Proteiiniklusteri vauhdittamaan kotimaisen kasviproteiinialan kasvua

Uutiset, Lehdistötiedote

Maa- ja metsätalousministeriö, Vilja-alan yhteistyöryhmä ja VTT aloittavat yhteishankkeen, jolla vahvistetaan kotimaisten kasviproteiinituotteiden kehityksen ja tuotannon kasvua. Yhteistyöllä saadaan koko ketju pellolta pöytään toimimaan tehokkaammin. Työ aloitetaan marraskuussa 2020 työpajatoiminnalla, joka tähtää toimijoiden yhteistyön vauhdittamiseen ja selkeisiin toimintamalleihin. Tähän työhön ovat tervetulleita mukaan kaikki aktiiviset toimijat, jotka ovat kiinnostuneet olemaan mukana kehittämässä kasviproteiiniketjua.

Kasviproteiinien elintarvikemarkkinat ovat kasvaneet noin 7 %:n vuosivauhtia, ja tahdin ennustetaan pysyvän vähintään samalla tasolla seuraavat vuodet. Kasviproteiinien raaka-aineiden ja kuluttajatuotteiden EU-markkinan arvon arvioidaan nousevan tänä vuonna 1800 miljoonaan euroon. Kasviproteiinien kehitys ja kasvava kysyntä tarjoavat myös soveltavalle tutkimukselle ja liiketoiminnalle suuria kasvumahdollisuuksia, todetaan kestävän elvytyksen loppuraportissa, joka tehtiin valtioneuvoston toimesta syksyllä 2020.

”Kiinnostus kotimaisia kasviproteiinituotteita kohtaan kasvaa ja elintarviketeollisuus myös kehittää uusia tuotteita markkinoille jatkuvasti. Suomessa on tilausta yhteistyömallille, jossa kasvi- ja vaihtoehtoisten proteiinilähteiden tuotantoa ja jalostusta kehitetään pellolta pöytään. Tällä proteiiniklusterilla voimme luoda yhteistyössä kasvua alalle. Kasviproteiinituotteiden vientiä on myös potentiaalia kasvattaa merkittävästi”, ministeri Jari Leppä toteaa.

Nyt käynnistettävän kasviproteiiniyhteistyön tarkoituksena on tuoda yhteen raaka-ainetuotannon, jalostavan ja valmistavan elintarviketeollisuuden sekä ruokapalveluiden ja kaupan alan toimijat. Yhteistyö käynnistetään osana hallitusohjelman mukaista ilmastoruokaohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea yhteiskunnan siirtymistä kohti kestävää ruokajärjestelmää. 

Esimerkkinä kasvun esteestä on kotimaisen raaka-aineteollisuuden puuttuminen arvoketjusta alkutuotannon ja elintar¬viketeollisuuden väliltä. Kotimaisella kasviproteiinialalla tapahtuu nyt paljon ja proteiiniklusterin kehittämisessä hyödynnetään tutkimus- ja kehityshankkeissa tuotettavaa uusinta tietoa tunnistetuista pullonkauloista ja tarvittavista toimenpiteistä.  

Yhteistyön tarkoituksena on kehittää toimintatapoja, arvoketjuja, luoda uutta liiketoimintaa ja mahdollistaa erityisesti kasviproteiinien, mutta myös muiden vaihtoehtoisten proteiiniraaka-aineiden mahdollisimman laajan käytön ruoaksi. 

”Proteiiniklusterin tavoitteena on ymmärtää kansalliset tarpeet, ideoida uusia ratkaisuja ja muuttaa työn tulokset toiminnaksi.  Haluamme parantaa kansallisen ruokajärjestelmän omavaraisuutta ja kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaa”, toteaa ministeri Leppä.

Yhteistyömallin luomisessa auttaa kansallinen Food and Beyond -ekosysteemi, jonka tarkoituksena on auttaa ruokajärjestelmiä ja sen toimijoita kehittymään ja kasvamaan yhteistyön avulla. Kansallisen kasviproteiiniyhteistyön ja liiketoiminnan kehittäminen on yksi ekosysteemin painopistealueista, ja maa- ja metsätalousministeriö, Vilja-alan yhteistyöryhmä ja VTT hyödyntävät nyt tätä alustaa proteiiniklusterin perustamiseksi. Food and Beyond tuo hankemaailmaan uuden ulottuvuuden: jatkuvuuden.

Proteiiniklusterin perusta kehitetään yhdessä ketjun toimijoiden kanssa, jotta toiminta olisi tuottavaa, mielekästä ja lisäarvoa antavaa. Työ aloitetaan marraskuussa 2020 työpajatoiminnalla, joka tähtää toimijoiden yhteistyön vauhdittamiseen ja selkeisiin toimintamalleihin. Tähän työhön ovat tervetulleita mukaan kaikki aktiiviset toimijat, joita kiinnostaa olla mukana kehittämässä kasviproteiiniketjua. 
 

Jaa
Mirva Lampinen
Mirva Lampinen
Business Development Manager
Visiomme tulevaisuudesta

Ruoan kysyntä kasvaa samaa vauhtia kuin maailman väestömäärä. Ruoantuotannon on oltava paitsi tarpeeksi tehokasta myös ympäristöä vähemmän kuormittavaa. Haaste on valtava, mutta harppauksia oikeaan suuntaan on jo otettu.