtään ydinreaktoria. Sen sijaan maailmalla, esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa, vastaavia reaktoreita on purettu useita, ja niistä saatuja oppeja hyödynnetään myös Otaniemen reaktorin purkutyössä. Vastaavasti tästä saatavia oppeja on mahdollista siirtää Suomen ydinvoimalaitosten reaktoreiden käytöstä poiston valmisteluun.

Jaa
Petri Kotiluoto
Petri Kotiluoto
Research Team Leader
Markus Airila
Markus Airila
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.