Suomeen uusi vetyprofessori: VTT nimitti Jari Kiviahon tutkimusprofessoriksi

Uutiset

Filosofian tohtori, VTT:n johtava erikoistutkija Jari Kiviaho on nimitetty tutkimusprofessoriksi 1.3.2023 alkaen. Jari Kiviaho oli käynnistämässä VTT:n polttokenno-, elektrolyyseri- ja vetytutkimusta 2000-luvun alussa ja on toiminut uraauurtavana tutkijana niin kotimaisessa kuin EU:n rahoittamassa vetytutkimuksessa. VTT:stä on tullut 20 vuoden aikana yksi Euroopan johtavista vetyratkaisuja tuottavista organisaatioista. Myös Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa läpi sen arvoketjun. Tämän mahdollistaa vahva osaamispohja tutkimusorganisaatioissa ja yrityksissä.

Suomen hallitus hyväksyi 9.2.2023 periaatepäätöksen vedystä, joka kuvaa Suomen vedylle asettamia tavoitteita ja niitä edistäviä toimia. Suomella on edellytykset tuottaa vähintään kymmenen prosenttia EU:n päästöttömästä vedystä vuonna 2030. VTT:n ja uuden tutkimusprofessuurin tehtävä on tukea suomalaista teollisuutta ja muuta tutkimussektoria, jotta Suomi saavuttaisi tavoitteen.

Jari Kiviaho on työssään nähnyt vedyn nousun yhdeksi ilmastonmuutoksen ja vihreän talouden merkittäväksi ratkaisijaksi.

”Tavoittelemme fossiilisten energialähteiden, kuten öljyn, kivihiilen sekä maakaasun, korvaamista uusiutuvilla energialähteillä kaikkialla ympäröivässä yhteiskunnassa. Tuuli- ja aurinkoenergia ja niihin liittyvä vihreä vety ovat hyviä keinoja koko yhteiskunnalle, teollisuudelle ja liikenteelle hiilijalanjäljen ja päästöjen pienentämiseen”, Kiviaho kuvailee.

Kaikkien panostusten pitäisi olla linjassa valtioneuvoston vedyn periaatepäätöksen kanssa.
 
”Tarvitsemme vetyyn liittyvän valmistavan teollisuuden nopeaa lisäämistä Suomeen tukemalla tutkimusta, tuotekehitystä ja investointeja koko arvoketjun laajuudella. Lisäksi vedyn varastointi- ja kuljetusratkaisujen kehittäminen Suomeen olisi aloitettava nopeasti. Vetyyn liittyvien turvallisuusnäkökohtien ja regulaation olisi hyvä olla aina mukana kaikissa hankkeissa”, Kiviaho sanoo.

VTT:n Teollisuuden energia ja vety -tutkimusalueen johtaja Antti Arasto pitää uutta vetyyn keskittyvää professuuria tärkeänä Suomelle. ”Vetyprofessorimme edustaa maailmanluokan osaamista, jota tarvitaan entistä kilpailukykyisempien ratkaisujen kehittämiseen suomalaiselle ja eurooppalaiselle vientiteollisuudelle.”

Jari Kiviaho on VTT:n johtavana erikoistutkijana vastannut polttokennojen, elektrolyysereiden ja vihreän vedyn ratkaisuihin liittyvästä kehitystyöstä yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotantoon, liikenteen ja teollisuuden tarpeisiin. Kiviaholla on myös useita luottamustehtäviä kansainvälisissä vetyohjelmissa. Hän toimii VTT:n yhteyshenkilönä Hydrogen Europe Research:ssa, EERA FCH JP:n koordinaattorina, IEA AFC Executive committeessa ja Annex 32 puheenjohtajana, Nordic Hydrogen Partnership:n hallituksessa sekä jäsenenä Clean Hydrogen Partnership:n Stakeholders Group:ssa.

 

Jaa
Jari Kiviaho
Jari Kiviaho
Research Professor
Antti Arasto
Antti Arasto
Visiomme tulevaisuudesta

Green hydrogen can be used for emission-free storage and carrier of energy. It offers possibilities to shift to the global use and recycling of clean energy.