Satelliittikuvista ajantasaista tietoa metsävaroista ja metsien sitoman hiilen määrästä: uutta pilvipalvelua kokeillaan vastuullisen metsänhoidon apuna

Uutiset, Lehdistötiedote

Metsien käsittelystä ja roolista raaka-ainelähteenä, hiilen sitojana ja varastona kaivataan yhä enemmän tietoa. VTT toteuttaa viiden kumppanin kanssa ensimmäisenä maailmassa alustapalvelun, joka tuottaa tietoa metsävaroista ja hiilen sidonnasta satelliittikuvien avulla. Forest Flux -hankkeen palveluiden avulla metsäyhtiöt ja metsänomistajat voivat parantaa metsänhoidon kannattavuutta ja huolehtia ekologisesta kestävyydestä. Hanke tähtää palveluliiketoiminnan synnyttämiseen metsäteollisuudelle sekä suuremmille yksityisille ja valtiollisille metsänomistajille.

”Metsien hiilen sitovuuden kuvaaminen on ihan uutta, ja tälle tiedolle on paljon kysyntää. Tuotteistamalla metsävarojen arvioinnin teemme tiedosta helposti saatavaa. Käyttäjät voivat tuottaa palvelussa haluamiaan karttoja satelliittikuvista, tutkimusprofessori Tuomas Häme VTT:ltä kertoo. 

EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan Innovation Action -kategoriaan kuuluvassa hankkeessa tuotetaan parhaillaan pilottipalveluita yhdeksälle asiakkaalle viidessä maassa. Pilottipalveluiden tänä syksynä valmistuneessa ensimmäisessä vaiheessa toimitettiin asiakkaille lähes 700 satelliittikuvaperustaista digitaalista karttaa, joiden erottelutarkkuus on kymmenen metriä. 

Satelliittidataa ja pilvipalvelua hyödyntämällä metsänomistaja pystyy omalta tietokoneeltaan havainnoimaan muutoksia jopa tenniskenttää pienemmiltä metsäalueilta tai tarkastelemaan esimerkiksi paikallisia metsätuhoja ilman vierailua paikan päällä. Toisaalta järjestelmä mahdollistaa muun muassa ja hiilen sidontaan liittyvät arviot tehokkaasti suuriltakin metsäalueilta ja tukee luonnon monimuotoisuuden kartoitusta.

”Digitalisaatio on kaupallisen toimintamme ja kestävän metsätalouden ytimessä. Osallistuminen Forest Flux -hankkeeseen VTT:n kanssa on tärkeässä asemassa, kun etsimme parasta metsävarojen seurantajärjestelmää yhtiömme metsäomaisuuden hallintaan.”, sanoo suunnittelupäällikkö Kimmo Kortelainen metsäyhtiö Tornator Oyj:stä. 

Simosol Oy on mukana kehittämässä palvelua VTT:n, Helsingin yliopiston, saksalaisen UNIQUE Forestry and Land Use -yrityksen, Lissabonin yliopiston alaisen Instituto Superior de Agronomian sekä Romanian kansallisen Marin Drăcea metsän tutkimus- ja kehitysinstituutin kanssa. 

”Forest Flux -hankkeen ja siihen liittyvän Forestry-TEP -pilvipalvelun avulla voimme kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaamme metsävarojen kartoituksen ja metsien hiilen arvioinnin alueella merkittävästi”, kertoo toimitusjohtaja Jussi Rasinmäki Simosolista.

Kolmivuotinen hanke päättyy vuoden 2021 lopussa ja sen budjetti on noin kolme miljoonaa. Hankkeeseen liittyvä palveluliiketoiminta käynnistyy osittain jo hankkeen aikana

Forest Flux hanke
Sentinel-2 –satelliitin kuvat vuosilta 2015, 2016 ja 2017 ja niistä kartoitetut avohakkuut.
Jaa
Laura Sirro
Laura Sirro