Pitkäjänteinen tutkimus tuottaa tulosta: Vantaan vetylaitos on iso askel vetyteknologian kaupallistamisessa

Blogit
Antti Arasto,
Olli Himanen

Kun Suomen ja EU:n ilmastotoimet kiristyvät, VTT:llä vuosikymmeniä tehty pitkäjänteinen tutkimus nousee arvoonsa. Vety tarjoaa miljardien arvoisen markkinan ja uusia ratkaisuja erityisesti raskaan teollisuuden ja liikenteen sekä energia-alan yrityksille.

Vantaan Energia ilmoitti kesäkuussa, että se aloittaa Wärtsilän kanssa esisuunnittelun uuden vetyteknologiaa hyödyntävän sähköpolttoainelaitoksen rakentamisesta. Tuleva power-to-gas-laitos tuottaa vedyn avulla synteettistä metaania eli maakaasua uusiutuvasta sähköstä ja hiilidioksidista. Laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025.

Uutinen on merkittävä, koska vastaavaa power-to-X-laitosta (P2X) ei ole teollisessa mittakaavassa Suomessa aiemmin tehty. Kaiken lisäksi se on hieno edistysaskel vetyteknologian kaupallistamisessa.

Olemme VTT:llä edelläkävijöitä, sillä aloitimme vetyteknologian tutkimuksen jo 1990-luvun lopulla. VTT:llä on kehitetty sekä polttokennoja että elektrolyysereitä. Siinä missä polttokenno muuntaa esimerkiksi vetyä tai metaania sähköksi, elektrolyyseri tuottaa vetyä sähkön avulla. 

Vetyteknologialle on EU:ssa suuri kysyntä

Vaikka Tekesin rahoittama polttokennojen tutkimusohjelma vuonna 2013 päättyi, me VTT:ssä uskoimme sinnikkäästi vetyteknologian mahdollisuuksiin. Siksi jatkoimme tutkimusta sekä oman että EU-rahoituksen turvin. Uskoimme että vetyteknologia tarjoaa suuria mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillintään. 

VTT:n ansiosta EU:n puiteohjelmista on saatu satoja miljoonia tutkimusrahoitusta Suomeen. Kymmeniä miljoonia siitä on käytetty polttokennojen ja elektrolyysin tutkimukseen ja kehittämiseen. Nyt, kun osaamista tarvitaan, meillä ja kumppaneillamme on sitä valmiina. 

Kun ilmastonmuutos etenee ja valtioiden toimet sen hillitsemiseksi kiristyvät, vetyteknologialle on kysyntää sekä Suomessa että EU:ssa. Suomen valtion tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Euroopan unioni käsittelee parhaillaan Fit for 55 -lakipakettia, jonka tarkoituksena on vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. 

Nämä tavoitteet ovat niin kovia, että niihin pääsemiseksi tarvitaan useita teknologioita. Puhdas vety on yksi keino, jolla tavoitteisiin pyritään. 

Vetyteknologialle on kysyntää erityisesti vaikeasti sähköistettävissä kohteissa, kuten teollisuudessa ja raskaassa liikenteessä, esimerkiksi laivoissa. Lisäksi vety voi auttaa tasaamaan esimerkiksi tuulivoimaan liittyviä sähkön tuotantopiikkejä. Vedyn avulla energiaa voidaan myös varastoida pitkiä aikoja.

Kyseessä on satojen miljardien eurojen liiketoiminta, jossa suomalaisten kannattaa olla mukana.
 

Osaaminen tuottaa yhteiskunnallista resilienssiä

Uutta luotaavassa tutkimustyössä on vaikeaa ennalta tietää, mikä keksintö tai valittu linja johtaa myöhemmin johonkin tärkeään. Kun USA 1960-luvulla aloitti Apollo-ohjelmansa, hankkeen tavoitteena oli lähettää ihminen kuuhun. Avaruusmatkailu ei ole vielä tänäkään päivänä osoittautunut suureksi kaupalliseksi menestykseksi. Sen sijaan avaruustutkimus on tuottanut ihmiskunnalle monenlaista hyvää, satelliittipaikannuksesta alkaen. 

Tämänkin vuoksi tutkimusta tarvitaan. Osaaminen on itseisarvo, jota myös me VTT:llä tavoittelemme. Pitkäjänteinen tutkimus tuottaa yhteiskunnallista resilienssiä, kykyä toimia muuttuvissa olosuhteissa ja kohdata erilaisia häiriöitä sekä kriisejä. 

Nyt kun maailmanlaajuinen kysyntä vihreille energiaratkaisuille kasvaa ja vetyteknologia lyö pian läpi, me VTT:llä osaamme jo. Olemme suunnitelleet, rakentaneet, testanneet, tehneet virheitä ja oppineet. Haluamme jakaa tätä osaamistamme yrityksille. 

Suunnittelemme Vantaan Energian kanssa yhteistä pilotointiprojektia, jossa haemme käytännön oppeja ja kokemuksia uusista teknologisista ratkaisuista oikeassa teollisessa ympäristössä.

Jos pohdit, mitä tarjottavaa vetyteknologialla, P2X:llä ja elektrolyysillä on sinun yrityksellesi, ota meihin yhteyttä. 

Jaa
Antti Arasto
Antti Arasto
Olli Himanen
Olli Himanen
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Ilmastonmuutos on hillittävissä, mutta vaatii kaikilla aloilla ripeitä toimia. Edistämme asiakkaidemme kanssa siirtymistä puhtaaseen energiasysteemiin ja irrottautumista fossiilisesta taloudesta.