OPEN MODE -hankkeessa kehitetään uusia logistiikkaratkaisuja kuluttajatuotteille

Uutiset, Lehdistötiedote

Viime vuoden lopussa alkanut OPEN MODE -hanke pohjautuu visioon, jossa ekosysteemin ja alustatalouden myötä nykyinen arvoketjumalli katoaa, ja tilalle tulevat tehokkaat, älykkäät ja hajautetut reaaliaikaiset logistiset palvelut.

Kuluttajatuotteiden arvoketjut ovat murroksessa. Alustatalous, verkkokaupan kasvu sekä uudet logistiset teknologiat ovat murroksen ajureina ja samalla mahdollistavat uudet liiketoimintamallit. Myös kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja koventunut kansainvälinen kilpailu edistävät muutosta.

Nykyinen jakelujärjestelmä tuottajalta, valmistajalta tai verkkokaupasta kuluttajille ei enää palvele liike-elämän eikä kuluttajan monipuolistuvia tarpeita.

Digitalisaatio mahdollistaa alustatalouden ja kuluttajien pääsyn alustoille. Asiakaskokemuksessa tuotteen ja palvelun toimitus valmistajalta eri reittejä kuluttajalle on avainasia. Monimuotoisiin asiakastarpeisiin vastaaminen vaatii avoimuutta, joustavuutta sekä ketteryyttä tavalla, johon nykyiset suljetut ja määrämuotoiset mallit eivät enää pysty vastaamaan.

Avoimen datan hyödyntäminen edellytyksenä toimivalle ekosysteemille

Viime vuoden lopussa alkanut OPEN MODE -hanke pohjautuu visioon, jossa ekosysteemin ja alustatalouden myötä nykyinen arvoketjumalli katoaa, ja tilalle tulevat tehokkaat, älykkäät ja hajautetut reaaliaikaiset logistiset palvelut. 

Avoimeen dataan pohjautuvassa ekosysteemissä yritykset voivat tuottaa yhdessä aiempaa monimuotoisempaa arvoa kuluttajille kannattavasti ja luoda uutta liiketoimintaa sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla. Reaaliaikaista dataa hyödynnetään ohjaamaan ja yhdistelemään resursseja yli organisaatio- ja toimialarajojen. Tämä uusi toimintamalli muuttaa myös välittäjäsektorin yritysten rooleja ja tarvittavia kyvykkyyksiä.  

Kuluttajien rooli kasvaa

Uudenlaisessa liiketoimintamallissa kuluttajien rooli kasvaa ja eri toimijoiden lähentyminen kuluttajien kanssa luo uusia mahdollisuuksia kehittää tuote- ja palveluvalikoimaa kuluttajien tarpeiden ja toiveiden mukaisiksi.

Kansainvälisen kilpailun kasvaessa suomalaisten toimijoiden on erilaistuttava, tunnettava asiakastarpeet ja luotava uudenlaiset jakelukonseptit pärjätäkseen kovenevassa kilpailuissa kansainvälisesti. 

Suomesta asiakaskeskeisten tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien edelläkävijä

OPEN MODE -hanke on osa 'Avoin Asiakaskeskeinen Ekosysteemi' -kokonaisuutta, jonka tavoitteena on luoda Suomeen toimialat ylittävä ekosysteemi, edistää teknologioiden ja liiketoimintamallien luomista sekä siihen liittyvää osaamista, sekä sitä kautta luoda vahva pohja viennille ja kansainvälistymiselle. Visiona on nähdä Suomi asiakaskeskeisten tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien edelläkävijänä ja menestyksekkäänä vientimaana vuonna 2025.

VTT:n koordinoimassa OPEN MODE -hankkeessa ovat mukana eNexus, Hakonen ja OGOship sekä tutkimuspartnerina Helsingin yliopisto. Nämä logistiikka-alan yritykset ovat yhdistäneet voimansa kehittääkseen ja tarjotakseen tulevaisuudessa yhä älykkäämpiä 'last-mile' ratkaisuja, joissa logistiikkakuljetukset loppukäyttäjille nivoutuvat erilaisiin palvelukokonaisuuksiin. Rahoittajana on Business Finland.

OPEN MODE -hankkeessa mukana olevat yritykset pääsevät kehittämään uudenlaista yhteistyömallia: "OPEN MODE -hanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää alustaa avoimelle ekosysteemille, pilotoida erilaisia palvelukonsepteja sekä laajentaa logistiikkaverkostoa", sanoo OGOshipin toimitusjohtaja Timo Toivonen.

Kansantaloudellinen merkitys on suuri, sillä hanke on yksi merkittävä askel suomalaisen elinkeinoelämän eteenpäin viemiseksi digitaalisuuteen pohjautuvassa liiketoiminnassa.

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Sähköautot ja kaupunkipyöräily ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Uusia innovaatiota syntyy kiihtyvää tahtia, ja teknologia mahdollistaa mitä mullistavimpia ratkaisuja.