Puupohjaisten tekstiilikuitujen tuotannon lisääminen mahdollista Euroopassa uusilla kestävän kehityksen teknologioilla

Uutiset, Lehdistötiedote

Puusta vihreillä kemikaaleilla ja teknologioilla tekstiilikuituja kehittävä GRETE-projekti sai 2,6 miljoonan euron rahoituksen EU:n BBI JU -verkostolta ( Bio-based Industries Joint Undertaking BBI JU). Projektissa kehitetään puukuituja hyödyntävälle eurooppalaiselle tekstiiliteollisuudelle uusia teknologioita, joilla on mahdollista lisätä sellupohjaisten tekstiilikuitujen tuotantoa Euroopassa.

GRETE-projektin (Green chemicals and technologies for the wood-to-textile value chain) tavoitteena on poistaa pullonkauloja, jotka jarruttavat puusta tekstiilikuituja muokkaavien arvoketjujen luomista. Projektissa kehitetään innovatiivisia teknologioita selluloosan muokkausta ja liuottamista sekä kuidun laadun parantamista varten.

Nykyisin sellupohjaisten tekstiilikuitujen tuotantoon käytettävissä oleva raaka-ainepohja on varsin rajallinen, sillä yleisesti käytetään vain liukosellun valmistukseen kelpaavaa puumassaa. Projekti pureutuu asiaan laajentamalla synteettisten selluloosakuitujen valmistuksessa käytettävää raaka-ainepohjaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

"Nykyistä kestävämmin valmistetuille tekstiilikuiduille on kova kysyntä, ja puupohjaiset tekstiilikuidut ovat yksi erittäin potentiaalinen kehityspolku. GRETE-projektissa etsimme ja kehitämme nykyistä parempia teknologioita puusta tekstiilikuituja muokkaavan arvoketjun tarpeisiin", toteaa Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn.
 Nykyisten kaupallisten keinokuitujen, kuten selluloosaviskoosin ja lyocellin, valmistus perustuu liuotusjärjestelmiin, joissa käytetään myrkyllisiä ja herkästi räjähtäviä kemikaaleja. GRETE-teknologiat sen sijaan parantavat selluloosasta valmistettujen keinokuitujen valmistuksen turvallisuutta, kestävyyttä ja toteutettavuutta.

Nykyisessä tekstiilien valmistusketjussa on useita vaiheita, kuten jälkikäsittelyt ja tekstiilien värjäys, jotka saastuttavat makean veden varantoja. Kuidut, joissa on uudenlaisia toiminnallisia ominaisuuksia, avaavat mahdollisuuksia kohdennettujen ja vettä säästävien jälkikäsittelytekniikoiden käyttämiselle.

Portugalilaisen Altri SA:n innovaatioista ja teknologisesta kehityksestä vastaava johtaja Gabriel Sousa: "Osallistumalla GRETE-hankkeeseen Altri AS:n tytäryhtiö Celbi SA  oppii ymmärtämään paremmin puumassasta valmistettujen selluloosatekstiilien valmistusketjua ja siihen käytettyjä teknologioita. Samalla saamme lisätietoa tärkeimmistä vaatimuksista ja teknisistä yksityiskohdista, joita tulevaisuuden markkinat asettavat. Celbi pyrkii myös selventämään näkemystään selluloosapohjaisten tekstiilikuitujen valmistuksessa käytettyjen ionisten nesteiden käyttökelpoisuudesta."

Projektissa kehitetään kestäviä ja vihreitä teknologioita eurooppalaisen teollisuuden tarpeisiin. 

Hanketta koordinoi VTT. Kumppanit: Helsingin yliopisto, Universität für Bodenkultur Wien, Universidade de Aveiro, Metsä Spring Oyj, Celbi SA, Material Connexion Italia SRL ja Vertech Group.

Jaa
Stina Grönqvist
Stina Grönqvist
Research Team Leader