Pienreaktoreihin liittyvää liiketoimintaa edistetään tutkimus-yritysyhteistyöllä

Uutiset, Lehdistötiedote

Ilmastopäästöjen vähentämisen ja energian toimitusvarmuuden takaaminen pitkälle tulevaisuuteen vaativat pitkäjänteistä työtä vuosikymmeniksi eteenpäin. Business Finlandin rahoittama vuonna 2020 alkanut EcoSMR-hanke (Finnish Ecosystem for Small Modular Reactors) kokosi suomalaisia toimijoita kehittämään liiketoimintaa pienreaktoreihin liittyvien mahdollisuuksien ympärille. Hanke saa tänä vuonna jatkoa eri organisaatioiden kehitysprojekteja jalostavassa EcoSMR Hubissa.

Kehitteillä olevat pienydinreaktorit (Small Modular Reactor, SMR) ovat herättäneet kiinnostusta energiantuotannon vaihtoehtona maailmanlaajuisesti erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana. Pienreaktoreissa pyritään hyödyntämään uusia innovatiivisia turvallisuusratkaisuja ja sarjatuotantomenetelmiä sekä laajentamaan ydinenergian sovellusmahdollisuuksia uusiin käyttökohteisiin. Lämpöteholtaan yleensä alle 900 MW ja sähköteholtaan alle 300 MW sarjavalmistetut pienreaktorit voidaan valjastaa esimerkiksi sähkön, höyryn tai lämmön yhteistuotantoa varten. 

EcoSMR-hankkeen aikana selvitettiin pienreaktorikehittäjien ja yhtiöiden tutkimuksellisia, tiedollisia ja tuotannollisia tarpeita sekä päivitettiin suomalaisen ydinteknologiaosaamisen organisaatioita ajan tasalle reaktorikonseptien kypsyysasteeseen liittyen. Suomessa sekä VTT että Lappeenrannan yliopisto (LUT) tekevät pienreaktoreihin liittyvää tutkimusta. VTT vastasi EcoSMR-hankkeen koordinoinnista.

Hankkeessa oli yhdeksän yrityskumppania, joista Fortum, Teollisuuden Voima Oyj ja Refinec käynnistivät omat tutkimusprojektinsa tarkoituksenaan jalostaa osaamista myytäviksi tuotteiksi ja palveluiksi. Yritykset saivat mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista aiheista muiden suomalaisten ja kansainvälisten pienreaktoripioneerien kanssa sekä suunnitella mahdollisuuksia tulevan yhteistyön sisällöksi. EcoSMR-hanke oli alkaessaan ensimmäinen kotimainen julkinen tutkimushanke pienydinreaktoreista. Nyt käynnissä on jo useampia yksityisen ja julkisen sektorin yhteisiä selvityksiä pienreaktoreiden toteuttamismahdollisuuksista Suomessa.

EcoSMR-hanke tuli päätökseensä vuoden 2022 lopussa, mutta työ pienydinreaktoreiden käytön mahdollisuuksien edistämisestä Suomessa jatkuu. Pienreaktoreiden liiketoimintaverkostoja kehittävä EcoSMR Hub lähtee EcoSMR-hankkeen seuraajana käyntiin keväällä 2023. EcoSMR Hub toivottaa kaikki pienreaktoreihin liittyvästä liiketoiminnasta kiinnostuneet kotimaiset tahot mukaan osaksi verkostoa. 

Pienreaktoreiden kehitys etenee myös maailmalla

Useiden maiden hallitukset, viranomaiset, energiayhtiöt, tutkimuslaitokset ja teknologiatoimittajat ovat allekirjoittaneet pienydinvoimaloiden käyttöönoton edistämistä koskevia aiesopimuksia. Länsimaissa kehityksen eturintamassa kulkevat Yhdysvallat ja Kanada sekä Iso-Britannia ja Ranska. Kehitteillä olevia konsepteja on jo yli 80, joista useita pyritään saamaa pilottitasolle vielä tämän vuosikymmenen puolella. 

Uusilla pienydinreaktorikonsepteilla pyritään korvaamaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä sähkön, kaukolämmön sekä teollisuuden prosessilämpöjen tuotannossa. Eniten käyttökokemusta kerryttäneeseen kevytvesireaktoriteknologiaan nojaavat reaktorikonseptit ovat kehitysasteeltaan pisimmällä, mutta kehitysputkessa on myös uusien jäähdytystapojen ja korkeamman operointilämpötilan reaktoreita.

EcoSMR -yrityskumppanit  
•    Helen Oy 
•    Vantaan Energia Oy 
•    Clenercon Oy 
•    Ympäristötutkimus ja -arviointi EnviroCase Oy 
•    Fortum Power and Heat Oy 
•    Teollisuuden Voima Oyj 
•    Refinec Oy 
•    Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd 
•    AFRY Finland Oy 

Kuvissa: Refinec Oy on painelaitevalmistaja, joka keskittyi yritysprojektissaan tuotantomenetelmiensä kehittämiseen SMR:ien valmistusta varten. Tuotantomenetelmiä tehostettiin ja laatua parannettiin hyödyntämällä uusimpia hitsausautomaatioteknologioita.

Refinec Oy:n valmistusta 2
Jaa
Ville Tulkki
Ville Tulkki
Silja Häkkinen
Silja Häkkinen
Research Team Leader
Olli Soppela
Olli Soppela
Research Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.